Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolans inriktning träningsskola Gymnasiesärskolans individuella program.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolans inriktning träningsskola Gymnasiesärskolans individuella program."— Presentationens avskrift:

1 Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolans inriktning träningsskola Gymnasiesärskolans individuella program

2 Estetisk verksamhet Träningsskolan, centralt innehåll ”Olika sätt att skapa, till exempel imitera och fritt.” Individuella programmet, ämnesområdets syfte ” …eleven ska ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kretivitet, nyfikenhet och skapande förmåga.” Paint Sparkles Draw, gratis Art Of Glow, gratis

3 Estetisk verksamhet Träningsskolan, centralt innehåll ”Bildhantering, till exempel med digitalkamera och dator.” Individuella programmet, centralt innehåll ”Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.” Pic Collage Gratis, men finns som betalversion

4 Estetisk verksamhet Träningsskolan, Centralt innehåll ”Spel på musik och rytminstrument.” Individuella programmet, kravnivå för grundläggande kunskaper ”I kreativa processer inom musik…deltar eleven i att välja och använda instrument…” MusicSparkle Gratis, men köp kan göras inne i appen Garageband, 38 kr

5 Estetisk verksamhet Träningsskolan, Centralt innehåll: ”Rollspel, t.ex. utifrån sagor, händelser och känslor.” ”Olika sätt att skapa…” ”Fotografering och filmande.” Individuella programmet, Centralt innehåll: ” Traditionella och digitala tekniker.” ”Fotografering och filmande. Digitalt skapande… Bearbetning och redigering av det skapande med hjälp av digital teknik.” Puppet Pals HD gratis, men köp kan göras inne i appen

6 Kommunikation Träningsskolan, centralt innehåll ”Kommunikationsverktyg. Hur de används för att förstärka elevens kommunikation.” Individuella programmet, centralt innehåll ”Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.” Soundingboard, gratis

7 Kommunikation...fortsättning Kommunikationsverktyg Ritprata 2, 15 kr

8 Kommunikation Träningsskolan, ämnesområdets syfte ”Eleven ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer.” Individuella programmet, ämnets syfte ”Utveckla… förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller… Fonemo, demo 28 kr Fullversion 249 kr

9 Kommunikation …forts talträning. Se bokstavsljuden, gratis

10 Kommunikation …fortsättning ”träna att uttrycka sig”. Om en bild, 22 kr

11 Kommunikation Träningsskolan, centralt innehåll ”Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.” Individuella programmet, centralt innehåll ” Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.” Empatico, gratis

12 Kommunikation Träningsskolan, centralt innehåll ”Skriva för hand eller på datorn, till exempel elevens namn.” Individuella programmet, centralt innehåll ” Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.” Skolstil, 22 kr

13 Motorik / Idrott och hälsa Träningsskolan, centralt innehåll ”Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.” Individuella programmet, centralt innehåll ”Fysiska aktiviteter som tränar…fin- och grovmotrik, … *Build it up *Pocket Pond *Jungle puzzle *Spegel - Alla gratis, men några finns som betalversioner

14 Vardagsaktiviteter / Individ och samhälle Träningsskolan, centralt innehåll ” Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Individuella programmet, centralt innehåll ” Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.” Svenska vägmärken, 7 kr

15 Verklighetsuppfattning / Natur och miljö Träningsskolan, centralt innehåll ”Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.” Individuella programmet, centralt innehåll ”Människokroppens olika delar och deras funktioner.” Människokroppen, 22 kr

16 Natur och miljö / Träningsskolan, centralt innehåll ”Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning.” ”De fyra räknesätten…” Individuella programmet, centralt innehåll ”Problemlösning med de fyra räknesätten.” ”Proportionella samband, t.ex. dubbelt och hälften.” Zcooly Affären, 22 kr Köp kan göras inne i programmet.

17 Kommunikation Individuella programmet, centralt innehåll ”Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.” Träningsskolan, syfte ”…söka information från olika källor…” IntoWords, gratis 30 dagar, 1 anv. 95 kr, Skollincenser finns

18 Arbeta i Word, Excel och PowerPoint Arbeta i iPaden och öppna för fortsatt redigering och utskrift i Office-paketet. Dokument delas via Google Drive. Quick Office, gratis

19  www.kunskapsplattan.se www.kunskapsplattan.se  www.skolappar.nu www.skolappar.nu  www.pappasappar.se www.pappasappar.se  Facebookgrupperna: Appar för särskolan SärnätSärnät Appar för skola och förskola Mera apptips


Ladda ner ppt "Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolans inriktning träningsskola Gymnasiesärskolans individuella program."

Liknande presentationer


Google-annonser