Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Läsvanestudien 1986-2009 En presentation från Dagspresskollegiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Läsvanestudien 1986-2009 En presentation från Dagspresskollegiet."— Presentationens avskrift:

1 Läsvanestudien En presentation från Dagspresskollegiet

2 Dagstidningen bland andra medier

3 Mediekonsumtion en genomsnittlig dag 2009 (procent) Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009

4 Regelbunden nyhetskonsumtion, (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen Dagstidning på papper Riksnyheter på SVT Riksnyheter i TV4 Ekot Kommentar: Regelbundet avser konsumtion minst 5 dagar/vecka.

5 Dagstidningsläsning på papper och nät Morgontidningar Kvällstidningar Dagliga gratistidningar

6 Dagspressens upplaga , totalt samt uppdelat på morgon-, kvälls- och gratistidningar (tusen ex) Alla tryckta tidningar Alla betalda tryckta tidningar Morgontidningar Gratistidningar Kvällstidningar Källa: TS

7 Regelbunden dagstidningsläsning på papper (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen

8 Regelbunden läsning av dagstidningar på papper (morgon-, kvälls- och gratistidningar) 1986–2009 (procent) Morgontidningsläsning Kvällstidningsläsning Gratistidningsläsning Kommentar: Morgontidningsläsning minst 5 d/v, kvälls- respektive gratistidningar minst 3 d/v. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

9 Regelbunden dagstidningsläsning på papper fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Regelbunden dagstidningsläsning avser morgontidningsläsning minst 5 dagar i veckan och/eller kvälls- och/eller gratistidningsläsning minst 3 dagar i veckan år år år år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

10 Användningsområden på internet (procent av befolkningen, minst någon gång i veckan) Använt e-post Sökt fakta/information Använt nyhetstjänst Gjort bankärende (blågrön) Använt sociala medier  Tittat på videoklipp (cerise) Chattat (mörkblå) Läst bloggar (gul) Spelat onlinespel (röd) Skrivit egen blogg (svart) Köpt varor/tjänster (blå) Källa: Den nationella SOM-undersökningen

11 Regelbunden läsning av olika slags tidningar på nätet (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser läsning minst 3 dagar i veckan. De år där siffror saknas är estmierade. Kvällstidning Morgontidning Daglig gratistidning Källa: Den nationella SOM-undersökningen

12 Regelbunden användningen av mobilt internet respektive nyheter i mobilen (procent) Mobilt internet Nyheter i mobilen Kommentar: Med regelbunden användning avses varje vecka. Data är estimerade för för mobilt internet. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

13 Morgontidningsläsning på papper och nät Prenumererade morgontidningar samt de fall då svarspersonen explicit angett en daglig gratistidning som sin lokala morgontidning

14 Morgontidningsläsning på papper 1986–2009 (procent) Minst 5 dagar/v Källa: Den nationella SOM-undersökningen

15 Regelbunden morgontidningsläsning på papper fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser morgontidningsläsning minst 5 dagar i veckan år år år år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

16 Andel regelbundna morgontidningsläsare på papper efter generationstillhörighet, 1986–2009 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen Cirka 25 år Kommentar: Regelbunden läsning avser morgontidningsläsning minst 5 dagar i veckan

17 Regelbunden läsning av morgontidningar på nätet fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser äsning minst 3 dagar i veckan. De år där siffror saknas är estmierade år år år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

18 Tillgång till prenumererad morgontidning och internet i hushållen

19 Tillgång till prenumeration och internet i hushållet (procent) Prenumeration i hushållet Tillgång till internet i hushållet Källa: Den nationella SOM-undersökningen

20 Prenumeration i hushållet efter ålder, (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen år år år år

21 Prenumeration i hushållet efter generationstillhörighet (procent) Cirka 25 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

22 Internettillgång i hushållet efter ålder, (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen år år år år

23 Kvällstidningsläsning på papper och nät

24 Kvällstidningsläsning på papper (procent) Sällan Aldrig 1-2 dagar/vecka 3-5 dagar/vecka 6-7 dagar/vecka Källa: Den nationella SOM-undersökningen

25 Regelbunden kvällstidningsläsning på papper , fördelat på olika tidningar (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser minst 3 dagar i veckan Totalt Aftonbladet Expressen GT/Kvp Källa: Den nationella SOM-undersökningen

26 Regelbunden kvällstidningsläsning på papper fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser minst 3 dagar i veckan år år år år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

27 Regelbunden läsning av kvällstidningar på nätet fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Läsning minst 3 dagar i veckan. De år där siffror saknas är estmierade år år år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

28 Regelbunden läsning av Aftonbladet respektive Expressen i tryckt och digital form (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser läsning minst 3 dagar i veckan. aftonbladet.se Aftonbladet expressen.se Expressen Källa: Den nationella SOM-undersökningen

29 Läsning av dagliga gratistidningar på papper

30 Regelbunden läsning av morgontidningar på papper om dagliga gratistidningar inkluderas respektive exkluderas, (procent) Inklusive dagliga gratistidningar Exklusive dagliga gratistidningar Differens Kommentar: Med regelbunden läsning avses läsning minst 3 dagar/vecka 1998, men minst 5 dagar/vecka Källa: Den nationella SOM-undersökningen

31 Regelbunden morgontidningsläsning i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga landet med olika mått, 2009 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen Kommentar: Antalet svarande är i Stockholm 638 personer, i Göteborg 287, i Malmö 179 och i övriga landet Med regelbunden läsning avses läsning minst 3 dagar/vecka.

32 Metodfrågor och kontaktuppgifter

33 Metodanmärkningar •Ansvarig för Läsvanestudien är Dagspresskollegiet vid JMG, Göteborgs universitet (se kontaktuppgifter på sista bilden) •Läsvanestudien är genomförd årligen sedan 1986 •Undersökningen bygger på en postal enkät •Urvalsmetoden är ett systematiskt sannolikhetsurval •Urvalsstorleken varierar mellan och personer •Svarsfrekvensen ligger mellan 60 och 70 procent.

34 Metodförändringar över tid •Medborgarskap i urvalet –1986, 1989, : både svenska och utländska medborgare – , : bara svenska medborgare •Åldersintervall i urvalet – : år – : år – : år –Fr.o.m. 2009: år

35 Kontaktuppgifter För allmänna frågor, kontakta Dagspresskollegiet: •Ingela Wadbring, programansvarig för Dagspresskollegiet •Telefon: , •Mejl: •Hemsida: För metodfrågor, kontakta SOM-institutet: •Åsa Nilsson, undersökningsledare för SOM-institutet •Telefon: •Hemsida:


Ladda ner ppt "Www.gu.se Läsvanestudien 1986-2009 En presentation från Dagspresskollegiet."

Liknande presentationer


Google-annonser