Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya samlade läroplaner. Nya reformer Nya skollagen Förändrad läroplan för förskolan Nya läroplaner för den obligatoriska skolan En ny gymnasieskola En.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya samlade läroplaner. Nya reformer Nya skollagen Förändrad läroplan för förskolan Nya läroplaner för den obligatoriska skolan En ny gymnasieskola En."— Presentationens avskrift:

1 Nya samlade läroplaner

2 Nya reformer Nya skollagen Förändrad läroplan för förskolan Nya läroplaner för den obligatoriska skolan En ny gymnasieskola En ny betygsskala

3 Nya skollagen All utbildning ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. All undervisning ska dessutom oavsett huvudman vara icke-konfessionell. Eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Lärares anmälningsplikt då en elev befaras inte uppnå kunskapskrav. Rektorn ska besluta om en elev ska få särskilt stöd. Eleven kan överklaga beslutet att inte få särskilt stöd till Skolväsendets överklagandenämnd. Utbildningen ska utformas så att alla elever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Information om ogiltig frånvaro ska i normalfallet lämnas till vårdnadshavaren samma dag. I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande. Rektorns ansvarar för att betygssättningen sker på ett korrekt sätt. Både kommunala och fristående skolor ska tillämpa förvaltningslagen vid myndighetsutövning.

4 Hur det hänger ihop

5

6 Entreprenöriellt lärande (genomsyrar)

7 Uppbyggnad och motiv

8 Kunskapsområde I varje kursplan finns ett antal kunskapsområde som återkommer i år 3, år 6 respektive år 9 exempel från kursplanen i religionskunskap

9 Centralt innehåll Anger vad undervisningen ska behandla www.skolverket.se

10 Anger vilka kunskaper som är godtagbara kunskaper och betygssteg

11 Kunskapskravens uppbyggnad Utgår från det ämnesspecifika syftet och det centrala innehållet Anger vad eleven visar eller gör I löpande text och i tabellform

12 Kunskapskrav i svenska

13 Nya betygssystemet

14 Genomgående begreppsanvändning

15 Exempel från slöjd år 6 (hur man kan göra)

16

17 nationella prov från och med 2012 Årskurs 3: ma, sv/sva Årskurs 6: en, ma, sv/sva Årskurs 9: en, ma, sv/sva, bi/fy/ke

18 Värdegrundsarbete www.skolverket.se/vardegrund www.skolverket.se/vardegrund

19 Entreprenörielltlärande www.skolverket.se www.skolverket.se

20 Vår bästa tid är nu!


Ladda ner ppt "Nya samlade läroplaner. Nya reformer Nya skollagen Förändrad läroplan för förskolan Nya läroplaner för den obligatoriska skolan En ny gymnasieskola En."

Liknande presentationer


Google-annonser