Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkomna till Östra skolan hösten 2010. 2 Östra skolan För nästan hundra år sedan. www.nykoping.se/ostraskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkomna till Östra skolan hösten 2010. 2 Östra skolan För nästan hundra år sedan. www.nykoping.se/ostraskolan."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkomna till Östra skolan hösten 2010

2 2 Östra skolan För nästan hundra år sedan. www.nykoping.se/ostraskolan

3 3 Division Barn, Utbildning och Kultur Östra området och Västra området Östra skolan ingår i Östra området

4 4 Östra skolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Fritidshem www.nykoping.se/ostraskolan

5 5 Östra skolan Hösten 2010 ökar elevantalet och vi får två förskoleklasser. www.nykoping.se/ostraskolan

6 6 Från förskoleklass till högskola eller arbete ”Borgisspåret” •Östra skolan förskoleklass tom årskurs 6. •Borgmästarhagsskolan årskurs 7-9 •Nyköpings gymnasium. www.nykoping.se/ostraskolan

7 7 Mål Kunskapsmål •Alla elever går ut efter årskurs 9 med godkända betyg •Alla elever har en bra grund för fortsatta studier •Alla elever har kvar lusten att lära www.nykoping.se/ostraskolan

8 8 Under skoltiden vill vi att eleverna ska känna •- Jag kan lära mig •- Jag vet att jag är duktig •- Jag kan lära av andra •- Jag visar respekt •- Jag kan samarbeta www.nykoping.se/ostraskolan

9 9 Mål Värdegrund •- Vi känner oss trygga •- Vi har en mobbningsfri skola •- Vi respekterar varandra •- Vi samarbetar bra och har goda relationer med varandra •- Vi har en god arbetsmiljö www.nykoping.se/ostraskolan

10 10 Likabehandlingsplan •Hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling •Hur vi arbetar med fall som bryter mot planen •Hela planen finns utlagd på vår hemsida, som en del i vår Värdegrund/arbetsplan. www.nykoping.se/ostraskolan

11 11 Skolans organisationsträd Skol- ledning Elevhälso- grupp Arbetslag F-6 Arbetslag Fritids Lednings- grupp www.nykoping.se/ostraskolan

12 12 Styrdokument •Läroplan •Kursplaner •Lokala arbetsplaner www.nykoping.se/ostraskolan

13 13 Styrdokument i skolan Lokal arbetsplan med kursplaner •I våra lokala arbetsplaner har vi brutit ned de nationella planerna. www.nykoping.se/ostraskolan

14 14 Nationella prov •Årskurs 3 •Årskurs 5 •Årskurs 9 www.nykoping.se/ostraskolan

15 15 Skola 2011 •Nya kursplaner under 2010/2011. •Betyg från årskurs 6, med införande i juni 2011 (förmodligen). www.nykoping.se/ostraskolan

16 16 Elever i behov av särskilt stöd •Specialundervisning •Skolhälsovård •Resursteamet (kommunövergripande enhet) www.nykoping.se/ostraskolan

17 17 Skolhälsovård •Skolsköterska, Marior Andersson •Skolläkare, Karin Risting www.nykoping.se/ostraskolan

18 18 Elevhälsogrupp (EHGRP) •Bo Österberg, rektor •Speciallärare/ specialpedagoger •Marior Andersson, skolsköterska •EHGRP Träffas 2 gånger per månad www.nykoping.se/ostraskolan

19 19 Medinflytande •Klassråd •Elevråd •Minifriends •Miljöråd •Matråd •Skolråd •Föräldranätverket www.nykoping.se/ostraskolan

20 20 Rättigheter •Att få gå i skolan •Skolmat •Skolhälsovård www.nykoping.se/ostraskolan

21 21 Skyldigheter •Skolplikt tom 16 års ålder •Hålla tider •Följa regler •Ha med sig rätt saker •Visa hänsyn och respekt www.nykoping.se/ostraskolan

22 22 Föräldrasamverkan •Olika former bl.a. skolråd, föräldramöten och personlig kontakt. www.nykoping.se/ostraskolan

23 23 Individuell utvecklingsplan •Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP) www.nykoping.se/ostraskolan

24 24 Utvecklingssamtal •Varje elev får tillsammans med sina föräldrar professionella samtal en gång per termin •Skriftligt omdöme höst och vår, som visar en prognos gällande måluppfyllelse www.nykoping.se/ostraskolan

25 25 •Bästa grundskolan och Framgångsrika skolor •Projektet ”Bästa grundskolan” syftar till att - förbättra elevernas resultat totalt sett i samtliga ämnen/arbetsområden under grundskoletiden. •Målet med projektet är att - antalet elever med fullständiga betyg från grundskolan ska öka. -meritvärdet i elevernas avgångsbetyg ska öka. -andelen elever med behörighet att söka till gymnasieskolan ska öka. -eleverna ska uppmuntras och stimuleras att vara lika nyfikna då de lämnar skolan som när de började den. www.nykoping.se/ostraskolan

26 26 Bästa grundskolan och Framgångsrika skolor •Östra skolan har deltagit i fortbildningsprojekt Framgångsrika skolor. •Vi arbetar för en skola, som har en lärande miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet. Inte bara i sitt eget lärande utan också i skolans inre liv och i den omgivande miljön. En förutsättning för detta är att skolan skapar en struktur för lärande där de unga får ett rikt språk, som gör det möjligt att agera i ett demokratiskt samhälle. www.nykoping.se/ostraskolan

27 27 Framgångsrika skolor •Vi kommer vid läsårsstarten att mer i detalj att visa vilka medel vi använder för att bli än ännu mer framgångsrik skola. •Bl.a. kommer läsårsstarten att bli lite annorlunda uppbyggd, liksom den första månaden. www.nykoping.se/ostraskolan

28 28 Östra skolan växer •Under vintern och våren har ett stort arbete lagts ned på att planera för en större skola med plats för fler barn. www.nykoping.se/ostraskolan

29 29 •Vi kommer att påbörja utbyggnad till en tvåparallellig skola hösten 2010. Expansionen beror lite på vilka beslut som tas under hösten i vår nämnd, men vår ambition är att sakta men säkert växa i vår just nu för stora kostym (dvs lokaler). www.nykoping.se/ostraskolan

30 30 •En omdisponering av lokalerna planeras över tid. Skolan kommer att börja disponera klassrum i Gula huset från hösten. •Ett informationsbrev går ut under vecka 20, denna vecka. •Ett brev till kommer under vecka 20 och handlar om att vi stänger all verksamhet den 16/8 för fortbildning. www.nykoping.se/ostraskolan

31 31 www.nykoping.se/ostraskolan Välkomna till Östra skolan hösten 2010


Ladda ner ppt "1 Välkomna till Östra skolan hösten 2010. 2 Östra skolan För nästan hundra år sedan. www.nykoping.se/ostraskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser