Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU-projekt hos Murberget / ABM Resurs 1999-2002: European Museums’ Information Institute EMII var ett nätverk av 16 museimyndigheter och var ett initiativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU-projekt hos Murberget / ABM Resurs 1999-2002: European Museums’ Information Institute EMII var ett nätverk av 16 museimyndigheter och var ett initiativ."— Presentationens avskrift:

1

2 EU-projekt hos Murberget / ABM Resurs 1999-2002: European Museums’ Information Institute EMII var ett nätverk av 16 museimyndigheter och var ett initiativ för att koordinera museiinformationssystem som finansieras av Europakommissionen, DG X, The Raphaël Programme. 2005-2007: MICHAEL Sweden MICHAEL - Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe. 22 länder med 150 parter samverkade.

3 EU-projekt hos Murberget / ABM Resurs 2008-2010: EuropeanaLocal Sweden 32 nationella parter och 150 lokala institutioner i Europa. Vår del: 141 000 av 4,9 milj Euro. Europakommissionen: Information Society and Media, eContentplus-program.. 2012-2015: Europeana Inside 26 parter i 10 länder. Vår del 235 000 av 4,7 milj Euro. Europakommissionen: Competitiveness and innovation framework program. 2913-2016: LoCloud: Fortsättning på EuropeanaLocal.

4 Orsaker till EU-finansiering -Samverkan för spetsprojekt måste sökas internationellt -Befintliga nätverk är ryggraden i skapandet av projekt -Nationell finansiering är svag – infrastruktur saknas -Hög andel EU-medel – vanligen 80 % -Tydliga interna behov av nya lösningar – inga problem att förankra i organisation och ledning -Behoven uttalade även i regionen – samverkan med föreningsliv, lokala och regionala parter

5 Genomförande -Proj. leds av koordinerande part och styrgrupp -Koordinator styr genomförande, tidplaner mm -Allt lokalt redovisas mot koordinerande part -Nationell medfinansiering (LVN/Lst) endast E.L. -Projekten har varit en del av utvecklingen av den ordinarie verksamheten -Resultaten finns därför i driftmiljön och ordinarie verksamhet

6 Utmaningar -Språkliga barriärer – återhållet agerande -Institutionskulturer och synsätt i olika länder; speciellt Nord-/Sydeuropa -Kompetensbehov -Strikt ekonomi -Ständiga leveranser

7 Lärdomar -Genomförandekunskap -Internationell utblick -Tydligt ledarskap -För- och nackdelar med detaljerad planering -Kartan gäller (nästan) alltid -Utgå från kända behov -Utgå även från egen personal och kompetens -Vi har allt att vinna!

8


Ladda ner ppt "EU-projekt hos Murberget / ABM Resurs 1999-2002: European Museums’ Information Institute EMII var ett nätverk av 16 museimyndigheter och var ett initiativ."

Liknande presentationer


Google-annonser