Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Läsvanestudien 1986-2009 En presentation från Dagspresskollegiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Läsvanestudien 1986-2009 En presentation från Dagspresskollegiet."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Läsvanestudien 1986-2009 En presentation från Dagspresskollegiet

2 www.gu.se Dagstidningen bland andra medier

3 www.gu.se Mediekonsumtion en genomsnittlig dag 2009 (procent) Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009

4 www.gu.se Regelbunden nyhetskonsumtion, 1986-2009 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen Dagstidning på papper Riksnyheter på SVT Riksnyheter i TV4 Ekot Kommentar: Regelbundet avser konsumtion minst 5 dagar/vecka.

5 www.gu.se Dagstidningsläsning på papper och nät Morgontidningar Kvällstidningar Dagliga gratistidningar

6 www.gu.se Dagspressens upplaga 1986-2009, totalt samt uppdelat på morgon-, kvälls- och gratistidningar (tusen ex) Alla tryckta tidningar Alla betalda tryckta tidningar Morgontidningar Gratistidningar Kvällstidningar Källa: TS

7 www.gu.se Regelbunden dagstidningsläsning på papper 1986-2009 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen

8 www.gu.se Regelbunden läsning av dagstidningar på papper (morgon-, kvälls- och gratistidningar) 1986–2009 (procent) Morgontidningsläsning Kvällstidningsläsning Gratistidningsläsning Kommentar: Morgontidningsläsning minst 5 d/v, kvälls- respektive gratistidningar minst 3 d/v. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

9 www.gu.se Regelbunden dagstidningsläsning på papper 1986-2009 fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Regelbunden dagstidningsläsning avser morgontidningsläsning minst 5 dagar i veckan och/eller kvälls- och/eller gratistidningsläsning minst 3 dagar i veckan. 65-85 år 50-64 år 30-49 år 15-29 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

10 www.gu.se Användningsområden på internet 2005-2009 (procent av befolkningen, minst någon gång i veckan) Använt e-post Sökt fakta/information Använt nyhetstjänst Gjort bankärende (blågrön) Använt sociala medier  Tittat på videoklipp (cerise) Chattat (mörkblå) Läst bloggar (gul) Spelat onlinespel (röd) Skrivit egen blogg (svart) Köpt varor/tjänster (blå) Källa: Den nationella SOM-undersökningen

11 www.gu.se Regelbunden läsning av olika slags tidningar på nätet 2000-2009 (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser läsning minst 3 dagar i veckan. De år där siffror saknas är estmierade. Kvällstidning Morgontidning Daglig gratistidning Källa: Den nationella SOM-undersökningen

12 www.gu.se Regelbunden användningen av mobilt internet respektive nyheter i mobilen 2003-2009 (procent) Mobilt internet Nyheter i mobilen Kommentar: Med regelbunden användning avses varje vecka. Data är estimerade för 2004-2005 för mobilt internet. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

13 www.gu.se Morgontidningsläsning på papper och nät Prenumererade morgontidningar samt de fall då svarspersonen explicit angett en daglig gratistidning som sin lokala morgontidning

14 www.gu.se Morgontidningsläsning på papper 1986–2009 (procent) Minst 5 dagar/v Källa: Den nationella SOM-undersökningen

15 www.gu.se Regelbunden morgontidningsläsning på papper 1986-2009 fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser morgontidningsläsning minst 5 dagar i veckan 65-85 år 50-64 år 30-49 år 15-29 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

16 www.gu.se Andel regelbundna morgontidningsläsare på papper efter generationstillhörighet, 1986–2009 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen Cirka 25 år Kommentar: Regelbunden läsning avser morgontidningsläsning minst 5 dagar i veckan

17 www.gu.se Regelbunden läsning av morgontidningar på nätet 2000-2009 fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser äsning minst 3 dagar i veckan. De år där siffror saknas är estmierade. 30-49 år 15-29 år 50-75 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

18 www.gu.se Tillgång till prenumererad morgontidning och internet i hushållen

19 www.gu.se Tillgång till prenumeration och internet i hushållet 1986-2009 (procent) Prenumeration i hushållet Tillgång till internet i hushållet Källa: Den nationella SOM-undersökningen

20 www.gu.se Prenumeration i hushållet efter ålder, 1986-2009 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 65-85 år 50-64 år 30-49 år 15-29 år

21 www.gu.se Prenumeration i hushållet 1986-2009 efter generationstillhörighet (procent) Cirka 25 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

22 www.gu.se Internettillgång i hushållet efter ålder, 1998-2009 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 30-49 år 15-29 år 50-64 år 65-85 år

23 www.gu.se Kvällstidningsläsning på papper och nät

24 www.gu.se Kvällstidningsläsning på papper 1986-2009 (procent) Sällan Aldrig 1-2 dagar/vecka 3-5 dagar/vecka 6-7 dagar/vecka Källa: Den nationella SOM-undersökningen

25 www.gu.se Regelbunden kvällstidningsläsning på papper 1986-2009, fördelat på olika tidningar (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser minst 3 dagar i veckan Totalt Aftonbladet Expressen GT/Kvp Källa: Den nationella SOM-undersökningen

26 www.gu.se Regelbunden kvällstidningsläsning på papper 1986-2009 fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser minst 3 dagar i veckan. 65-85 år 50-64 år 30-49 år 15-29 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

27 www.gu.se Regelbunden läsning av kvällstidningar på nätet 2000-2009 fördelat efter ålder (procent) Kommentar: Läsning minst 3 dagar i veckan. De år där siffror saknas är estmierade. 15-29 år 30-49 år 50-75 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen

28 www.gu.se Regelbunden läsning av Aftonbladet respektive Expressen i tryckt och digital form 1998-2009 (procent) Kommentar: Regelbunden läsning avser läsning minst 3 dagar i veckan. aftonbladet.se Aftonbladet expressen.se Expressen Källa: Den nationella SOM-undersökningen

29 www.gu.se Läsning av dagliga gratistidningar på papper

30 www.gu.se Regelbunden läsning av morgontidningar på papper om dagliga gratistidningar inkluderas respektive exkluderas, 1998-2009 (procent) Inklusive dagliga gratistidningar Exklusive dagliga gratistidningar Differens Kommentar: Med regelbunden läsning avses läsning minst 3 dagar/vecka 1998, 2004-2009 men minst 5 dagar/vecka 1999-2003. Källa: Den nationella SOM-undersökningen

31 www.gu.se Regelbunden morgontidningsläsning i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga landet med olika mått, 2009 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen Kommentar: Antalet svarande är i Stockholm 638 personer, i Göteborg 287, i Malmö 179 och i övriga landet 2146. Med regelbunden läsning avses läsning minst 3 dagar/vecka.

32 www.gu.se Metodfrågor och kontaktuppgifter

33 www.gu.se Metodanmärkningar •Ansvarig för Läsvanestudien är Dagspresskollegiet vid JMG, Göteborgs universitet (se kontaktuppgifter på sista bilden) •Läsvanestudien är genomförd årligen sedan 1986 •Undersökningen bygger på en postal enkät •Urvalsmetoden är ett systematiskt sannolikhetsurval •Urvalsstorleken varierar mellan 2.500 och 6.000 personer •Svarsfrekvensen ligger mellan 60 och 70 procent.

34 www.gu.se Metodförändringar över tid •Medborgarskap i urvalet –1986, 1989, 1992-2009: både svenska och utländska medborgare –1987-1988, 1990-1991: bara svenska medborgare •Åldersintervall i urvalet –1986-1991: 15-75 år –1992-1999: 15-80 år –2000-2008: 15-85 år –Fr.o.m. 2009: 16-85 år

35 www.gu.se Kontaktuppgifter För allmänna frågor, kontakta Dagspresskollegiet: •Ingela Wadbring, programansvarig för Dagspresskollegiet •Telefon: 031-786 49 75, 070-333 27 16 •Mejl: ingela.wadbring@jmg.gu.se •Hemsida: http://jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt/dagspresskollegiet/ http://jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt/dagspresskollegiet/ För metodfrågor, kontakta SOM-institutet: •Åsa Nilsson, undersökningsledare för SOM-institutet •Telefon: 031-786 12 39 •Hemsida: http://www.som.gu.sehttp://www.som.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se Läsvanestudien 1986-2009 En presentation från Dagspresskollegiet."

Liknande presentationer


Google-annonser