Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Regional tillväxtpolitik 17 oktober Stockholm Lars Wikström Enhetschef Regional samverkan och landsbygdsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Regional tillväxtpolitik 17 oktober Stockholm Lars Wikström Enhetschef Regional samverkan och landsbygdsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Regional tillväxtpolitik 17 oktober Stockholm Lars Wikström Enhetschef Regional samverkan och landsbygdsutveckling

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Regional utveckling är i någon mening ett sammanfattande uttryck för hur levnadsförhållanden, miljö och ekonomi förändras för ett område som är större än en kommun. Policynet Västernorrland Tillväxt och regional tillväxt är numera ständigt aktuella begrepp både bland allmänheten och bland experter. Tillväxt ses ibland som en motsättning till välfärd och ibland som en förutsättning för välfärd. Regional tillväxt ses av vissa som en förutsättning för att regioner ska kunna överleva med acceptabel levnadsnivå och samhällelig service. SCB Regional utveckling är tillhandahållandet av bistånd och annat stöd till regioner som är mindre ekonomiskt utvecklade. Wikipedia Med regionalt tillväxtarbete avses insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Det regionala tillväxtarbetet benämndes tidigare regionalt utvecklingsarbete. Förordning om regionalt tillväxtarbete Regional utveckling och tillväxt

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Sverige – mellanmjölkens land …regional disparities in GDP per capita remain the lowest in the OECD due to Swedens comprehensive welfare system and ambitious fiscal equalisation system. OECD Territorial Reviews. Sweden 2010

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regionala skillnader och förutsättningar Skillnader i BNP per capita 2005

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Den regionala tillväxtpolitiken 5 Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft •Förordning Förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete •Program och strategier Europa 2020 – Översiktsplaner •Medel Utgiftsområde 19 – 3,4 miljarder

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Den regionala tillväxtpolitikens resurser 6 Riktade insatserGemensamma insatser Hävstång och katalysatorStrategier och processer

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 UO 19 katalysator för strategiska insatser •Medlen fungerar ofta som katalysatorer som leder till strategiska insatser •Medlen påverkar utvecklingen i regionerna när de används som i samverkan med övriga offentliga och privata resurser •Stöder samordnande processer •Leder till mer samlade och sektorsövergripande investeringar

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Regional hänsyn och tvärsektoriell styrning Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Företag Idé Produkt Tjänst ProduktionMarknad Distribution Personal Befolkningsstorlek Bostäder FoU Kluster/nätverk Tillsyn Spelregler Leverantörer Riskkapital Kultur Högre utbildning Yrkesutbildning Bredband Finansiering Näringspolitik Regional tillväxtpolitik Transportpolitik Kulturpolitik Miljö- och energipolitik Miljö- och energipolitik IT-politik Utbildningspolitik Bostadspolitik Arbetsmarknadspolitik Lokalt inflytande Service Innovation- och företagsklimat Etablerings- och levnadsförhållanden Etablerings- och levnadsförhållanden Infrastruktur Kompetensförsörjning Myndighetsservice Tillstånd Kollektivtrafik Rådgivning Landsbygdspolitik Handelspolitik Tillgång till mark Integrationspolitik

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismen skapar stora intäkter Figur 2

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i landets alla delar. Ju fler regioner som har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre för Sverige och dess svagaste regioner. De strukturella förutsättningarna, näringslivets sammansättning och specialisering, arbetsmarknadens branschbredd samt lokala och regionala utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt och varierar mellan landets olika delar. Därför måste den regionala tillväxtpolitikens insatser anpassas till de specifika regionala förutsättningarna. Specifika regionala förutsättningar

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regional tillväxtpolitik 13 21 290 17 9,6 914 813

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Europa 2020 Nationella strategin Regionala utvecklingsprogram Regionala strukturfondsprogram Territoriella program Regionala tillväxtprogram Andra relevanta program och insatser Regionala planer inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet Landsbygdsprogrammet Program för de areella näringarna Lokala utvecklingsavtal Länsplaner för transportinfrastruktur Kommunernas översiktsplaner 14 Strategier, program och operativa insatser Strategi Operativt

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Vägen dit? Kräver en interaktiv och adaptiv flernivåstyrning •Ökad lokal och regional kunskap •Regional hänsyn •Det nationella perspektivet •Från förvaltning till utveckling

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Sektorsuppdraget är i sig viktigare än att göra enskilda insatser inom den regionala tillväxtpolitiken, om utgångspunkten är: •att regional hänsyn och tvärsektoriell styrning bidrar till den egna måluppfyllelsen •att väl fungerande samarbete över sektorsgränser ger regionala, nationella och europeiska insatser ett mervärde Sektorsuppdraget 2.0

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Att myndigheterna tydliggör sin roll i det regionala tillväxtarbetet är därför en viktig grund för långsiktig förbättring av samspelet mellan nationell och regional nivå


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Regional tillväxtpolitik 17 oktober Stockholm Lars Wikström Enhetschef Regional samverkan och landsbygdsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser