Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christina Jansson 08-453 72 18

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christina Jansson 08-453 72 18"— Presentationens avskrift:

1 Christina Jansson 08-453 72 18 Christina.jansson@programkontoret.se

2 LdV Transfer of Innovation (Vidareutvecklingsprojekt) Vidareutveckla och implementera en metod, ett verktyg eller liknande för att förbättra yrkesutbildningen i partnerländerna Samarbete mellan yrkesutbildningsorganisationer, företag, branschorg., myndigheter, högskolor Projekttid: max 2 år Finansiering: max 75 % från EU Stöd: max 300 000 Euro Antal: 7 projekt i Sverige år 2012

3 Projekt 2011 • Kungsbacka kommun: European Class in Industrial Automation • Reveljen, Sollefteå kommun: Vocational education for decontamination and sterilization of medical equipment • Folkuniversitetet Uppsala: Common quality assurance framework – VET, a provider online model • Stiftelsen Activa Örebro: Europe mobility for all • Socialhögskolan Lund: US – Service users • Folkuniversitetet Lund: Enjoy language within tourism • CFL Söderhamn: Mobile learning methodology for European trainers and VET systems quality improvement

4 • Uppmuntra samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsliv • Utbildning och kompetensutveckling av yrkeslärare, handledare, utbildningsledare och vägledare (15 p extra) • Främja nyckelkompetenserna inom yrkesutbildning • Vidareutveckla mobilitetsstrategier inom yrkesutbildning • ECVET för öppenhet och erkännande av läranderesultat och kvalifikationer (15 p extra) • Förbättra kvalitetssäkringssystemen inom yrkesutbildning Prioriteter LdV TOI 2012

5 • Anpassa yrkesutbildningen bättre till arbetsmarknadens behov genom att involvera strategiska aktörer. • Testa och implementera metoder för att förutse framtida kompetensbehov inom t ex olika branscher. • Främja mer arbetsrelaterade aktiviteter inom yrkesprogrammen t ex innovativa modeller av arbetserfarenheter, arbetsskuggning, arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildningar. Uppmuntra samarbete mellan yrkesutbildning och arbetsliv

6 • En förändrad lärarroll (målrelaterade kursplaner, validering och erkännande av icke-formellt och informellt lärande). • Samarbete med arbetslivet. • Pedagogisk kompetens och utvecklingsarbete. • Kompetenser för att utveckla generella kompetenser hos eleverna på yrkesprogrammen. Utbildning och kompetensutveckling av yrkeslärare, handledare, utbildningsledare och vägledare (15 p)

7 • Utveckling av metoder för att få in nyckelkompetenserna i yrkesutbildningen, speciellt digital och teknisk kompetens, entreprenörskap, främmande språk och förmåga att leva och arbeta i ett mångfaldssamhälle. • Utveckla sätt att lära främmande språk inom den grundläggande yrkesutbildningen på ett sätt som passar elever och lärlingar. Främja nyckelkompetenserna inom yrkesutbildning

8 • Vidareutveckla metoder som stöder mobilitet inom yrkesutbildningen, speciellt deltagande av SMEs och praktikplatser. • Vidareutveckla metoder för att få in mobilitet i läroplanerna för yrkesutbildning, inom branscher eller regioner. • Vidareutveckla modeller för ömsesidiga utbyten av lärlingar. Vidareutveckla mobilitetsstrategier inom yrkesutbildning

9 Vidareutveckla och implementera ECVET genom: • Praktiska processer som underlättar förståelsen och användandet av ECVET • Utveckling av praktiska metoder inklusive mobilitet och validering av icke-formellt och informellt lärande • Utveckling och spridning av strategier • Organisatoriska, tekniska och kvalitetsrelaterade frågor ska tillhandahållas på ett öppet och tillgängligt sätt. ECVET för genomsynlighet och erkännande av läranderesultat och kvalifikationer (15 p extra)

10 • Upprättande av en nationell strategi att förbättra kvaliteten inom yrkesutbildningssystemen och utveckling av användandet av EQARF • Användande av självutvärdering och inbördes utvärdering • Utveckling av användandet av kvalitetsindikatorerna Förbättra kvalitetssäkringssystemen inom yrkesutbildning

11 LdV utvecklingsprojekt och partnerskap • 17 november i Stockholm • 30 november i Stockholm • 16 december i Stockholm Vid frågor om LdV TOI, kontakta gärna Marianne.feldt@programkontoret.se Christina.jansson@programkontoret.se Informationstillfällen


Ladda ner ppt "Christina Jansson 08-453 72 18"

Liknande presentationer


Google-annonser