Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap AB juni 2010 Skolornas användning av nationella prov och resultat studie i Nacka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap AB juni 2010 Skolornas användning av nationella prov och resultat studie i Nacka."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap AB juni 2010 Skolornas användning av nationella prov och resultat studie i Nacka kommun våren 2010 Camilla Wallström camilla.wallstrom@candc.se 0708-400 240 www.candc.se

2 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap AB juni 2010 Frågor att besvara 1. Fungerar proven som ett stöd i undervisningen? 2. Leder bristande resultat i provet till särskilda insatser? 3. Används provet för att identifiera högpresterande och särbegåvade elever? 4. Gör skolorna analyser av provresultaten? 5. Jämför man sig med andra skolor? 6. Är redovisningen av elevens deltagande korrekt? 7. Kan redovisningen av provresultat utvecklas för att stödja skolorna? 8. Hur gör man i ämnen där nationella prov saknas?

3 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Metod För lägesbild och analys - enkät till alla rektorer med skolår 3 och 5 - intervjuer med rektorer och lärare i 10 utvalda skolor - dokument- och litteraturstudier

4 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Lägesbild 8 frågor Stöd i undervisningen? - Motiverade elever - Stöd för måluppfyllelse år 3=77%, år 5=75% - Eleverna goda självbedömare - God föräldrakontakt

5 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 År 3 År 5

6 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 År 3 År 5

7 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Genomförandet är  Tidskrävande  En logistisk utmaning  Ett eget spår vid sidan av undervisningen  Lärarnas ansvar

8 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 År 3 År 5

9 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Proven är konstruerade för att visa om eleven uppnått kravnivån men är också ett instrument för högre måluppfyllelse

10 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 År 3 År 5

11 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 År 3 År 5

12 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Olika perspektiv Rektor ”Vi försöker se samband och progression i lärandet samt vilka områden vi behöver utveckla och förbättra” Lärare ”i matematik syns vilken förberedelse som är gjord” ”synd att man inte använder nationella prov som utvecklingsinstrument”

13 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Jämförelse med andra skolor i kommunen är angeläget

14 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Elevens deltagande 1. Befrielse, prov eller delprov – olika synsätt 2. Anpassning i en majoritet av skolorna 3. Nyanlända finns i en del av skolorna 4. Ledighet – föräldrarna bestämmer

15 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 År 3 År 5

16 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Central redovisning upplevs inte ge en rättvis bild

17 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Kompetensutveckling och nätverksstöd efterfrågas mest

18 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Ämnen där nationella prov saknas följs upp på varierande sätt av läraren men utvärderas i liten skala..........

19 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Analysen visar olika mönster

20 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Den omfattande logistiken vid genomförande av nationella prov är i stor utsträckning lärarens enskilda angelägenhet – har rektor abdikerat här?

21 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Få skolor ser de nationella proven som en del av undervisningen och det är inte heller en gemensam angelägenhet för skolan

22 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Samarbete kring rättning och bedömning styrs mycket av skolans organisation och storlek

23 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Skolorna använder inte resultaten av de nationella proven för strategisk utveckling på övergripande nivå

24 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Resultaten leder till stöd på individnivå men på olika villkor

25 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Uppföljning uppfattas som utvärdering - Uppföljning står för en fortlöpande insamling av information om elevernas kunskapsresultat. Uppföljning kan baseras på betyg, sammanställningar av provresultat och andra nyckeltal. - Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskaps- resultat, det vill säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder (Skolverket).

26 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Att delta eller inte delta det är frågan?

27 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Redovisning av resultaten av NP ger inte en jämförbar bild

28 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - 3-ämnesskolan behåller sitt grepp

29 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 - Konkurrens med andra eller med sig själv?

30 Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010 Nästa steg är att anta utmaningen att eliminera hindren och samtidigt använda kraften i de förutsättningar som finns.


Ladda ner ppt "Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap AB juni 2010 Skolornas användning av nationella prov och resultat studie i Nacka."

Liknande presentationer


Google-annonser