Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor 2012-09-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor 2012-09-20."— Presentationens avskrift:

1 Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor 2012-09-20

2 Deltagare 27 september 2012 • Charlott Andersson • Katrin Eriksson • Grit Hoffman • Carita Svensson • Tage Nordkvist (rektor) 2012-09-20

3 Inledning • Första gången ikväll • Stor del information för att vi ska ha gemensam förståelse för de förutsättningar riksdag och regering ger oss för att bedriva skola • Nästa gång konkretiseringar • Alla i skolan arbetar för era barns bästa sett ur alla perspektiv! • Avslutar med allmän frågestund för att ni ska få svar på era egna hjärtefrågor 2012-09-20

4 Vision för grundskolorna i Filipstads kommun 2012-09-20

5 Ledningsdeklaration 2012-09-20

6 Ansvarsfördelning och målstyrning 2012-09-20

7 Systematiskt kvalitetsarbete 2012-09-20

8 De statliga styrdokumenten 2012-09-20

9 Skollagen 2012-09-20

10 Skollagen 2012-09-20

11 Skollagen 2012-09-20

12 Inflytande enligt skollagen 4 kap 2012-09-20

13 Inflytande enligt skollagen 4 kap 2012-09-20

14 Inflytande enligt skollagen 4 kap 2012-09-20

15 Läroplan för grundskolan 2011; Lgr 11 2012-09-20

16 Skolans värdegrund 2012-09-20

17 Portalparagrafen 2012-09-20

18 Normer och värden 2012-09-20

19 Kursplaner 2012-09-20

20 De nationella proven läsåret 2012/2013 Ämnesprov i årskurs 3 I årskurs 3 genomförs ämnesproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Ämnesprov i årskurs 6 I årskurs 6 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena. Ämnesprov i årskurs 9 I årskurs 9 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena. 2012-09-20

21 Betygsskalan 2012-09-20

22 Likabehanding 2012-09-20 Nordmarks skolas plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen för läsåret 11/12 utvärderas just nu. Innevarande läsårs plan kommer att presenteras på hemsidan inom kort.

23 Ekonomi 2012-09-20 Nordmarks skola har, under läsåret 2012/13 tillräckliga resurser för att bedriva utbildning i enlighet med mål och ambitionsnivå. Nämndens preliminära budget för 2013 ger heller ingen anledning till oro utan den bedömning rektor kan göra i dagsläget tyder på att resurserna kommer att vara tillräckliga.

24 InfoMentor • Föräldramöte i Strandvägsskolans aula den 25 september kl 18.00. • Information om hur du som vårdnadshavare kan du logga in på InfoMentors familjeweb, hur du kan använda den och till vad. • Viktigt att alla vårdnadshavare deltar. 2012-09-20


Ladda ner ppt "Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor 2012-09-20."

Liknande presentationer


Google-annonser