Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering, varför då? hur då? Resultat självvärdering Till nästa gång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering, varför då? hur då? Resultat självvärdering Till nästa gång."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering, varför då? hur då? Resultat självvärdering Till nästa gång

2 Syfte med utvärdering • följa upp mål (kontroll) • utveckla verksamheten (främja) • ge kunskaper • information till medborgare/ föräldrar/elever

3 Uppföljning Utvärdering • Samlad översiktlig bild • Regelbunden insamling • Ofta kvantitativ metod • Totalt eller representativa urval • Saklig och värderingsfri • Djupare analys och förståelse • Engångskaraktär • Ofta både kvantitativ och kvalitativ metod • Utvalda delar • Utmynnar i värdering Utvärdering används ofta som vidare begrepp som omfattar både uppföljning och utvärdering

4 Kvantitativ vskvalitativ metod • T ex statistik, enkät med fasta svarsalternativ • Beskrivning och förklaring • Standardiserat - generaliserbart • Genomsnittligt • Lite information om många • T ex djupintervju, observation • Beskrivning och förståelse • Följsamhet mot det som studeras • Unika, säregna • Djup information om få

5 Kvantitativ vskvalitativ metod • Hur stor andel av Nacka- borna har besökt bibliotek de senaste tre månaderna? • Hur stor andel av eleverna i musikskolan tycker att de får vara med och bestämma? • Vad är viktigt för folk när de besöker bibliotek? Vad kan locka folk att besöka oftare? • Hur arbetar musikskolorna med elevers delaktighet?

6 Sätt mål Genomför Följ upp och utvärdera Vidta åtgärder Samlad analys Kund- och attitydundersökningar, statistik, observationer, andra undersökningar Ökad kvalitet Utvärderingens roll i kvalitetsarbetet

7 Barn och ungdomskultur - utvärdering MetodMusikskola, kulturkurser för unga Kulturpeng Observationer3-4 enheter per år KundundersökningÅrlig Undersökning om ungdomars fritid Ca vart tredje år Förskolors och skolors kvalitetsredovisningar, enkät till familjedaghem Årlig

8 Självvärdering • Just nu på modet som en del av processinriktade arbetssätt • Temperaturtagning på den egna verksamheten. • Den egna organisationen ”äger” processen. • 13 enheter i Nacka har deltagit. 73 procents svarsfrekvens.

9 Tips i arbetet med självvärderingen • Vilka styrkor har vi – var finns våra förbättringsområden? • Hur stämmer värderingen med den verksamhet vi vill vara? • Jämför med värderingen i observation och kundundersökning. • Upprepa för jämförelsepunkter och se resultat av åtgärder.

10 Självvärdering, Nacka totalt

11

12

13

14 Kundundersökning • Snart klar! Till nästa gång • Lämplig tidpunkt nästa gång? • Enhetliga listor… • Skicka synpunkter på frågor till Carina

15 Observation – och sen då? • Information till tjänstemän och politiker. – I kvalitetsredovisning, dialoger om verksamheten, underlag för utvecklingsinsatser/ kompetensuveckling, publicering på hemsida. • Stöd till chefer och verksamhet. – ”väckarklocka”, stöd för förändringsarbete, bra att ”få svart på vitt”, tydligt för olika intressenter vad man behöver ta tag i. – synliggör det faktiska arbetet på skolan och ger föräldrarna information om vad som sker i verksamheten. – i varierande grad nyheter, resultaten pekar som regel åt samma håll som annan utvärdering. – arbete pågår i hög grad med förbättringsområdena efter ett år


Ladda ner ppt "Utvärdering, varför då? hur då? Resultat självvärdering Till nästa gång."

Liknande presentationer


Google-annonser