Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LITE FAKTA, MER INSPIRATION OCH MEST WORKSHOPS Digital kompetens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LITE FAKTA, MER INSPIRATION OCH MEST WORKSHOPS Digital kompetens."— Presentationens avskrift:

1 LITE FAKTA, MER INSPIRATION OCH MEST WORKSHOPS Digital kompetens

2 IT/IKT IT – informationsteknik IKT – informations och kommunikationsteknik IKT – pedagogik kommunikationen och interaktionen är bärande delar i den nya pedagogiken. IKT - pedagogik är alltså ett förhållningssätt där ny teknik används som förmedlare av information och kommunikation

3 Eu:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande Kommunikation på modersmålet Kommunikation på främmande språk Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och Teknisk kompetens Digital kompetens Lära att lära Social och medborgerlig kompetens Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

4 Vad är digital kompetens? “Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden, och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens. ” ( 30.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/15)

5 Jonas Hällebrand IKT-pedagog i Ystad

6 Digital kompetens enligt Jonas Informationssökning Kritiskt förhållningssätt Etiskt förhållningssätt Social kompetens Teknisk kompetens

7 Regeringens uppdrag till Statens skolverk att främja användning av informations- och kommunikationsteknik Regeringens beslut ”Statens skolverk ska främja utvecklingen och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolor, skolor och verksamheter samt hos skolhuvudmän…/… Statens skolverk ska vida bedöma verksamhets och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IKT - användningen i förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på eventuella insatser. Särskilt ska lärares användning av IKT som pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisningen belysas. ”

8 Skolverkets resultat augusti 2009 Digital kompetens i nya styrdokument När den nuvarande läroplanen infördes 1994 var det få som förutsåg utvecklingen på IT-området. Därmed var det heller inte möjligt att då formulera kompetens- och färdighetskrav för de behov som finns i dagens informationssamhälle. När nu arbetet pågår med att skriva nya läroplaner och kursplaner så är det nödvändigt att det förs ett resonemang om kompetenskrav på IT-området.

9 skolverket konstaterar också Lärare behöver kompetensutveckling IT-användningen i klassrummet är relativt låg. En ökning är i sig inget mål utan det viktiga är att föra en kontinuerlig diskussion om IT:s pedagogiska möjligheter och begränsningar. Tekniken i sig kan inte förbättra elevernas lärande Däremot finns en stor pedagogisk potential om läraren har IT-kompetens och reflekterar över hur undervisningen ska kunna utvecklas med hjälp av ny teknik. Lärare behöver öka sin kompetens och förtrogenhet med IT. Detta måste ske utifrån en långsiktig plan för hur IT integreras i den pedagogiska vardagen.

10 Skolverket avser att: tydliggöra begreppet digital kompetens för skolväsendet, bl.a. med utgångspunkt i EU:s definition av begreppet, inför kommande reformarbete med skolans styrdokument integrera digital kompetens i styrdokumenten initiera ytterligare utvärderingar och uppföljningar kring IT och lärande

11 Vad gör vi nu som främjar vår digitala kompetensen? PIM presentationsprogram - Photo story och Power Point mail – mellan oss, kontakt med föräldrar Datakörkortet Teknik Bärbara datorer Trådlöst internet 3 Framtidens klassrum Lös projektor Mimio – interaktiv skrivtavla

12 Vad behöver vi? Bli trygga med verktygen och programmen Hitta bra arbetsformer för att använda dem i klasserna Tid som idag Forum, diskussion och utbyte av idéer

13 Programmen som finns i våra datorer

14 Groupwise Skapa adressbok Skapa grupp Dela adressbok

15 Världen i klassrummet - Ystad Mer lustfyllt lärande är målet Att eleverna bibehåller lusten att lära är ett av de viktigaste målen i för barn- och utbildningsverksamheten i Ystad. För att möta, stimulera och utmana barnen och ungdomarna som går i skolan i dag bör informations- och kommunikationsteknik (IKT) vara ett naturligt inslag i undervisningen. Att arbeta med Internet och multimedia i kombination med projektor kan ge mer variation i undervisningen och stimulerar flera sinnen. Tekniken kan användas av både lärare och elever och ger en helt annan möjlighet än tidigare att flytta in världen i klassrummet.

16 Framtidens klassrum i Falköping

17 Ta in världen i klassrummet  Setera  Google Earth  NE skola  www.sli.se www.sli.se  www.lankskafferiet.skolverket.se www.lankskafferiet.skolverket.se  www.youtube.se www.youtube.se  www.ur.se www.ur.se

18 Kommunicera Wiki  http://svensknatur.wikispaces.com/ http://svensknatur.wikispaces.com/  http://vik.wikispaces.com/Startsida http://furuhall.wikispaces.com/ http://vik.wikispaces.com/Startsida http://furuhall.wikispaces.com/ Bloggar  http://ikt-pedagog.blogspot.com/ http://ikt-pedagog.blogspot.com/  http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/ http://uggleblogg.pedagogbloggar.se/  http://annemariekorling.blogg.se/ http://annemariekorling.blogg.se/  http://klassiskt.blogspot.com/ http://klassiskt.blogspot.com/

19 Klotterplank

20 Dagens klotterplank

21 Doodles

22 Reflektera över Hur kan din undervisningen utvecklas med hjälp av ny teknik och nya verktyg? Vad behöver du för att utveckla din undervisning?

23 Kom ihåg klotterplanket


Ladda ner ppt "LITE FAKTA, MER INSPIRATION OCH MEST WORKSHOPS Digital kompetens."

Liknande presentationer


Google-annonser