Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsanvändningsundersökningen 2010/11 Mikael Molén, SCB 2012-05-02 Ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden Konjunkturinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsanvändningsundersökningen 2010/11 Mikael Molén, SCB 2012-05-02 Ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden Konjunkturinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 Tidsanvändningsundersökningen 2010/11 Mikael Molén, SCB 2012-05-02 Ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden Konjunkturinstitutet

2 Vet ni… •…hur mycket tid den genomsnittlig kvinnan eller mannen ägnade åt hemarbete en genomsnittlig dag 2010/11? •Kvinnor (20-64 år): 3.44 timmar per dygn •Män (20-64 år): 2.57 timmar per dygn •…hur många minuter per dygn en genomsnittlig kvinna har minskat sitt hemarbete med sedan 1990? •Kvinnor (20-64 år): -63 min. •…vilket kön som i genomsnitt arbetar mest (totalt sett)? •Om man summerar tid för betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete arbetade den genomsnittliga kvinnan och mannen (20-84 år) i genomsnitt ungefär lika mycket sett till veckans alla dagar (Kv:7.21, M:7.19)

3 Bakgrund •Regeringsuppdrag, beslut oktober 2008. ” ” Utdrag från regeringsbeslutet ” Det är angeläget att SCB ges möjlighet att planera och genomföra en ny tidsanvändningsundersökning i syfte att bl.a. beskriva förändringar under senare år och ge ett underlag för utformningen av framtida insatser inom jämställdhetspolitiken. ” Utdrag från regeringsbeslutet • Tidsanvändningsdata skapar möjlighet att: • Belysa och mäta bland annat den obetalda hushållsproduktionen • Skapar möjlighet att beskriva likheter och skillnader i kvinnors och mäns levnadsvillkor

4 En genomsnittlig dag år 2010/11

5 Tidsanvändningen över 20 år

6 Fördelning mellan betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete – från 1990 till 2010

7 Fördelning av det totala hemarbetet

8 Utjämningen av hemarbetet främst kvinnors ”förtjänst”

9 Fler observationer •Män ägnar mer tid åt matlagning än tidigare •Män ägnar mer tid åt omsorg om egna barn än tidigare •Tvätt och strykning är den mest ojämställda hushållssysslan •Tid framför TV:n ökar för båda könen •Tid för social samvaro har minskat för båda könen •Tid framför datorn (Internet) har ökat markant för båda könen •…och många många fler!

10 Undersökningen •Dagboksföring •Telefonintervju •Undersöker 12 månader •Urvalsstorlek= 7660 personer •Svarsfrekvens = ~41 procent •Statistiken bygger på 6477 dagboksdagar •Manuell kodning av dagboksinformation: •Nästan 1 miljon tiominutersintervall!

11 Dagboken

12 Sammanfattning •Män och kvinnor arbetar ungefär lika mycket totalt sett •Kvinnor ägnar mer tid åt obetalt hemarbete än män •En fortsatt utjämning av det obetalda hemarbetet •Sedan 1990 har kvinnor minskat sitt hemarbete med mer än 60 minuter i genomsnitt per dag •Förvärvsarbetet står för en större andel av kvinnors totala arbete jämfört med år 2000/01

13 Avslutningsvis •En mer omfattande rapport kring undersökningens resultat kommer att publiceras 2 juli 2012. •Mikrodata utlämnas i forskningssyfte efter sedvanlig prövning (hösten 2012) •För mer information om undersökningen: •www.scb.se/le0103www.scb.se/le0103

14

15 THE END


Ladda ner ppt "Tidsanvändningsundersökningen 2010/11 Mikael Molén, SCB 2012-05-02 Ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden Konjunkturinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser