Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Parkhemsskolans förskoleklass 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Parkhemsskolans förskoleklass 2012."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Parkhemsskolans förskoleklass 2012

2 Här kommer lite fakta om Parkhemsskolan  280 barn inklusive förskoleklass 50st  Budget på ca kr 17.000.000  Verksamheter: –Förskoleklass (F) –Grundskola (år 1-5) –Fritidshem till 10-års ålder  Vi lagar maten själva

3 Organisation  Rektor Parkhemsskolan: Maritha Westergren  Bitr. rektor Parkhemsskolan: Lisa Lönnström  Arbetslag Parkhemsskolan: –F-1 –2-3 –4-5  Kök, vaktmästeri, skolsköterska, skolassistent, tillgång till psykolog och kurator Kontaktinformation: botkyrka.se/parkhemsskolan

4 Några viktiga forum och resurser  Elevråd, Föräldraråd, likabehandlingsgrupp, elevhälsa, skolsköterska, psykolog, specialpedagog, handledande resurspedagoger  Utvecklingssamtal.

5 Dokument som styr vår verksamhet  Skollag  Skolförordning  Läroplan Lgr 11 med kursplaner (år 1-5)  Ettårsplan  Arbetslagens arbetsplaner  Kvalitetsdialoger

6 Ledningsdeklaration Vi ska:  Ha barnperspektiv i alla frågor  Arbeta demokratiskt, fördomsfritt och jämlikt  Skapa mötesplatser och arenor för diskussion, utveckling och beslutsfattande.  Följa fattade beslut  Prioritera arbetsmiljön  Utvärdera och kvalitetssäkra  Samverka med föräldrar

7 Vår vision Jag kan Jag vill Jag vågar

8 Förskoleklassen  Utveckla barngruppen till en stabil & trygg grupp: tydliga regler, gruppstärkande lekar, återkommande rutiner  Skola är något positivt & roligt! Kamrater och trygghet  Lära känna skolans rutiner som matsituation, idrott, utelek

9 Skolan ska sträva efter att varje elev  Känner trygghet & lär sig ta hänsyn & visa respekt i samspel med andra.  Utvecklar nyfikenhet och lust att lära.

10 &

11

12  Ansökan, med e-legitimation på Internet, mellan den 16 januari och den 6 februari. Där ansöker du även om fritidsplats och modersmål.  www.botkyrka.se/skolvalet.

13 Välkomna till Parkhemsskolan!


Ladda ner ppt "Välkommen till Parkhemsskolans förskoleklass 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser