Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Östra skolan hösten 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Östra skolan hösten 2010"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Östra skolan hösten 2010

2 Östra skolan För nästan hundra år sedan.

3 Division Barn, Utbildning och Kultur
Östra området och Västra området Östra skolan ingår i Östra området

4 Östra skolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Fritidshem

5 Östra skolan Hösten 2010 ökar elevantalet och vi
får två förskoleklasser.

6 Från förskoleklass till högskola eller arbete ”Borgisspåret”
Östra skolan förskoleklass tom årskurs 6. Borgmästarhagsskolan årskurs 7-9 Nyköpings gymnasium.

7 Mål Kunskapsmål Alla elever går ut efter årskurs 9 med godkända betyg
Alla elever har en bra grund för fortsatta studier Alla elever har kvar lusten att lära

8 Under skoltiden vill vi att eleverna ska känna
- Jag kan lära mig - Jag vet att jag är duktig - Jag kan lära av andra - Jag visar respekt - Jag kan samarbeta

9 Mål Värdegrund - Vi känner oss trygga - Vi har en mobbningsfri skola
- Vi respekterar varandra - Vi samarbetar bra och har goda relationer med varandra - Vi har en god arbetsmiljö

10 Likabehandlingsplan Hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling Hur vi arbetar med fall som bryter mot planen Hela planen finns utlagd på vår hemsida, som en del i vår Värdegrund/arbetsplan.

11 Skolans organisationsträd

12 Styrdokument Läroplan Kursplaner Lokala arbetsplaner

13 Styrdokument i skolan Lokal arbetsplan med kursplaner
I våra lokala arbetsplaner har vi brutit ned de nationella planerna.

14 Nationella prov Årskurs 3 Årskurs 5 Årskurs 9

15 Skola 2011 Nya kursplaner under 2010/2011.
Betyg från årskurs 6, med införande i juni 2011 (förmodligen).

16 Elever i behov av särskilt stöd
Specialundervisning Skolhälsovård Resursteamet (kommunövergripande enhet)

17 Skolhälsovård Skolsköterska, Marior Andersson
Skolläkare, Karin Risting

18 Elevhälsogrupp (EHGRP)
Bo Österberg, rektor Speciallärare/ specialpedagoger Marior Andersson, skolsköterska EHGRP Träffas 2 gånger per månad

19 Medinflytande Klassråd Elevråd Minifriends Miljöråd Matråd Skolråd
Föräldranätverket

20 Rättigheter Att få gå i skolan Skolmat Skolhälsovård

21 Skyldigheter Skolplikt tom 16 års ålder Hålla tider Följa regler
Ha med sig rätt saker Visa hänsyn och respekt

22 Föräldrasamverkan Olika former bl.a. skolråd, föräldramöten och personlig kontakt.

23 Individuell utvecklingsplan
Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP)

24 Utvecklingssamtal Varje elev får tillsammans med sina föräldrar professionella samtal en gång per termin Skriftligt omdöme höst och vår, som visar en prognos gällande måluppfyllelse

25 Bästa grundskolan och Framgångsrika skolor
Projektet ”Bästa grundskolan” syftar till att - förbättra elevernas resultat totalt sett i samtliga ämnen/arbetsområden under grundskoletiden. Målet med projektet är att - antalet elever med fullständiga betyg från grundskolan ska öka. - meritvärdet i elevernas avgångsbetyg ska öka. - andelen elever med behörighet att söka till gymnasieskolan ska öka. - eleverna ska uppmuntras och stimuleras att vara lika nyfikna då de lämnar skolan som när de började den.

26 Bästa grundskolan och Framgångsrika skolor
Östra skolan har deltagit i fortbildningsprojekt Framgångsrika skolor. Vi arbetar för en skola, som har en lärande miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet. Inte bara i sitt eget lärande utan också i skolans inre liv och i den omgivande miljön. En förutsättning för detta är att skolan skapar en struktur för lärande där de unga får ett rikt språk, som gör det möjligt att agera i ett demokratiskt samhälle.

27 Framgångsrika skolor Vi kommer vid läsårsstarten att mer i detalj att visa vilka medel vi använder för att bli än ännu mer framgångsrik skola. Bl.a. kommer läsårsstarten att bli lite annorlunda uppbyggd, liksom den första månaden.

28 Östra skolan växer Under vintern och våren har ett stort arbete lagts ned på att planera för en större skola med plats för fler barn.

29 Vi kommer att påbörja utbyggnad till en tvåparallellig skola hösten Expansionen beror lite på vilka beslut som tas under hösten i vår nämnd, men vår ambition är att sakta men säkert växa i vår just nu för stora kostym (dvs lokaler).

30 Ett informationsbrev går ut under vecka 20, denna vecka.
En omdisponering av lokalerna planeras över tid. Skolan kommer att börja disponera klassrum i Gula huset från hösten. Ett informationsbrev går ut under vecka 20, denna vecka. Ett brev till kommer under vecka 20 och handlar om att vi stänger all verksamhet den 16/8 för fortbildning.

31 Välkomna till Östra skolan hösten 2010


Ladda ner ppt "Välkomna till Östra skolan hösten 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser