Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Edboskolan. Vad händer ikväll?  Margareta presenterar Edboskolan  Förskoleklassens uppdrag  Intagningsförfarande  Skolstarten  Vanliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Edboskolan. Vad händer ikväll?  Margareta presenterar Edboskolan  Förskoleklassens uppdrag  Intagningsförfarande  Skolstarten  Vanliga."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Edboskolan

2 Vad händer ikväll?  Margareta presenterar Edboskolan  Förskoleklassens uppdrag  Intagningsförfarande  Skolstarten  Vanliga frågor  Presentation av personal  Rundvandring, skolan stänger kl 20.00

3 Ur Edboskolans Verksamhetsidé Skolan ska undervisa, främja lärande, utveckla och lära ut grundläggande demokratiska värderingar, samt utifrån personalens kunnande och kompetens verka för en helhetssyn på barnets hela skoldag.

4 Verksamheten ska vara av god kvalitet och genomföras utifrån varje barns behov, erfarenheter och förmåga. Kvaliteten i verksamheten ska ständigt utvärderas och diskuteras.

5 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen. Lgr-11 •Kursplaner och betygskriterier •Barnkonventionen •Kommunens Mål och Budget •Verksamhetsplan 2013 för grundskolenämnden •Arbetsplan för Edboskolan

6 Aug Sep Okt Nov DecJan Feb Mar Apr Maj JunJul KR- kvalitetsredovisning AP- Ny arbetsplan LUS Egen psykosocial enkät Medarbetar enkät Föräldra- och elev enkät Utvärderingar Resultat Betyg Bedömningar Betyg Bedömningar IUP ÅP IUP ÅP NP KVALITETS ÅRET Bedömningar Lära känna samtal Utvecklingssamtal

7 Förskoleklassens uppdrag  Förskoleklassen, grundskolan och skolbarnsomsorgen ( fritids) har samma läroplan, LGR-11  Ny skollag  Verksamheten i förskoleklass ska bedrivas med förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande i ryggen.

8  Förskoleklassen tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjlighet att  utveckla sitt eget sätt att lära  utveckla nyfikenhet och lust att lära  utveckla tillit till sin egen förmåga  känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

9 Förskola Förskoleklass Grundskola

10 Förskoleklass Lek Genom lek lär vi oss: Bearbeta upplevelser Utforska, pröva Nyfikenhet och lust Kommunicera samspel Samling Berätta Känna samhörighet Aktivt lyssna Socialt samspel Stärka identiteten Rörelse Väcka barnens rörelse- glädje Pröva olika lekar, redskap och bollsporter Röris i klassrummet Musik Sångstunder Bild Pröva olika materiel och tekniker Tema NTA Naturvetenskap och Teknik för Alla Jämföra och mäta Matte-lek Formuppfattning Rumsuppfattning Taluppfattning Problemlösning Språklek Språklig medvetenhet Bekanta sig med alfabetet Biblioteksbesök Värdegrundsarbete Hur gör vi? Den första tiden i förskoleklassen arbetar vi med att barnen ska känna sig trygga, med oss vuxna, sina kompisar, och sin nya miljö. Vi arbetar med gruppen så barnen lär känna varandra och hittar nya kompisar. Detta är en förutsättning för att barnen ska kunna ta till sig och vara med på det vi gör i förskoleklassen.

11 Mattelek spel mönster siffer lek antal jämföra sortera begrepp

12 Språklek Bornholmsmodellen samlingar sånger lekar drama bokstavslek högläsning TRULLE

13

14 500 × 225 Trygghet

15 Edboskolans organisation Edboskolan ca 900 elever 125 personal Förskoleklass Lågstadiet Åk 1-3 Mellanstadiet Åk 4-6 Högstadiet Åk 7-9

16 14/2-13

17 Jämförservice på skolorna i Huddinge Huddinge kommuns hemsida huddinge.se

18 Beslut om placering  Elevvårdande skäl ( har berörd skola specialistkompetens som bör utnyttjas? )  Syskonförtur (syskon som samtidigt går i åk F-3)  Relativ närhet  Beslut om placering skickas hem i slutet av mars

19 Relativ närhet  Med relativ närhet menas att elev A med långt avstånd (närmsta gångavstånd) till närmaste skolan X har rätt att gå i den skolan, även om eleven B som bor närmare skolan X då inte kan få plats, eleven B hänvisas till näst närmaste skolan Y. Här finns dock några undantag.  Relativ närhet gäller inte i de fall avståndet för eleven B till skolan Y blir längre än avståndet för eleven A till skolan Y. I dessa fall hänvisas eleven A till skolan Y. Google maps

20 Beslut skickas hem i slutet av mars Arbetet med placeringarna har gjorts tillsammans med: Trångsundsskolan Mörtviksskolan Sjötorpsskolan

21 Skolstarten  Skolan startar onsdag den 20 augusti  Övergången från förskolan sker 14 augusti.  Inskolning startar torsdag 15 augusti. Bra om ni finns tillgängliga dessa dagar.

22 Övrigt  Skolbarnsomsorg (fritids)  Modersmålsundervisning  Edbokvällen öppethus  Övriga frågor

23 margareta.grahn@huddinge.se ann-kristin.kallstrom@huddinge.se

24 Vanliga frågor: •Öppning •Mat och lunch •Inskolning •Förskoleklass/fritids •10 år i samma klass •Ledighet •Rastvärdar •Försäkring

25 Ni föräldrar spelar en viktig roll: Enkäten våren-13 Utvecklingssamtal Föräldramöten Forum på Hemsidan Samtal och andra möten

26 HÖR AV ER

27

28 www.edboskolan.se

29

30 Välkomna till Edboskolan


Ladda ner ppt "Välkommen till Edboskolan. Vad händer ikväll?  Margareta presenterar Edboskolan  Förskoleklassens uppdrag  Intagningsförfarande  Skolstarten  Vanliga."

Liknande presentationer


Google-annonser