Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sub-nationell politik Regionfrågan i Värmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sub-nationell politik Regionfrågan i Värmland"— Presentationens avskrift:

1 Sub-nationell politik Regionfrågan i Värmland
Tomas Mitander 23/9 2011

2 De svenska regionerna Historiskt svag ställning i den politiska organisationen Stat Region Kommun 23/9 2011

3 De svenska regionerna En splittrad bild Verksamhetsmässig splittring
Sjukvård och regional utveckling Olikhet: Service kontra strategi Lång respektive kort tidshorisont Relationen mellan medborgare och makthavare (synen på ansvarsutkrävande) Välfärdens kärna kontra liberal tillväxtteori Government kontra governance Likhet: Ideologisk konsensus Demografisk avhängighet 23/9 2011

4 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring
23/9 2011

5 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring
Landsting Direktvalda Sekundärkommuner - Rätt att besluta om skatt - Hälso- och sjukvård - Visst ansvar för regional utveckling 23/9 2011

6 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring
Länsstyrelser Statens representant i regionen (Landshövding utses av regeringen) - Tillsynsmyndighet (Miljö, naturvård, val etc.) - Visst ansvar för regional utveckling 23/9 2011

7 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring
Kommunala samverkansorgan - Kommunernas representant i regionen - Indirekt vald fullmäktige och styrelse - Alla kommuner måste vara med Huvudansvar för regional utveckling och EU-medel för utvecklingsprojekt 23/9 2011

8 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring
Regionkommuner (Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland) - Direktvalda - Ersätter landstingen - Ansvarar för både hälso- och sjukvård samt regional utveckling 23/9 2011

9 De svenska regionerna Nya utmaningar för regionerna
Ökad samordning för regional utveckling Hantering av pressade välfärdssystem 23/9 2011

10 Regional utveckling Ljusgrå = Kommunala samverkansorgan
Mellangrå = Regionkommuner Mörkgrå = Länsstyrelser Källa: OECD Territorial Reviews SWEDEN 2010 23/9 2011

11 Regional utveckling 23/9 2011

12 Regional utveckling NUTS 2 Indelning av Sverige 23/9 2011

13 Regional utveckling Fallet Värmland
”Gränsöverskridande regionalt ledarskap” ”Innovativa miljöer” (Regionalt utvecklingsprogram ) Inomregional samverkan och samordning + agerande mot kommuner, andra regioner, stat EU och Globalt. ”Triple helix” Samverkan mellan det offentliga, näringsliv och akademi. Kluster. 23/9 2011

14 Regional utveckling En förändrad regionalpolitisk diskurs
En ny roll för regionerna - Från kugge i ett centraliserat planerings- och omfördelningssystem till autonoma globala aktörer. - Regionerna i fokus: Större och starkare regioner ger bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling, eller? 23/9 2011

15 Välfärdens förutsättningar
Källa: Landstinget i Värmland 2011 23/9 2011

16 Välfärdens förutsättningar
Källa: SCB 23/9 2011

17 Välfärdens förutsättningar
Åldersutveckling i Värmland från Källa: Region Värmland 2009 23/9 2011

18 De svenska regionerna Den svenska regionaliseringprocessen
Regionkommitténs slutbetänkande 6-9 regionkommuner 1 – 2 miljoner invånare (inte under ) Universitet och universitetssjukhus Processen ska gå nedifrån och upp Regeringens besked Regionkommuner ska vi ha! Men… Öppet för regional asymmetri 23/9 2011

19 De svenska regionerna Den värmländska regionaliseringprocessen
Först åt öst… sen åt väst… till slut kanske ingenstans eller både och? 23/9 2011

20 Medborgarperspektivet
”… alla partier [borde] kunna enas om att detta är en fråga för hela folket, och inte bara för dem som är mest politiskt aktiva. Därför menar vi att eventuella sammanslagningar till större regioner bör föregås av folkomröstningar i de län som planerar att gå samman (NWT ).” ”Det låga intresset för frågan [bland medborgarna] beror nog på att den är komplex, och egentligen en administrativ fråga (NWT :26 ).” 23/9 2011

21 Medborgarperspektivet
Värmlandsundersökningen 2010 2000 värmlänningar 21 sidors frågeformulär 7 påminnelser Nettosvarsfrekvens 61 procent Höst/vinter 2010/2011 23/9 2011

22 Medborgarperspektivet
Bryr sig Värmlänningarna? Vill de ha en större region? Vart vill de gå? Vill de att Värmland ska hålla samman? Vilka konsekvenser ser medborgarna av en större region? 23/9 2011


Ladda ner ppt "Sub-nationell politik Regionfrågan i Värmland"

Liknande presentationer


Google-annonser