Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Dagordning Syfte föräldraråd Rektor informerar Övriga frågor Barnenkät Klasslärare till mentorskap, skola Återkoppling SWOT, skola Föräldramöte,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Dagordning Syfte föräldraråd Rektor informerar Övriga frågor Barnenkät Klasslärare till mentorskap, skola Återkoppling SWOT, skola Föräldramöte,"— Presentationens avskrift:

1 Presentation Dagordning Syfte föräldraråd Rektor informerar Övriga frågor Barnenkät Klasslärare till mentorskap, skola Återkoppling SWOT, skola Föräldramöte, skola Föräldraråd Östermalm 29/11

2 Skollagen kap 4 12 § Vårdnadshavare för barn i …ska erbjudas inflytande över utbildningen. 13 § Vid varje enhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barn, elever vårdnadshavare som avses i 12 § Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barn, elever, vårdnadshavare.

3 Forum för inflytande på Östermalm • Utvecklingssamtal • Föräldramöten • Föräldraråd • Utvecklingssamtal • Klassråd, samlingar, lektioner • Elevråd

4 • IT för lärande och utveckling • Lika behandling enligt nya styrdokument • Aktivt främja jämställdhet • Hållbar organisation • Samverkan förskola – skola (grundskola, fritidshem, förskoleklass) Förskolan • Föräldrasamverkan Skolan • Likvärdighet, elevers inflytande och delaktighet Verksamhetsutveckling

5 Utfallsprognos 2012 från underskott 60 tkr till budget i balans Budgetförutsättningar 2013 Minskat a pris för deltidsbarn Ekonomi Förskolan

6 Utfallsprognos 2012 från överskott 1,2 miljoner till överskott 800 tkr Budgetförutsättningar 2013 Minskat a pris för grundskola och fritidshem Ekonomi Skolan

7 Övriga frågor Datum föräldramöte och föräldraråd 22 januari Öppet hus 13 februariSkolan 19 februari Förskolan 20 marsFöräldraråd

8 Trivselenkät • Syftet är att undersöka hur barn/elever uppfattar sin trivsel, arbetsmiljö och sitt inflytande på Östermalm. Resultatet används som ett underlag för att identifiera skolan och förskolans utvecklingsområden och som stöd för arbetslagen i deras förbättringsarbete.

9 Skola • Klasslärare – Mentor • Återkoppling SWOT • Föräldramöte – Barn och social media, föreläsning – Betyg och bedömning, • Luciafirandet


Ladda ner ppt "Presentation Dagordning Syfte föräldraråd Rektor informerar Övriga frågor Barnenkät Klasslärare till mentorskap, skola Återkoppling SWOT, skola Föräldramöte,"

Liknande presentationer


Google-annonser