Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarnas uppfattningar om den regionala demokratin Erfarenheter från Västra Götaland och Skåne Norrbottenskonferens 23 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarnas uppfattningar om den regionala demokratin Erfarenheter från Västra Götaland och Skåne Norrbottenskonferens 23 september."— Presentationens avskrift:

1 Medborgarnas uppfattningar om den regionala demokratin Erfarenheter från Västra Götaland och Skåne Norrbottenskonferens 23 september 2009 Sanna Johansson Fil.dr i offentlig f ö rvaltning, projektledare SOM-institutet

2 Regionen – den politiska mellannivån Demokrati och effektivitet i fokus Medborgarnas uppfattningar – legitimitetsskapande

3 SOM-undersökningarna  Sverige: Riks-SOM 1986 –  Regioner: Väst-SOM 1992 – Syd-SOM 2001 –  Kommuner i Västsverige/stadsdelar i Göteborg: Kom-SOM 1996 –  Studenter: Student-SOM 1993 –

4 Nivåtänkande Sverige Västsverige och Skåne GR-kommuner Gbgs stads- delar

5 SOM-befolkningen  Boende i Sverige/regionen/ kommunen/stadsdelen  Svenska och utländska medborgare  15–85 år  Sannolikhetsurval  Svarande på postenkäter (primärt)

6 SOM-undersökningen i Västra Götaland sedan 1998 och i Skåne sedan 2001  Undersökningarna genomförds hösten/vintern i VG varje år och i Skåne vartannat  Slumpmässigt urval på personer i respektive undersökning  Svarsfrekvens 2008: - 58 procent (3 240 svarande) i VG - 57 procent (3 082 svarande) i Skåne

7 Medborgarnas uppfattningar i centrum Indikatorer om uppfattningar om och syn på den regionala demokratin För att förstå skillnader i uppfattningar: individ- & geografiska egenskaper.

8 Nöjd med demokratin i regionen Procent VG-regionen (Väst-SOM) ”Landstinget/regionen där du bor” (Riks-SOM) Region Skåne (Syd-SOM) Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen

9 Intresse för politik Kommunen Regionalnivå Allmänt Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen Procent

10 Intresse för politik Kommunen Regionalnivå Allmänt Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen Procent

11 Förtroende för politiker på olika nivåer (balansmått) Källa: Väst-SOM; Syd-SOM

12 Förtroende för politiker på olika nivåer (balansmått) Källa: Väst-SOM; Syd-SOM

13 Möjlighet att påverka politiska beslut Källa: Väst-SOM; Syd-SOM Procent Kommunen Nationellt Regionen EU

14 Möjlighet att påverka politiska beslut Källa: Väst-SOM; Syd-SOM Procent Kommunen Nationellt Regionen EU

15 Kan tänka sig att åta sig politiskt uppdrag Västra Götaland Skåne Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen Procent

16 Kan tänka sig att åta sig politiskt uppdrag Västra Götaland Skåne Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen Procent Kommunen VG Kommunen Skåne

17 Kan tänka sig att åta sig politiskt uppdrag på kommunalnivå år år Samtliga år Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen Procent

18 Kan tänka sig att åta sig politiskt uppdrag på kommunalnivå Valårseffekt år år Samtliga år Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen Procent

19 Inställning till politiska uppdrag och deltagande i andra typer av politiska aktiviteter Källa: Syd-SOM-undersökningen Procent

20 Lyckade regionbildningar? Hur engagerade ska (bör) medborgarna vara? Måttstock? En ideal eller den reella demokrati?

21 Upplevd geografisk hemhörighet Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen Procent

22 Bedömning av sjukvården (balansmått) Västra Götaland Skåne Källa: Väst-SOM resp Syd-SOM-undersökningen

23 Regionalutveckling Högre utbildning/forskning Transporter Turism Offentlig service Bilindustri Källa: Väst-SOM-undersökningen

24 Avslutningsvis, Många saknar uppfattning om den regional demokratin Skillnader inom regionen Politiska beslut ger avtryck i medborgarnas vardag…och i medborgarnas uppfattningar

25 Tack för att ni lyssnat! Mer information om SOM-institutet, Rapporter, böcker, presentationer och aktuella resultat


Ladda ner ppt "Medborgarnas uppfattningar om den regionala demokratin Erfarenheter från Västra Götaland och Skåne Norrbottenskonferens 23 september."

Liknande presentationer


Google-annonser