Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

23/9 2011 Sub-nationell politik Regionfrågan i Värmland Tomas Mitander

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "23/9 2011 Sub-nationell politik Regionfrågan i Värmland Tomas Mitander"— Presentationens avskrift:

1 23/9 2011 Sub-nationell politik Regionfrågan i Värmland Tomas Mitander tomas.mitander@kau.se

2 23/9 2011 De svenska regionerna Historiskt svag ställning i den politiska organisationen Stat Region Kommun

3 23/9 2011 De svenska regionerna En splittrad bild Verksamhetsmässig splittring Sjukvård och regional utveckling Olikhet: Service kontra strategi Lång respektive kort tidshorisont Relationen mellan medborgare och makthavare (synen på ansvarsutkrävande) Välfärdens kärna kontra liberal tillväxtteori Government kontra governance Likhet: Ideologisk konsensus Demografisk avhängighet

4 23/9 2011 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring

5 23/9 2011 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring Landsting -Direktvalda -Sekundärkommuner - Rätt att besluta om skatt - Hälso- och sjukvård - Visst ansvar för regional utveckling

6 23/9 2011 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring Länsstyrelser -Statens representant i regionen (Landshövding utses av regeringen) - Tillsynsmyndighet (Miljö, naturvård, val etc.) - Visst ansvar för regional utveckling

7 23/9 2011 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring Kommunala samverkansorgan - Kommunernas representant i regionen - Indirekt vald fullmäktige och styrelse - Alla kommuner måste vara med - Huvudansvar för regional utveckling och EU-medel för utvecklingsprojekt

8 23/9 2011 De svenska regionerna En splittrad bild Aktörsmässig splittring Regionkommuner (Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland) - Direktvalda - Ersätter landstingen - Ansvarar för både hälso- och sjukvård samt regional utveckling

9 23/9 2011 De svenska regionerna Nya utmaningar för regionerna Nya utmaningar Ökad samordning för regional utveckling Hantering av pressade välfärdssystem

10 23/9 2011 Regional utveckling Ljusgrå = Kommunala samverkansorgan Mellangrå = Regionkommuner Mörkgrå = Länsstyrelser Källa: OECD Territorial Reviews SWEDEN 2010

11 23/9 2011 Regional utveckling

12 23/9 2011 Regional utveckling NUTS 2 Indelning av Sverige

13 23/9 2011 Regional utveckling Fallet Värmland ”Gränsöverskridande regionalt ledarskap” ”Innovativa miljöer” (Regionalt utvecklingsprogram 2009-2013)

14 23/9 2011 Regional utveckling En förändrad regionalpolitisk diskurs En ny roll för regionerna - Från kugge i ett centraliserat planerings- och omfördelningssystem till autonoma globala aktörer. - Regionerna i fokus: Större och starkare regioner ger bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling, eller?

15 23/9 2011 Välfärdens förutsättningar Källa: Landstinget i Värmland 2011

16 23/9 2011 Välfärdens förutsättningar Källa: SCB

17 23/9 2011 Välfärdens förutsättningar Åldersutveckling i Värmland från 2008 - 2030 Källa: Region Värmland 2009

18 23/9 2011 De svenska regionerna Den svenska regionaliseringprocessen -Regionkommitténs slutbetänkande 6-9 regionkommuner 1 – 2 miljoner invånare (inte under 500 000) Universitet och universitetssjukhus Processen ska gå nedifrån och upp -Regeringens besked Regionkommuner ska vi ha! Men… Öppet för regional asymmetri

19 23/9 2011 De svenska regionerna Den värmländska regionaliseringprocessen -Först åt öst… -sen åt väst… -till slut kanske ingenstans eller både och?

20 23/9 2011 Medborgarperspektivet ”… alla partier [borde] kunna enas om att detta är en fråga för hela folket, och inte bara för dem som är mest politiskt aktiva. Därför menar vi att eventuella sammanslagningar till större regioner bör föregås av folkomröstningar i de län som planerar att gå samman (NWT 2011-04- 15).” ”Det låga intresset för frågan [bland medborgarna] beror nog på att den är komplex, och egentligen en administrativ fråga (NWT 2011- 05-19 17:26 ).”

21 23/9 2011 Medborgarperspektivet Värmlandsundersökningen 2010 2000 värmlänningar 21 sidors frågeformulär 7 påminnelser Nettosvarsfrekvens 61 procent Höst/vinter 2010/2011

22 23/9 2011 Medborgarperspektivet Bryr sig Värmlänningarna? Vill de ha en större region? Vart vill de gå? Vill de att Värmland ska hålla samman? Vilka konsekvenser ser medborgarna av en större region?


Ladda ner ppt "23/9 2011 Sub-nationell politik Regionfrågan i Värmland Tomas Mitander"

Liknande presentationer


Google-annonser