Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder Ulf Fredriksson, Stockholms universitet Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder Ulf Fredriksson, Stockholms universitet Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet 1."— Presentationens avskrift:

1 Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder Ulf Fredriksson, Stockholms universitet Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet 1

2 Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder  ELFE projektet  Hur IKT används på skolorna: - Hur påverkas eleverna - Hur förändras lärarnas arbete  Vad som har underlättat för skolorna att utveckla en innovativ IKT användning 2

3 ELFE projektet - European eLearning Forum for Education  Finansierat av EU-kommissionen  Organiserat av ETUCE (European Trade Union Committee for Education)  Genomfört i samarbete mellan lärarorganisationer och forskare  ELFE1 (2004 – 2005): Danmark, Norge, Portugal, Storbritannien och Tyskland  ELFE2 (2008 – 2009): Danmark, Lettland, Polen, Slovenien och Storbritannien 3

4 Syfte  Att bättre förstå styrkor och svagheter med användning av IKT i undervisningen.  Att identifiera sätt att använda IKT i undervisningen som stöder ett bättre lärande.  Att identifiera faktorer som stöder och hindrar den pedagogiska användningen av IKT 4

5 Urval av skolor Urvalet i respektive land gjordes av lärarorganisationen i landet.  Besöket kunde endast ta en dag.  Det skulle vara “normala” skolor – alltså inte skolor som fått särskilda medel för IKT.  Skolorna skulle ha ett rykte om sig att ha en avancerad användning av IKT.  Avancerad användning av IKT måste förstås i respektive nationell kontext. 5

6 Data samlades in från:  Intervjuer: rektorer, lärare, elever  Enkäter: rektorer, IKT samordnare  Dokument: handlingsplaner och andra relevanta dokument  Observationer: rundvandringar på skolorna, besök i klassrum och på lektioner 6

7 Vad kan vi säga utifrån dessa data?  Fallstudier  Litet antal skolor, men skolor med avancerad användning av IKT  Resultaten kan inte generaliseras.  Erfarenheterna ifrån de besökta skolorna kan ge en vink om de risker och möjligheter som andra skolor kan möta när de utvecklar sin IKT-användning 7

8 Sätt att använda IKT i undervisningen (ELFE 2)  Internet  PowerPoint, Smart boards / interaktiva skrivtavlor  Pedagogiska program 8

9 Hur påverkas eleverna? (ELFE 1)  Eleverna har inga “instrumentella” problem att arbeta med datorer och IKT.  I allmänhet tycker eleverna om att arbeta med datorer.  Nya kompetenser så som förmåga att arbeta självständigt i projekt, att söka information, att samarbeta och kommunicera lyftes fram av skolorna.  Eleverna verkar ha mer självförtroende och bättre motivation att lära.  Inga tydliga bevis för hur IKT användning påverkar elevernas lärande. 9

10 Hur har lärarnas arbete förändrats? (ELFE 1)  Projektbaserad undervisning  Läraren - organisatör  Mer varierade resurser  Mer individualiserad undervisning  Nya kompetenser  Några lärare- pionjärer - entusiaster  Några lärare- ogillar förändringarna 10

11 Steg i utvecklingen av IKT i skolan Plomp, Brummelhuis, & Rapmund (1996) :  IKT som ett stöd av traditionell undervisning (de flesta skolorna)  IKT som en del av en mer innovativ undervisning så som arbetslag, ämnesövergripande projekt och arbete i en takt anpassad efter varje elev – individualisering (några försök)  Användning av IKT för att stödja aktivt, kreativt och gemensamt lärande (några få försök) 11

12 Viktiga punkter för att utveckla IKT användning (ELFE 1 och 2)  En gemensam vision om lärande och undervisning  Skolors deltagande i andra projekt  Skolledningens stöd  Integrering av IKT som en del av skolans kultur  Lärares fortlöpande utbildning  Lärarsamarbete  Skolpolitik och annat stöd ifrån det omliggande samhället 12

13 För kontakt: Ulf Fredriksson, Stockholms universitet, ulf.fredriksson@usos.su.se ulf.fredriksson@usos.su.se Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet, gunilla.jedeskog@liu.se gunilla.jedeskog@liu.se Mer information om ELFE projektet: www.elfe-eu.net Fredriksson, U., Gajek, E. & Jedeskog, G. (2009) Ways to use ICT in schools to optimize the impact on teaching and learning. Acta Didactica Napocensia Volume 2, Number 4, December 2009 Fredriksson, U., Jedeskog, G. & Plomp, T. (2008) Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project Education and Information Technologies Volume 13, Number 2 / June, 2008 13


Ladda ner ppt "Innovativ användning av IKT i skolor i olika europeiska länder Ulf Fredriksson, Stockholms universitet Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser