Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s åtta nyckelkompetenser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s åtta nyckelkompetenser"— Presentationens avskrift:

1 EU:s åtta nyckelkompetenser

2 1. Kommunikation på modersmålet

3 2. Kommunikation på främmande språk

4 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens

5 4. Digital kompetens

6 5. Lära att lära

7 6. Social och medborgerlig kompetens

8 7. Initiativförmåga och företagaranda

9 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

10 Vad är digital kompetens ?

11 Definitionen av Digital kompetens som ingår i Europaparlamentets och rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande och som antogs den 18 december 2006 har följande lydelse: Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT - färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.

12 Vad betyder det För vår undervisning ? För eleverna?
För vår verksamhet?

13 Vad säger kursplanen för sfi?

14 Dagmar Machutta


Ladda ner ppt "EU:s åtta nyckelkompetenser"

Liknande presentationer


Google-annonser