Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Icke formellt lärande Projekt MODD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Icke formellt lärande Projekt MODD."— Presentationens avskrift:

1 Icke formellt lärande Projekt MODD.
Lärseminarium Icke formellt lärande Projekt MODD.

2 MODD innehåll

3 Progression Individanpassat Synliggöra utveckling-Portfolio som metod.
(behov och förutsättningar) Synliggöra utveckling-Portfolio som metod. Verktyg för ett livslångt lärande.

4 Portfolio Redskap/verktyg för att tänka, arbeta och lära.
Kunskapsbank. Teknik att reflektera – vad har du gjort, hur har du gjort och varför gjorde du så. Lära att lära Inga rätt, inga fel Dina egna val är viktiga för dig. Utveckling blir tydligt synliggjord från dag 1

5 Nyckelkompetenser Kompetensområden för ett livslångt lärande.
Gå utanför din egen bekvämlighetszon. Tydliggöra dina förmågor, färdigheter och kvalitéer. Skapa egna/nya kompetensområden Personliga utmaningar Misslyckas=lyckas ”Så här kan du göra” inte ”så här ska du göra”

6 1. Kommunikation på modersmålet.
Kommunikation - verbal, icke verbal. Förmåga att kunna uttrycka sig med tal, skrift, bild eller annat. Förstå sin egen omgivning.

7 2. Kommunikation på främmande språk
Skapa en förståelse för din omvärld. Internationell trygghet. Starkare självförtroende i möten med andra människor och kulturer.

8 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
Förstå och tillämpa ett matematiskt tänkande i vardagen. Förutsättningar för dels privatliv och dels arbetsliv. Medborgaransvar – hållbar utveckling. Resursmedvetenhet. Naturens olika resurser.

9 4. Digital kompetens. Hantering av digital informationsteknik.
Kommunikationsnätverk – sociala nätverk. Individuell mediauppgift. Kritiskt granska information.

10 5. Lära att lära Hitta din egen väg till ditt lärande.
Synliggöra gångbara verktyg. Hitta strategier/metoder som utvecklar. Våga göra fel. Motivation, inspiration, inställning och självförtroende är nyckelord.

11 6. Social och medborgerlig kompetens.
Samhällets mångfald och utveckling. Konflikthantering. Demokratiskt deltagande. Identitet. Livsstil. Normer och värderingar. Samhälle, kultur och kulturell mångfald.

12 7. Initiativförmåga och företagaranda.
Idéer och tankar till handling. Innovativt tänkande. Målformuleringar. Problemlösning. Samband mellan teori och praktik. Coompanion. Ersatt med projekt social restaurang.

13 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
Kreativa uttrycksformer. Estetik. Kulturarv. Internationella kulturella sammanhang.

14 Kopplingen mellan individ och nyckelkompetenserna.
Utgå från dina kunskaper och erfarenheter. Reflektera aktivt för att hitta nya vägar. Bygg broar mellan olika områden. Inget är rätt, inget är fel – du styr ditt eget lärande genom att motivera och ge exempel på hur, vad och varför du gjort som du gjort. Konstruera innehållet i ditt kompetensbevis utifrån dina reflektioner. Öppna nya dörrar – var nyfiken och jobbig mot dig själv. Metakognitiva färdigheter.

15 Vad säger lärteorierna?
John Dewey hade tanken: ”att i praktiken främja sig från ett konstruerat inlärningssätt” ”utveckla förmågor till problemlösning och kritiskt tänkande istället för memorering” Lev Vygotskij menade: ”att mentala processer utvecklas från social samverkan till individuella medvetenhetsfunktioner” ”Appropiering – genom upplevelser göra något till sitt eget” ”Mediering – samverkan mellan människan och kulturella redskap för att förstå och agera i sin omvärld” ” Socialisationsprocess – från sin närmaste primärgrupp lära sig uppfattningar och tolkningar av omvärlden” B.F Skinner och behaviorismen: ” Beteendemodifikation – respons och stimuli, uppmärksamma rätt beteenden”

16 Vad kan hända? Deltagarnas beskrivningar av deras personliga utveckling.
Tydlig utveckling på många plan. Personliga faktorer i fokus. Självbild, självförtroende och självkänsla utvecklas positivt. Sociala färdigheter utvecklas. Struktur och rutiner skapas. Närvaron blir meningsfull. Hopp om framtiden ökar.

17 Före MODD. Dyster Skör Skeptisk Värdelös Ensam Pressad Apatisk Rastlös
Omotiverad

18 Efter MODD Motiverad Självgående Belönad Drömmar Utbildning Framtid
Positiv Vaken Hopp Betydelsefull

19 Citat från redovisningar.
”MODD har gett mig livslusten tillbaka, men även så har det ingett en känsla av hopp om mig själv, att det inte är för sent för att ta tag i livet och att allt inte är hopplöst” Genom MODD har jag förstått vad jag behöver arbeta extra med, även vad jag behöver göra för att komma vidare på livets stig” ”Jag är väldigt tacksam över att jag fått chansen att gå på MODD, då mitt liv känns mycket bättre och att allt inte känns så meningslöst längre” ”Steg 2 i MODD har på ett unikt sätt hjälpt mig och fått mig att tro mer på mig själv, även om jag i praktiken varit väldigt dålig på att visa det” MODD har lett till så mycket. Jag har börjat få självförtroende, inspiration och motivation till att börja plugga igen och jag har blivit mer social. Nu tänker jag nästan aldrig på dåliga saker längre, för jag mår faktiskt bra, bra med mig själv och jag är faktiskt stolt över mig själv, något jag aldrig varit förut.”

20 Sluklämmen…. Vi har inte uppfunnit hjulet på nytt, vi ser individer och deras problem. Vi utgår från individens förutsättningar och behov för lärande. Vi upplever att vi kan påverka inte att vi ska påverka.

21 Så här tänkte Sokrates. Tillsammans är vi på jakt efter ny kunskap, och vi är på väg. Jag som handledare ska försöka hjälpa dig som student att utveckla ett intressant tema för uppsatsen, att formulera en problemställning, hitta teoretiska infallsvinklar, diskutera metoder, kommentera struktur och språklig framställning. Men det är hela tiden din läroprocess som är det centrala, din kunskapsutveckling kring det tema du valt. I denna process är mina förslag och idéer inlägg i din process. Du är huvudpersonen jag är hjälparen. Fuglestad, Otto Laurits. (1999) Pedagogiska processer. Lund: Studentlitteratur. Sid 89.

22 Så här tänker vi på MODD Vi i Modd arbetar med att du som individ ska känna dig viktig och att din insatts är behövd. Vi kommer tillsammans att hitta verktyg och metoder för att du ska hitta egna vägar till insikt och bredare kompetensområden. Vi ska utforma olika metoder och möjligheter för att skapa förutsättningar för dig som enskild individ att starta nya resor med nya perspektiv. Vi vill i vårt arbete främja nya tankar, skapa nya erfarenheter och blicka framåt. Vi vill sträva efter en individuell utveckling genom egenansvar och sociala nätverk där ett aktivt deltagande och kontaktskapande kan förbereda för kommande utmaningar. Med detta kan vi bygga broar mellan personlighetsutveckling och sociala färdigheter. Ett deltagande i projekt MODD kan utveckla dina förmågor och kvalitéer att våga och vilja påbörja nya resor, bygga nya broar, se nya perspektiv med en ömsesidig respekt från alla parter.

23 Tack för visat intresse!
Nu är det slut! Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Icke formellt lärande Projekt MODD."

Liknande presentationer


Google-annonser