Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det största sen VHS Det digitala klassrumet. Vad säger läroplanen? kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det största sen VHS Det digitala klassrumet. Vad säger läroplanen? kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande."— Presentationens avskrift:

1 Det största sen VHS Det digitala klassrumet

2 Vad säger läroplanen? kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande

3 Vad säger kursplanen? Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall – ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker, – kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften, – kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder, – ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet. Ämne: Bild

4 Vad säger kursplanen i Norge? Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. Ämne: Bild

5 Den nya lärarutbildningen

6 Bakgrund Lärande består till stor del av kommunikation och bearbetning av information. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett allt viktigare redskap i skolan. Tillsammans med digitala läromedel och Internet innebär tekniken att lärandet kan underlättas och vidgas. EU:s utbildningsministrar enades 2006 om åtta nyckelkompetenser som man anser är nödvändiga i ett framtida Europa. Digital kompetens utpekas som en av dessa. För att utveckla kompetens inom området är lärarutbildningen, lärarna och skolan nyckelfaktorer. Tilläggsdirektiv ”Att använda IKT som verktyg är i det närmaste nödvändigt för att kunna vara delaktig i vårt moderna samhälle, i både arbetsliv och privatliv. Att introducera barn och unga till IKT-verktyg redan i skolan är av stor betydelse för deras delaktighet i samhället. Även inom vuxenutbildningen kan IKT spela en viktig roll. Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens i att använda IKT.

7 Alphasmart Google Earth wwwMP3-spelare SmartBoard

8

9 Alla ska bli kunskapsvinnare?


Ladda ner ppt "Det största sen VHS Det digitala klassrumet. Vad säger läroplanen? kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser