Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbetet och redovisningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbetet och redovisningen"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbetet och redovisningen
Kartläggning – nuläget (år 00): Hur är det på vår skola? Vilka förutsättningar har vi för elevernas lärande? Vilka resultat når våra elever? Vilket arbetsprocesser har vi satsat särskilt på under läsåret ?

2 Kvalitetsarbetet (år 00)
Planering Beslut om VAD? ska vi satsa på att förbättra? Planering för HUR? ska vi genomföra det? Planering: VEM? ska ta ansvar för insatserna? Planering: med VILKA? resurser ska vi genomföra det? Planering: HUR ska vi utvärdera måluppfyllelsen?

3 Kvalitetsarbete och redovisning(00)
Planering: Mot vilka nationella mål ska den pedagogiska verksamheten/utbildningen bedömas? Med vilka ”mått” ska vi bedöma måluppfyllelsen? Hur ska vi samla in de uppgifter som behövs? Vem ska ansvara för insamlingen och sammanställningen?

4 Kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning (01)
Genomförande den pedagogiska verksamheten/undervisningen det ”särskilda” kvalitetsarbetet utvärderingar Insamling data (statistik, enkäter, utvärderingsdagar, prov- och betygssammanställningar, föräldramöten, klassråd, m.m.)

5 Kvalitetsarbete och redovisning (01)
Sammanställningar, analyser, värderingar: ansvar, medverkan och delaktighet Bedömningar av måluppfyllelsen: ansvar, medverkan, delaktighet

6 Kvalitetsarbete och redovisning (01)
Utarbetande av (dokumentet) skolans kvalitetsredovisning Beslut om åtgärder för bättre måluppfyllelse: ansvar, medverkan, delaktighet Information ”utåt”

7 Kvalitetsarbete och redovisning (02)
Planering Genomförande Insamling Sammanställningar, analyser, bedömningar, beslut Kvalitetsredovisning…

8 Exempel: Bästa skolan Yttersta kommun (1 av 4 grundskolor)
300 elever, förskoleklass, åk 1-9, fritidshem Rektor, administratör, 5 arbetslag, skolledning Ombyggnader 2005 Kvalitetsarbete för bättre måluppfyllelse i språk- och läsutveckling

9 Exempel: Bästa skolans KR
Förutsättningarna Övergripande bild: all personal, kompetens m.m.; alla lärare, kompetens m.m.; all materiel; alla lokaler; kostnadsfördelningen Särskilda insatser: särskild kompetens för läsutveckling/språkutveckling; talpedagoger? Specialpedagoger/-lärare? Modersmålslärare? Svenska som andraspråkslärare? Bokbeståndet? Datorstödet?

10 Exempel: Bästa skolan, KR
Arbetet i verksamheten Övergripande: Arbetsmiljön; Undervisningen i de olika ämnena; Tematiska studier; Arbetet i förskoleklassen; samverkan med vårdnadshavare, etc. Särskilda insatser: samverkan skolbiblioteket – klasslärarna; klasslärarna – modersmålslärarna; försök med diagnostiskt material för analys av läsförmågan, åk 6

11 Exempel: Bästa skolan, KR
Måluppfyllelsen Övergripande: förskoleklassen; åk 3, åk 5, åk 8, åk 9: Kunskaper, utveckling, lärande i alla ämnen/ämnesområden; Normer och värden Särskilda insatser: Språkutveckling: förskoleklassen, elever med annat modersmål; läsförmåga åk 5, åk 9, alla elever

12 Exempel: Bästa skolan Analysen: Styrkor? Svagheter?
Vi har dessa resultat: har vi nått målen generellt? Specifikt i läsning och språkutveckling? Vad kan det bero på? Kan vi förbättra förutsättningarna? Kan vi förbättra arbetssätten?

13 Frågor då man ska upprätta en kvalitetsredovisning
År, verksamhet, ansvarig, underlag? Vilka förbättringsinsatser har vi genomfört? Vilka har förutsättningarna för elevernas lärande varit? Vilken var kvaliteten i verksamheten?

14 Frågor då man ska upprätta en kvalitetsredovisning
Vilka är resultaten av barnens utveckling och elevernas lärande/utbildningen, övergripande och på valda områden? Vilka är svagheterna? Styrkorna? Vad behöver vi göra med anledning av resultaten?


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbetet och redovisningen"

Liknande presentationer


Google-annonser