Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering, varför då? hur då?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering, varför då? hur då?"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering, varför då? hur då?
Resultat självvärdering Till nästa gång

2 Syfte med utvärdering följa upp mål (kontroll) utveckla verksamheten
Syfte med utvärdering följa upp mål (kontroll) utveckla verksamheten (främja) ge kunskaper information till medborgare/ föräldrar/elever sSom kontrollverktyg För att uppmuntra lärande I upplysningssyfte Taktiskt/strategiskt Symbolisk användning (t.ex. för att visa att man följer gängse normer och att man vågar vara självkritisk) Konstitutiva effekter (när utvärdering påverkar och skapar ny praxis) (Hanne Krogstrup)

3 Uppföljning Utvärdering
Samlad översiktlig bild Regelbunden insamling Ofta kvantitativ metod Totalt eller representativa urval Saklig och värderingsfri Djupare analys och förståelse Engångskaraktär Ofta både kvantitativ och kvalitativ metod Utvalda delar Utmynnar i värdering Utvärdering används ofta som vidare begrepp som omfattar både uppföljning och utvärdering

4 Kvantitativ vs kvalitativ metod
T ex statistik, enkät med fasta svarsalternativ Beskrivning och förklaring Standardiserat - generaliserbart Genomsnittligt Lite information om många T ex djupintervju, observation Beskrivning och förståelse Följsamhet mot det som studeras Unika, säregna Djup information om få

5 Kvantitativ vs kvalitativ metod
Hur stor andel av Nacka- borna har besökt bibliotek de senaste tre månaderna? Hur stor andel av eleverna i musikskolan tycker att de får vara med och bestämma? Vad är viktigt för folk när de besöker bibliotek? Vad kan locka folk att besöka oftare? Hur arbetar musikskolorna med elevers delaktighet?

6 Utvärderingens roll i kvalitetsarbetet
Utvärderingens roll i kvalitetsarbetet Samlad analys Ökad kvalitet Utvärdering som del i ett lärande och kvalitetsutveckling Deemings cirkel i många olika varianter – plan do study/check act Deeming amerikansk statistiker som inspirerad av japanska metoder utvecklade hjulet, Visar på ständiga förbättringar Kund- och attitydundersökningar, statistik, observationer, andra undersökningar

7 Barn och ungdomskultur - utvärdering
Metod Musikskola, kulturkurser för unga Kulturpeng Observationer 3-4 enheter per år Kundundersökning Årlig Undersökning om ungdomars fritid Ca vart tredje år Förskolors och skolors kvalitetsredovisningar, enkät till familjedaghem

8 Självvärdering Just nu på modet som en del av processinriktade arbetssätt Temperaturtagning på den egna verksamheten. Den egna organisationen ”äger” processen. 13 enheter i Nacka har deltagit. 73 procents svarsfrekvens.

9 Tips i arbetet med självvärderingen
Vilka styrkor har vi – var finns våra förbättringsområden? Hur stämmer värderingen med den verksamhet vi vill vara? Jämför med värderingen i observation och kundundersökning. Upprepa för jämförelsepunkter och se resultat av åtgärder.

10 Självvärdering, Nacka totalt

11 Självvärdering, Nacka totalt

12 Självvärdering, Nacka totalt

13 Självvärdering, Nacka totalt

14 Kundundersökning Snart klar! Till nästa gång
Lämplig tidpunkt nästa gång? Enhetliga listor… Skicka synpunkter på frågor till Carina

15 Observation – och sen då?
Information till tjänstemän och politiker. I kvalitetsredovisning, dialoger om verksamheten, underlag för utvecklingsinsatser/ kompetensuveckling, publicering på hemsida. Stöd till chefer och verksamhet. ”väckarklocka”, stöd för förändringsarbete, bra att ”få svart på vitt”, tydligt för olika intressenter vad man behöver ta tag i. synliggör det faktiska arbetet på skolan och ger föräldrarna information om vad som sker i verksamheten. i varierande grad nyheter, resultaten pekar som regel åt samma håll som annan utvärdering. arbete pågår i hög grad med förbättringsområdena efter ett år


Ladda ner ppt "Utvärdering, varför då? hur då?"

Liknande presentationer


Google-annonser