Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L ÄSVANESTUDIEN FRÅN D AGSPRESSKOLLEGIET VÅREN 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L ÄSVANESTUDIEN FRÅN D AGSPRESSKOLLEGIET VÅREN 2013."— Presentationens avskrift:

1 L ÄSVANESTUDIEN FRÅN D AGSPRESSKOLLEGIET VÅREN 2013

2 DAGSPRESSKOLLEGIET Startade 1979 Huvudfinansiär : Tidningsutgivarna, därefter Carl- Olov och Jenz Hamrins stiftelse i Jönköping Fokuserar tre frågor: Hur förändras mediekonsumtionen över tid? Vilka faktorer kan förklara mediekonsumtionen? Vilka medier är komplement respektive konkurrenter till varandra?

3 Regelbunden nyhetskonsumtion (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen respektive år. Kommentar: Regelbundet avser minst 5 dagar/vecka utom för tidningarna: någon dagstidning avser morgontidning minst 5 d/v och/eller kvällstidning minst 3 d/v, nättidning avser morgon- och/eller kvällstidning minst 3 d/v.

4 Dagspressens tryckt upplaga /12 Källa: TS och PwC. Kommentar: Aftonbladet mättes inte av TS 2011 utan av PwC mäts inte Aftonbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri. År 2012 redovisas därför inte alls för betald upplaga. Nedgång betald upplaga mellan 2011 och 2012: 4,6 procent

5 Regelbunden kvällstidningsläsning på papper , fördelat på olika tidningar (procent) Totalt Aftonbladet Expressen GT/Kvällsposten Källa: Den nationella SOM-undersökningen respektive år. Kommentar: Med regelbunden läsning avses minst 3 dagar/vecka.

6 Regelbunden kvällstidningsläsning på papper och nät, (procent) Källa: Den rikstäckande SOM-undersökningen respektive år. Kommentar: Med regelbunden läsning avses minst 3 dagar/vecka.

7 Hushållsprenumeration (procent) Nedgång: 18 procentenheter Källa: Den rikstäckande SOM-undersökningen respektive år.

8 Läsning av morgontidning på papper, (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen respektive år. Kommentar: Med morgontidning avses de som svarat på en öppen fråga om läsning, även de som angivit en daglig gratistidning

9 Regelbunden läsning av morgontidning på papper efter ålder, (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen respektive år Kommentar: Med morgontidning avses de som svarat på en öppen fråga om läsning, även de som angivit en daglig gratistidning. Regelbunden läsning avser minst 5 dagar/vecka

10 Cirka 30 år Regelbunden läsning av morgontidningar på papper efter generation, (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen respektive år Kommentar: Med morgontidning avses de som svarat på en öppen fråga om läsning, även de som angivit en daglig gratistidning. Regelbunden läsning avser minst 5 dagar/vecka

11 Läsning av morgontidningar på olika plattformar (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen respektive år. Kommentar: Regelbundet avser minst 5 dagar/vecka för papperstidning och minst 3 d/v för nättidning.

12 Läsning av olika slags innehåll i den trycka morgontidningen, 2012 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen Kommentar: Data bygger på dem som läser en morgontidning minst 1 dag per vecka. procent)

13 Andel som tar del av nyheter i mobilen, (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen respektive år

14 Metod Datainsamlingen kommer från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, se Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval om minst personer. För vissa av frågorna har urvalet varit personer. Svarsfrekvensen var 2012: 58 procent Använd gärna materialet, men ange källa!

15 KONTAKTUPPGIFTER; DAGSPRESSKOLLEGIET Ingela Wadbring Professor vid Mittuniversitetet Telefon: E-post: Ulrika Andersson Forskare vid Göteborgs universitet Telefon: E-post: Lennart Weibull Professor emeritus vid Göteborgs universitet Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "L ÄSVANESTUDIEN FRÅN D AGSPRESSKOLLEGIET VÅREN 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser