Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor 2012-09-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor 2012-09-20."— Presentationens avskrift:

1 Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor

2 Deltagare 27 september 2012 • Charlott Andersson • Katrin Eriksson • Grit Hoffman • Carita Svensson • Tage Nordkvist (rektor)

3 Inledning • Första gången ikväll • Stor del information för att vi ska ha gemensam förståelse för de förutsättningar riksdag och regering ger oss för att bedriva skola • Nästa gång konkretiseringar • Alla i skolan arbetar för era barns bästa sett ur alla perspektiv! • Avslutar med allmän frågestund för att ni ska få svar på era egna hjärtefrågor

4 Vision för grundskolorna i Filipstads kommun

5 Ledningsdeklaration

6 Ansvarsfördelning och målstyrning

7 Systematiskt kvalitetsarbete

8 De statliga styrdokumenten

9 Skollagen

10 Skollagen

11 Skollagen

12 Inflytande enligt skollagen 4 kap

13 Inflytande enligt skollagen 4 kap

14 Inflytande enligt skollagen 4 kap

15 Läroplan för grundskolan 2011; Lgr

16 Skolans värdegrund

17 Portalparagrafen

18 Normer och värden

19 Kursplaner

20 De nationella proven läsåret 2012/2013 Ämnesprov i årskurs 3 I årskurs 3 genomförs ämnesproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Ämnesprov i årskurs 6 I årskurs 6 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena. Ämnesprov i årskurs 9 I årskurs 9 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar ämnesproven i de samhälls- respektive naturorienterande ämnena

21 Betygsskalan

22 Likabehanding Nordmarks skolas plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen för läsåret 11/12 utvärderas just nu. Innevarande läsårs plan kommer att presenteras på hemsidan inom kort.

23 Ekonomi Nordmarks skola har, under läsåret 2012/13 tillräckliga resurser för att bedriva utbildning i enlighet med mål och ambitionsnivå. Nämndens preliminära budget för 2013 ger heller ingen anledning till oro utan den bedömning rektor kan göra i dagsläget tyder på att resurserna kommer att vara tillräckliga.

24 InfoMentor • Föräldramöte i Strandvägsskolans aula den 25 september kl • Information om hur du som vårdnadshavare kan du logga in på InfoMentors familjeweb, hur du kan använda den och till vad. • Viktigt att alla vårdnadshavare deltar


Ladda ner ppt "Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor 2012-09-20."

Liknande presentationer


Google-annonser