Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Edboskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Edboskolan"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Edboskolan

2 Vad händer ikväll? Margareta presenterar Edboskolan
Förskoleklassens uppdrag Intagningsförfarande Skolstarten Vanliga frågor Presentation av personal Rundvandring, skolan stänger kl 20.00

3 Ur Edboskolans Verksamhetsidé
Skolan ska undervisa, främja lärande, utveckla och lära ut grundläggande demokratiska värderingar, samt utifrån personalens kunnande och kompetens verka för en helhetssyn på barnets hela skoldag.

4 Verksamheten ska vara av god kvalitet
och genomföras utifrån varje barns behov, erfarenheter och förmåga. Kvaliteten i verksamheten ska ständigt utvärderas och diskuteras.

5 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen. Lgr-11
Kursplaner och betygskriterier Barnkonventionen Kommunens Mål och Budget Verksamhetsplan 2013 för grundskolenämnden Arbetsplan för Edboskolan

6 Budget- systematiskt arbetsmiljöarbete
Betyg Bedömningar Utvecklingssamtal Dec Jan IUP ÅP Medarbetar enkät LUS Nov Feb NP NP Bedömningar Okt Mar LUS Egen psykosocial enkät Föräldra- och elev enkät NP NP IUP ÅP Bedömningar Apr LUS Sep NP NP Lära känna samtal Aug Maj LUS Utvärderingar Resultat AP- Ny arbetsplan Jul Jun KR- kvalitetsredovisning Betyg Bedömningar KVALITETS ÅRET

7 Förskoleklassens uppdrag
Förskoleklassen , grundskolan och skolbarnsomsorgen ( fritids) har samma läroplan, LGR-11 Ny skollag Verksamheten i förskoleklass ska bedrivas med förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande i ryggen.

8 Förskoleklassen tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjlighet att
utveckla sitt eget sätt att lära utveckla nyfikenhet och lust att lära utveckla tillit till sin egen förmåga känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

9 Förskoleklass Förskola Grundskola

10 Hur gör vi? Den första tiden i förskoleklassen arbetar vi med att barnen ska känna sig trygga, med oss vuxna, sina kompisar, och sin nya miljö. Vi arbetar med gruppen så barnen lär känna varandra och hittar nya kompisar. Detta är en förutsättning för att barnen ska kunna ta till sig och vara med på det vi gör i förskoleklassen.

11 Mattelek spel mönster siffer lek antal jämföra sortera begrepp

12 Språklek Bornholmsmodellen samlingar sånger lekar drama bokstavslek
högläsning TRULLE

13 Skriva på datorn

14 500 × 225 Trygghet

15 Edboskolans organisation
ca 900 elever 125 personal Förskoleklass Lågstadiet Åk 1-3 Mellanstadiet Åk 4-6 Högstadiet Åk 7-9

16 14/2-13

17 Jämförservice på skolorna i Huddinge Huddinge kommuns hemsida
Jämförservice på skolorna i Huddinge Huddinge kommuns hemsida huddinge.se

18 Beslut om placering Elevvårdande skäl ( har berörd skola specialistkompetens som bör utnyttjas? ) Syskonförtur (syskon som samtidigt går i åk F-3) Relativ närhet Beslut om placering skickas hem i slutet av mars

19 Relativ närhet Google maps
Med relativ närhet menas att elev A med långt avstånd (närmsta gångavstånd) till närmaste skolan X har rätt att gå i den skolan, även om eleven B som bor närmare skolan X då inte kan få plats, eleven B hänvisas till näst närmaste skolan Y. Här finns dock några undantag. Relativ närhet gäller inte i de fall avståndet för eleven B till skolan Y blir längre än avståndet för eleven A till skolan Y. I dessa fall hänvisas eleven A till skolan Y. Google maps

20 Beslut skickas hem i slutet av mars Arbetet med placeringarna har gjorts tillsammans med: Trångsundsskolan Mörtviksskolan Sjötorpsskolan

21 Skolstarten Skolan startar onsdag den 20 augusti
Övergången från förskolan sker 14 augusti. Inskolning startar torsdag 15 augusti. Bra om ni finns tillgängliga dessa dagar.

22 Övrigt Skolbarnsomsorg (fritids) Modersmålsundervisning
Edbokvällen öppethus Övriga frågor

23

24 Vanliga frågor: Öppning Mat och lunch Inskolning Förskoleklass/fritids 10 år i samma klass Ledighet Rastvärdar Försäkring

25 Ni föräldrar spelar en viktig roll:
Enkäten våren-13 Utvecklingssamtal Föräldramöten Forum på Hemsidan Samtal och andra möten

26 HÖR AV ER

27

28

29

30 Välkomna till Edboskolan


Ladda ner ppt "Välkommen till Edboskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser