Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världens bästa skola Linda Norberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världens bästa skola Linda Norberg."— Presentationens avskrift:

1 Världens bästa skola Linda Norberg

2 Våra värderingar ”Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt och möjlighet till egen försörjning medan bildning bär hela civilisationen.” - Ur moderaternas idéprogram 2011 Hänger intimt ihop med jobbfrågan. Individens egen försörjning minskar bidragsberoendet och ger skatteintäkter att satsa på välfärd. Skolan är givetvis viktig för eleven och familjen Alla har gått i skolan och intresset för skolfrågor är stort För ett samhälle med högt välstånd, höga löner och låg arbetslöshet är ett välfungerande utbildningssystem avgörande Skolor som inte håller måttet ökar risken för fler personer i utanförskap och kriminalitet. Särskilt avhopp från grundskolan men även gymnasiet får negativa konsekvenser. Alliansen har genomfört ett stort antal reformer i kunskapsvänlig riktning och socialdemokraterna har motsatt sig de flesta Folkpartiet och Moderaterna har högre förtroendesiffror i skolfrågan än i andra välfärdsfrågor De flesta reformerna har trätt i kraft nyligen vilket gör att resultaten inte syns ännu

3 Skolan är också en lokal fråga
Förutsättningarna för skolorna i länets olika kommuner är olika För att få reda på mer om hur situationen ser ut i din kommun – kontakta din partiförening. Diskussion om förstatligande. 290 kommuner med olika förutsättningar viktigt med lokal förankring Ingen forskning eller studier av andra skolsystem i världen ger stöd för att förstatligande löser något av skolans problem Tydlig statlig styrning och uppföljning viktigt för likvärdigheten men olika förutsättningar måste tillåta olika lösningar. Största skillnaden är mellan klassrum i samma skola, det är väldigt lite i resultatvariationerna som förklaras i skillnad mellan kommunernas resultat Ta gärna upp att det även gäller i kommunen skolor har olika förutsättningar – vi måste lite på professionen men ha tydliga mål och följa upp.

4 Hur kan man tänka? Finansiering Mål Uppföljning
Enkla saker, räkna huvuden Lite svårare saker, ställa krav Riktigt svåra saker, höja resultat Keep it simple - make it real.

5 Alliansens reformer Nytt betygssystem med fler steg
Ny skollag med fokus på kunskap Tidigare betyg Uppstramning så att det krävs utbildning i de ämnen man undervisar och sätter betyg i Skolinspektion Nationella prov från årskurs 3 Allmän förskola från tre års ålder Ny speciallärarutbildning Karriärtjänster Mycket vår politik även om vi har en utbildningsminister som är folkpartist Största reformpaketet någonsin – tar tid att se resultat men vi ska vara beredda på att alliansen hålls ansvarig ändå. Fredrik sa det klokt i debatten i aktuellt det handlar inte om 7 år av sjunkande resultat utan 20 år - mycket handlar om socialdemokraternas misslyckade skolpolitik som mer var baserad på ”ta hand om och tycka synd om ” än att ha höga förväntningar på alla barn.

6 Tar lång tid att förändra
Resultaten varierar Många skolor är väldigt bra Samtidigt finns många skolor som behöver ändra arbetssätt Har man gått sju eller åtta år i den gamla skolan är det förståeligt att våra reformer de senaste 3-4 åren inte fått fullt genomslag Den nya lärarutbildningen har inte examinerat de första lärarna ännu Viktigt att vi inte hänger på trenden att alltid svartmåla svensk skola. Det finns mycket som är bra. Lärare som är bra, skolor som är bra och kommuner som sköter skolan bra. Resultaten i internationella mätningar är naturligtvis inte bra men inte hela sanningen. Lärarna börjar tröttna på svartmålningen – svårt att locka lärare – vi bör prata positivt om skolan

7 Det finns ljus i tunneln
Andelen behöriga lärare ökar Antal som söker till lärarutbildningen ökar Andelen elever som vårterminen 2012 uppnådde målen och fått minst betyget Godkänt i alla ämnen i åk 9 var den högsta andelen på tio år

8 Allianskommuner är bättre på skola
Bättre resultat Högre lärarlöner

9

10 Fritt skolval Det är moderaterna som de senaste 20 åren drivit på för och infört fritt skolval För oss är det självklart att man ska få välja en annan skola än den närmast hemmet Konkurrens mellan skolor ökar kunskapsresultaten Vi har skärpt tillsynen av skolorna för att de ska sätta korrekta betyg I Sverige är boendet segregerat och har man talang och pluggar ska man kunna söka sig till en annan skola om man vill Vi måste stå upp för valfriheten Friskolor är positivt men viktigt att regelverket ses över enligt förslag från friskolekommitteéns förslag för att säkerställa seriösa huvudmän och minska risker för att vinster plockas ut på bekostnad av kvaliteten (ovanligt).

11 Utmaningar Utmaning 1: Resultaten och likvärdigheten
Utmaning 2: Kopplingen mellan utbildning och arbete Utmaning 3: Behovet av en modern kunskapsskola Utmaning 4: Lärarnas möjligheter att utvecklas Utmaning 5: Elevernas trygghet, hälsa och studiero

12 Viktigast för att skolan ska bli bättre
Lärarna och kvaliteten på undervisningen Hattie – McKinsey

13 Våra förslag framåt Lärarhandledare för svaga skolor
Obligatorisk förskoleklass Behovsbedömning i förskoleklassen Fler speciallärare Betyg från årskurs 3 Ny modell för särskilt stöd Mer undervisningstid med fokus på matematik Stärkt Skolinspektion Sommarskola Stöd till läxhjälpsorganisationer Mer formativ bedömning 3.0 – stötta digitalisering av skolan

14 Tidig uppföljning med extra stöd
För att inte elever ska riskera att halka efter och kunskapsklyftor uppstår bör man tidigt följa upp elevernas kunskaper Ett vanligt sätt att göra detta på är att varje termin från när barnet går sista året i förskolan systematiskt bedöma barnets kunskaper i att läsa, skriva och räkna Genom att säkerställa att barnen är redo för nästa skolår och vid behov sätta in extra stöd ökar likvärdigheten och kunskapsklyftorna kan minska Handlar också om att möta elever som ligger långt fram

15 Satsning på lärarna och undervisningen
Utveckla karriärtjänster Formativ bedömning Fortsatt kompetensutveckling för obehöriga lärare Digitalisera de nationella proven Minska administration nationellt och lokalt Skickliga lärare ska ha bra betalt Fristående lärarutbildning 3.0

16 Våra viktigaste budskap
Likvärdiga möjligheter Modern kunskapsskola Vi vill satsa mer på Sveriges duktiga och kompetenta lärare (lärarlöner, fortbildning) Moderaterna står för rätten till fritt skolval Likvärdiga möjigheter – det viktiga är vart du är på väg inte vart du kommer ifrån. Likvärdiga möjligheter för elever med olika förutsättningar innebär lokala anpassningar ända in i klassrummet. Likvärdighet är inte samma sak som likadant överallt. Modern kunskapsskola – Fortsatt fokus på kunskapsuppdraget, tidig uppföljning och stöd utveckling av undervisningsmetoder. Modern teknik och nya arbetsmetoder för att nå längre – viktigt med kompetensutveckling för lärare. Nu satsar många på IT men skolverket visar att lärarna inte vet hur tekniken ska användas Fritt skolval och friskolor är positivt för svenska elever och svensk skola. Skärpning av regler behövs men det innebär inte att lösningen är begräsning av valfriheten och att strypa friskolornas möjligheter att etablera sig och växa.

17 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Världens bästa skola Linda Norberg."

Liknande presentationer


Google-annonser