Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

17 december 2012 www.modersmal.sundsvall.se Dolda kunskaper 17 december 2012 www.modersmal.sundsvall.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "17 december 2012 www.modersmal.sundsvall.se Dolda kunskaper 17 december 2012 www.modersmal.sundsvall.se."— Presentationens avskrift:

1 17 december 2012 www.modersmal.sundsvall.se
Dolda kunskaper 17 december 2012

2 Program 12.00 Lunch Introduktion Umeås material Avslut

3 Introduktion Regeringens satsningar Utvecklingsarbete i regionen
Skolverket om kartläggning Dolda kunskaper

4 Regeringens satsningar 2013-2016
Ökad undervisningstid Skolplikt till och med 18 år Svenska som andraspråk kvar? Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Kartläggning Information om fritt skolval

5 Utvecklingsarbete i regionen
Digital kompetens för modersmålslärare Föräldrars möte Modersmål över gränserna – Utvecklingsporten Dolda kunskaper

6 Digital kompetens för modersmålslärare
Utveckla nya arbetssätt Pedagogisk digital kompetens - att arbeta med digitala hjälpmedel - att arbeta nätbaserat Enighet om behov av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål - men oklart ansvar

7 Föräldrars möte Föräldrar får inte den information de behöver om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål Arbetsgrupper med föräldrar under 2013

8 Modersmål över gränserna
Nätbaserad studiehandledning på modersmål Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Timrå Fungerar tekniken och pedagogiken? Svar: ja

9 Skolverket om kartläggning
Föreslå hur skolor ska stödjas i att kartlägga och följa upp nyanlända elevers kunskaper Alla skolans ämnen Tidigt i elevens utbildning En kunskapsprofil Ett bedömningsmaterial i svenska

10 Alla skolans ämnen Koppling till kunskapskraven
Samtal med validerande syfte Urval av ämnen att kartlägga Kunskapsprofil Underlag för framåtsyftande planering Efter kartläggning uppföljning Grundskolan – tidigast 2014 Grundsärskolan – tidigast 2015

11 Bedömningsmaterial i svenska
Uppgifter av olika svårighetsgrad i årskurs 3, 6 och 9 samt kurs 1, 2 och 3 Tidigast hösten 2014 Läraren ska genomföra språkliga analyser med hjälp av bedömningsunderlaget

12 Kartläggning I samverkan ämneslärare, modersmålslärare, studiehandledare, ev tolk Fortbildning av handledare

13 Dolda kunskaper Syfte Ta fram kartläggningsmaterial Pröva
Dela erfarenheter Piloter i kommunerna

14 Dolda kunskaper HUR Ämneslärare/klasslärare och modersmålslärare/studiehandledare Gemensamt material Gemensamma träffar Erfarenhetsutbyte

15 Dolda kunskaper VAD Umeås kartläggningsmaterial i matematik och engelska Norskt kartläggningsmaterial Linköpings kartläggningsmaterial

16 Dolda kunskaper NÄR Start 2012 Använda under 2013, mötas 2-3 ggr
Fortsätta 2014


Ladda ner ppt "17 december 2012 www.modersmal.sundsvall.se Dolda kunskaper 17 december 2012 www.modersmal.sundsvall.se."

Liknande presentationer


Google-annonser