Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudfinansiär: Tidningsutgivarna Fokuserar tre frågor:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudfinansiär: Tidningsutgivarna Fokuserar tre frågor:"— Presentationens avskrift:

1 Medieanvändning i den digitala världen - några exempel på analyser från Dagspresskollegiet

2 Huvudfinansiär: Tidningsutgivarna Fokuserar tre frågor:
DAGSPRESSKOLLEGIET Startade 1979 Huvudfinansiär: Tidningsutgivarna Fokuserar tre frågor: Hur förändras mediekonsumtionen över tid? Vilka faktorer kan förklara mediekonsumtionen? Vilka medier är komplement respektive konkurrenter till varandra?

3 MEDIEANVÄNDNINGEN EN GENOMSNITTLIG DAG 2010 (PROCENT)
Oavsett plattform Inte riktigt ömsesidigt uteslutande 4 stora ”medier” Källa: Nordicoms Mediebarometer

4 1. Exempel på Hur mediekonsumtionen förändras över tid

5 EN UNGEFÄRLIG UPPLAGEUTVECKLING 1865-2010 (TUSENTALS EXEMPLAR)
Källa: En svensk presshistoria & RS/TS (Wadbring)

6 MEDIETEKNIK I HUSHÅLLEN 1997-2010 (PROCENT)
Se personadatorn på 80-talet – speldator Mobiltelefonen – nästan alla idag! Nätet – samma sak! Läsplatta? Om man ska försöka förutsäga framtiden kan man ha olika teorier om hur den ska se ut. Innehav vs användning! Jfr dvd-spelare Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Bergström)

7 MEDIEDAGEN 1979-2010 (PROCENT)
Källa: Nordicoms Mediebarometer

8 REGELBUNDEN LÄSNING AV DAGSTIDNINGAR PÅ PAPPER (MORGON, KVÄLL, GRATIS) 1986–2010 (PROCENT)
Morgontidningsläsning Kvällstidningsläsning Gratistidningsläsning Källa. Den nationella SOM-undersökningen (Wadbring) Kommentar: Morgontidningsläsning minst 5 d/v, kvälls- respektive gratistidningar minst 3 d/v.

9 BRUTTOTID SOM MÄNNISKOR LÄGGER PÅ MEDIER EN GENOMSNITTLIG DAG, 1980 OCH 2010 (MINUTER)
En sak att använda medier en vanlig dag – en helt annan den tid vi lägger på dem All slags innehåll – båda fakta och fiktion i samtliga medier Källa: Nordicoms Mediebarometer

10 2. Exempel på Faktorer som kan förklara mediekonsumtionen

11 ÅLDER Livscykel Generation (ålder) (uppväxttid)

12 ANVÄNDNING AV INTERNET MINST NÅGON GÅNG I VECKAN, 1995-2010 (PROCENT)
Högutbildade Män ALLA Kvinnor Lågutbildade 65-85 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Bergström)

13 REGELBUNDEN LÄSNING AV MORGONTIDNINGAR PÅ PAPPER EFTER ÅLDER 1986-2010 (PROCENT)
Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Bergström/Wadbring)

14 REGELBUNDEN LÄSNING AV MORGONTIDNING PÅ PAPPER EFTER GENERATION, 1986-2010 (PROCENT)
Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Bergström/Wadbring)

15 3. Exempel på konkurrens- och komplementförhållanden mellan medier

16 REGELBUNDEN LÄSNING AV KVÄLLSTIDNINGAR PÅ OLIKA PLATTFORMAR, 2010 (PROCENT)
Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Färdigh/Westlund)

17 KONTAKTUPPGIFTER; DAGSPRESSKOLLEGIET
Ingela Wadbring Professor i medieutveckling Tel: Mejl: Mittuniversitetet Institutionen för informationsteknologi och medier Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap


Ladda ner ppt "Huvudfinansiär: Tidningsutgivarna Fokuserar tre frågor:"

Liknande presentationer


Google-annonser