Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens skola Maria Stockhaus. Våra värderingar ” Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens skola Maria Stockhaus. Våra värderingar ” Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens skola Maria Stockhaus

2 Våra värderingar ” Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt och möjlighet till egen försörjning medan bildning bär hela civilisationen.” - Ur moderaternas idéprogram 2011

3 Skolan en viktig fråga Skolor som inte håller måttet ökar risken för fler personer i utanförskap och kriminalitet. Särskilt avhopp från grundskolan men även gymnasiet får negativa konsekvenser

4 Skolan är också en lokal fråga •Förutsättningarna för skolorna i länets olika kommuner är olika •För att få reda på mer om hur situationen ser ut i din kommun – kontakta din partiförening.

5 Alliansens reformer •Nytt betygssystem med fler steg •Ny skollag med fokus på kunskap •Tidigare betyg •Uppstramning så att det krävs utbildning i de ämnen man undervisar och sätter betyg i •Skolinspektion •Nationella prov från årskurs 3 •Allmän förskola från tre års ålder •Ny speciallärarutbildning •Karriärtjänster

6 Tar lång tid att förändra •Resultaten varierar –Många skolor är väldigt bra –Samtidigt finns många skolor som behöver ändra arbetssätt •Har man gått sju eller åtta år i den gamla skolan är det förståeligt att våra reformer de senaste 3- 4 åren inte fått fullt genomslag •Den nya lärarutbildningen har inte examinerat de första lärarna ännu

7 Det finns ljus i tunneln •Andelen behöriga lärare ökar •Antal som söker till lärarutbildningen ökar •Andelen elever som vårterminen 2012 uppnådde målen och fått minst betyget Godkänt i alla ämnen i åk 9 var den högsta andelen på tio år

8 Allianskommuner är bättre på skola •Bättre resultat •Högre lärarlöner

9 Fritt skolval

10 Utmaningar •Utmaning 1: Resultaten och likvärdigheten •Utmaning 2: Kopplingen mellan utbildning och arbete •Utmaning 3: Behovet av en modern kunskapsskola •Utmaning 4: Lärarnas möjligheter att utvecklas •Utmaning 5: Elevernas trygghet, hälsa och studiero

11 Viktigast för att skolan ska bli bättre

12 Våra förslag framåt •Lärarhandledare för svaga skolor •Obligatorisk förskoleklass •Behovsbedömning i förskoleklassen •Fler speciallärare •Betyg från årskurs 3 •Ny modell för särskilt stöd •Mer undervisningstid med fokus på matematik •Stärkt Skolinspektion •Sommarskola •Stöd till läxhjälpsorganisationer •Mer formativ bedömning •Lär@rlyftet 3.0 – stötta digitalisering av skolan

13 Tidig uppföljning med extra stöd

14 Satsning på lärarna och undervisningen •Utveckla karriärtjänster •Formativ bedömning •Fortsatt kompetensutveckling för obehöriga lärare •Digitalisera de nationella proven •Minska administration nationellt och lokalt •Skickliga lärare ska ha bra betalt •Fristående lärarutbildning •Lär@rlyftet 3.0

15 Våra viktigaste budskap •Likvärdiga möjligheter •Modern kunskapsskola •Vivill satsa mer på Sveriges duktiga och kompetenta lärare (lärarlöner, fortbildning) •Moderaterna står för rätten till fritt skolval

16 Tack för mig! maria.stockhaus@moderat.se


Ladda ner ppt "Framtidens skola Maria Stockhaus. Våra värderingar ” Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt."

Liknande presentationer


Google-annonser