Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medieanvändning i den digitala världen - några exempel på analyser från Dagspresskollegiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medieanvändning i den digitala världen - några exempel på analyser från Dagspresskollegiet."— Presentationens avskrift:

1 Medieanvändning i den digitala världen - några exempel på analyser från Dagspresskollegiet

2 DAGSPRESSKOLLEGIET • Startade 1979 • Huvudfinansiär: Tidningsutgivarna • Fokuserar tre frågor: – Hur förändras mediekonsumtionen över tid? – Vilka faktorer kan förklara mediekonsumtionen? – Vilka medier är komplement respektive konkurrenter till varandra?

3 MEDIEANVÄNDNINGEN EN GENOMSNITTLIG DAG 2010 (PROCENT) Källa: Nordicoms Mediebarometer

4 1. EXEMPEL PÅ HUR MEDIEKONSUMTIONEN FÖRÄNDRAS ÖVER TID

5 EN UNGEFÄRLIG UPPLAGEUTVECKLING 1865- 2010 (TUSENTALS EXEMPLAR) Källa: En svensk presshistoria & RS/TS (Wadbring)

6 MEDIETEKNIK I HUSHÅLLEN 1997-2010 (PROCENT) Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Bergström)

7 MEDIEDAGEN 1979-2010 (PROCENT) Källa: Nordicoms Mediebarometer

8 REGELBUNDEN LÄSNING AV DAGSTIDNINGAR PÅ PAPPER (MORGON, KVÄLL, GRATIS) 1986–2010 (PROCENT) Morgontidningsläsning Kvällstidningsläsning Gratistidningsläsning Källa. Den nationella SOM-undersökningen (Wadbring) Kommentar: Morgontidningsläsning minst 5 d/v, kvälls- respektive gratistidningar minst 3 d/v.

9 BRUTTOTID SOM MÄNNISKOR LÄGGER PÅ MEDIER EN GENOMSNITTLIG DAG, 1980 OCH 2010 (MINUTER) Källa: Nordicoms Mediebarometer

10 2. EXEMPEL PÅ FAKTORER SOM KAN FÖRKLARA MEDIEKONSUMTIONEN

11 ÅLDER LivscykelGeneration (ålder)(uppväxttid)

12 ANVÄNDNING AV INTERNET MINST NÅGON GÅNG I VECKAN, 1995-2010 (PROCENT) 15-19 år Högutbildade Män ALLA Kvinnor Lågutbildade 65-85 år Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Bergström)

13 REGELBUNDEN LÄSNING AV MORGONTIDNINGAR PÅ PAPPER EFTER ÅLDER 1986-2010 (PROCENT) Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Bergström/Wadbring)

14 REGELBUNDEN LÄSNING AV MORGONTIDNING PÅ PAPPER EFTER GENERATION, 1986-2010 (PROCENT) Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Bergström/Wadbring)

15 3. EXEMPEL PÅ KONKURRENS- OCH KOMPLEMENTFÖRHÅLLANDEN MELLAN MEDIER

16 REGELBUNDEN LÄSNING AV KVÄLLSTIDNINGAR PÅ OLIKA PLATTFORMAR, 2010 (PROCENT) Källa: Den nationella SOM-undersökningen (Färdigh/Westlund)

17 KONTAKTUPPGIFTER; DAGSPRESSKOLLEGIET Ingela Wadbring Professor i medieutveckling Tel: 070-333 27 16 Mejl: ingela.wadbring@miun.se Mittuniversitetet Institutionen för informationsteknologi och medier Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap


Ladda ner ppt "Medieanvändning i den digitala världen - några exempel på analyser från Dagspresskollegiet."

Liknande presentationer


Google-annonser