Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIDAN 1 2011-09-27 SIDAN 1 VÄLKOMNA! till Solhemsskolans Föräldramöte ht 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIDAN 1 2011-09-27 SIDAN 1 VÄLKOMNA! till Solhemsskolans Föräldramöte ht 2012."— Presentationens avskrift:

1 SIDAN 1 2011-09-27 SIDAN 1 VÄLKOMNA! till Solhemsskolans Föräldramöte ht 2012

2 SIDAN 2 Kvällens innehåll Presentation av arbetslag och skolledning Kort om Solhemsskolan Våra utvecklingsområden Skolwebben Föräldraföreningen Tidsram: 17.30-18.15 och 18.30-19.15 SIDAN 2

3 SIDAN 3 Solhemsskolans vision  Solhemsskolan är en lärande organisation. Organisationen präglas av en samarbetande kultur där vi med glädje bidrar med vår kompetens. Vi sätter elevens rätt till en kvalitativ utbildning i centrum. Alla elever som går på Solhemsskolan har en god självkänsla, ett gott självförtroende, goda kunskapen och lust att lära. Alla våra medarbetare tar ett aktivt ansvar för att stödja elevens lärande och utveckling. Att utvärdera och ompröva våra ställningstaganden och arbetsmetoder är för oss en naturlig del av att vara en lärande organisation. Vi som arbetar på Solhemsskolan känner stolthet över vårt arbete, våra resultat och vår arbetsplats. Vi tar vårt uppdrag på allvar! 2014-06-20 SIDAN 3

4 SIDAN 4 Solhemsskolans Vi har idag ca 720 elever och Vi är ca 95 anställda Vi har 7 skolbyggnader där Värstagårdarna och Solhemsängens skola ingår Vi är fyra skolledare och sju arbetslagsledare Vi är organiserade i spårarbetslag F-3, 4-6, spec och skolbarnsomsorg SIDAN 4

5 SIDAN 5 Solhemsskolans utvecklingsarbete Vårt kvalitetsarbete utgår från: Läroplanen Den politiska styrningen Resultat på enkäter Organisationens behov SIDAN 5

6 SIDAN 6 Solhemsskolans utvecklingsarbete Vi har en ny läroplan och en ny skollag Nytt betygssystem Tydligare åtaganden från politiken och Utbildningsförvaltningen Behov av att hänga med i utvecklingen! SIDAN 6

7 SIDAN 7 Solhemsskolans utvecklingsarbete Vi har en ny läroplan och en ny skollag En ny skola växer fram med nytt innehåll och nya kriterier för vad eleverna ska lära sig och hur de ska visa sina kunskaper! Tydligare juridisk styrning och tydligare krav på åtgärder och konsekvenser SIDAN 7

8 SIDAN 8 Solhemsskolans utvecklingsarbete Nytt betygssystem Betyg från ht åk 6 Kunskapskrav i slutet av årskurs 3 Formativ och summativ bedömning Ökade krav på dokumentation Tillsynen förstärks SIDAN 8

9 SIDAN 9 Bedömning  Formativ bedömning är den kontinuerliga bedömningsprocess, minut för minut, timme för timme, där elever får en förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren genom sin bedömning anpassar (formerar, därav begreppet) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov.  Summativ bedömning tex betyg är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Den person som bedöms får inte/sällan en återkoppling i form av information som förklarar varför denne har gjort fel alt. kunde göra annorlunda. 2014-06-20 SIDAN 9

10 SIDAN 10 Den nya samlade läroplanen 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kunskaper Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 4-6 7-9 Kunskapskrav 3 6 9 3. Kursplaner

11 SIDAN 11 Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg

12 SIDAN 12 Betygsskala A B C E D F - Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet 20 17,5 15 12,5 10

13 SIDAN 13 Betyget Svenska åk 6 ett urval… E: flyt, i huvudsak fungerande, enkla kronologiska, viss, grundläggande, till viss del, begriplig C: gott flyt, ändamålsenliga, utvecklade, relativt god, god, relativt väl, utvecklat A: mycket gott flyt, ändamålsenligt och effektivt, välutvecklade, god, mycket god, väl, välutvecklat SIDAN 13

14 SIDAN 14 Betyg - behörighet  Högskoleförberedande program engelska matematik svenska/svenska som andra språk + 9 ämnen  Yrkesprogram engelska matematik svenska/svenska som andra språk + 5 ämnen 2014-06-20 SIDAN 14

15 SIDAN 15 IUP - processen 2014-06-20 SIDAN 15

16 SIDAN 16 Kursplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan

17 SIDAN 17 Solhemsskolans utvecklingsarbete Tydligare åtaganden från politiken och Utbildningsförvaltningen Vi mäts och bedöms på tvären och längden! Sen börjar jobbet! SIDAN 17

18 SIDAN 18 Solhemsskolans utvecklingsarbete Att vara en lärande organisation innebär att den påverkas under hela året Behov och förändringar sammanfaller allt mer sällan med läsårets start och slut Skolans förändringstakt måste öka för att hålla jämna steg med samhällets behov och skolans uppdrag SIDAN 18

19 SIDAN 19 Solhemsskolans utvecklingsarbete Behov av att hänga med i utvecklingen! Kommande lärarlegitimationer Arbetslagsutveckling Mentorskap Elevers delaktighet och ansvar i det egna lärandet SIDAN 19

20 SIDAN 20 Solhemsskolans utvecklingsarbete Elevledda utvecklingssamtal Betyg och bedömning Nationella ämnesprov och sambedömning Inkludering Språkutvecklande arbetssätt Ledarskap och arbetsro SIDAN 20

21 SIDAN 21 Solhemsskolans utvecklingsarbete Läs mer om vår pedagogiska plattform på Solhemsskolans hemsida ! www.solhemsskolan.stockholm.se Snart kommer årets kvalitetsredovisning! SIDAN 21

22 SIDAN 22 Tack för att ni lyssnat! 2014-06-20 SIDAN 22

23 Några exempel på vad vi gör: • Jobbar med barnens skolmiljö - i skolan, på skolgård och fritids • Har möten med skolledningen • Bevakar trafikmiljön • Samarbetar med Spånga Stadsdelsnämnd och Grottan kring ungdomar • Nattvandringar och nattstödsbil • Flera föreläsningar för föräldrar • Aktiviteter - Solhemsskolans dag, bytardagar, jubiléum mm • Facebook (Spånga Solhem Föräldraklubb) & web: www.spangasolhem.sewww.spangasolhem.se Vårt syfte är att positivt bidra till skolans utveckling och att vara länken mellan skolledning och föräldrar. Föräldrasupport behövs. Bli medlem - 150sek per familj och läsår till: pg 359595-6 ALLA föräldrar välkomnas till årsmöte: 11 oktober kl 18.30 i Solhemsskolans matsal


Ladda ner ppt "SIDAN 1 2011-09-27 SIDAN 1 VÄLKOMNA! till Solhemsskolans Föräldramöte ht 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser