Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970 - 2004 med utblick mot 2020 Demografikonsulten Åke Nilsson Edsvägen 2C 194 47 Upplands.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970 - 2004 med utblick mot 2020 Demografikonsulten Åke Nilsson Edsvägen 2C 194 47 Upplands."— Presentationens avskrift:

1 Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970 - 2004 med utblick mot 2020 Demografikonsulten Åke Nilsson Edsvägen 2C 194 47 Upplands Väsby Telefon: och fax 08-590 928 46 E-post: ake.nilsson@demografikonsulten.se

2 Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970 - 2004 med utblick mot 2020 •Fruktsamhet •Dödlighet •Inflyttning •Utflyttning •Flyttningsnetto •Åldersstruktur –Nuvarande –I framtiden •Demografiska trycket •Familj och hushåll •Utbildning •Förvärvsarbete •In- och utpendling •Aktiv befolkning

3 Demografikonsulten 2005 Åldersstrukturen i Norrtälje år 2004

4 Demografikonsulten 2005 Åldersstrukturen i Norrtälje år 2004 jämfört med riket

5 Demografikonsulten 2005 Åldersstrukturen i Norrtälje år 2004 jämfört med likvärdiga kommuner

6 Demografikonsulten 2005 Norrtälje jämförs med kommuner i samma kommungrupp

7 Demografikonsulten 2005 Summerad fruktsamhet 1970-2002 (femåriga glidande medeltal) för Norrtälje jämfört med likvärdiga kommuner och riket

8 Demografikonsulten 2005 Födda och döda i Norrtälje 1970- 2004 samt framskrivning till år 2020

9 Demografikonsulten 2005 Inflyttade till Norrtälje per 1 000 av folkmängden åren 1970-2004 jämfört med inflyttningen till likvärdiga kommuner

10 Demografikonsulten 2005 Åldersfördelningen på män inflyttade till Norrtälje jämfört med likvärdiga kommuner – genomsnitt för åren 2000-2004

11 Demografikonsulten 2005 Åldersfördelningen på kvinnor inflyttade till Norrtälje jämfört med likvärdiga kommuner – genomsnitt för åren 2000-2004

12 Demografikonsulten 2005 Inflyttning •Norrtälje har 15-20 procents högre inflyttning än vad som är normalt för jämförbara kommuner. •Åldersprofilen på inflyttarna avviker från den normala –Förhållandevis få i åldrarna 20-30 år –Överskott av barnfamiljer –Överskott av par i åldrarna 50-65 år

13 Demografikonsulten 2005 Indexserie över utflyttade kvinnor från Norrtälje åren 1970-2004 jämfört med likvärdiga kommuner (utflyttningen av kvinnor från likvärdiga kommuner 2000-2004=100)

14 Demografikonsulten 2005 Utflyttningsrisker för kvinnor i Norrtälje jämfört med likvärdiga kommuner – genomsnitt för åren 2000-2004

15 Demografikonsulten 2005 Utflyttning •Utflyttningen från Norrtälje ligger på normal nivå vid jämförelse med likvärdiga kommuner •Åldersprofilen på de utflyttade avviker något från den normala –Förhållandevis få ungdomar flyttar från Norrtälje –Något fler medelålders flyttar från Norrtälje

16 Demografikonsulten 2005 Flyttningsnetto för Norrtälje åren 1970-2004 samt framskrivet netto till 2020 baserat på in- och utflyttningen 2000-2004

17 Demografikonsulten 2005 Flyttningsnetto för Norrtälje fördelat efter ålder jämfört med likvärdiga kommuner ‑ genomsnitt för åren 2000-2004

18 Demografikonsulten 2005 Flyttningsnetto •Åldersprofilen på Norrtäljes flyttnetto har en del drag som liknar en förortskommun –Överskott i förskole-, skolåldrarna och bland föräldrar till förskolebarn –Underskott i åldrar när barnen lämnar föräldrahemmet •I åldrarna 50-65 har Norrtälje ett betydande inflyttningsöverskott – par med tomma holkar flyttar till Norrtälje

19 Demografikonsulten 2005 Befolkningsutvecklingen i Norrtälje åren 1970-2004 samt framskrivning till år 2020

20 Demografikonsulten 2005 Åldersfördelningen i Norrtälje 2004 och den framskrivna åldersfördelningen 2014

21 Demografikonsulten 2005 Antal personer i de förvärvsarbetande åldrarna och i pensionsåldrarna i Norrtälje 1970-2004 och enligt framskrivningen 2005-2020

22 Demografikonsulten 2005 Antal personer i pensionsåldrarna i Norrtälje 1970-2004 och enligt framskrivningen 2005-2020

23 Demografikonsulten 2005 Förvärvsarbetande åldrar och ålderspensionärer •Antalet personer i förvärvsarbetande åldrar stiger med uppskattningsvis 8 procent till 2020 •Antalet ålderspensionärer stiger med drygt 50 procent till 2020. –De yngre pensionärerna (65-74 år) med 60 procent –Åldrarna 75-79 med 65 procent –Åldrarna 80-84 med ca 25 procent –Åldrarna 85-89 med ca 30 procent –och de äldsta (90 år och äldre) med ca 70 procent

24 Demografikonsulten 2005 Demografins påverkan på de kommunala kostnaderna i Norrtälje mätt i penningvärdet år 2004

25 Demografikonsulten 2005 Kommunala kostnader i 2004 års prisnivå beräknade per förvärvsarbetande resp. personer i åldrarna över 18 år

26 Demografikonsulten 2005 Demografiska trycket •Tre fjärdedelar av den kommunala verksamheten har ett starkt samband med åldersfördelningen. •Från år 2004 till 2020 ger de demografiska förändringarna ett ökat kostnadstryck i Norrtälje på ca 14 procent jämfört med år 2004. •Kostnaderna för äldreomsorg kommer att öka med 17 procent till 2010 och med ca 50 procent till 2020 jämfört med år 2004 förutsatt att vårdbehovet är detsamma som i dag i de olika åldrarna

27 Demografikonsulten 2005 Specifika frågor för Norrtälje •En snabbt åldrande befolkning •Underlaget för inflyttning kan minska •Beredskap för att hög utflyttning av unga människor om fem till tio år •Låg utbildningsnivå bland de unga.


Ladda ner ppt "Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970 - 2004 med utblick mot 2020 Demografikonsulten Åke Nilsson Edsvägen 2C 194 47 Upplands."

Liknande presentationer


Google-annonser