Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografikonsulten 2005 Efterkrigstidens in- och utvandring Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografikonsulten 2005 Efterkrigstidens in- och utvandring Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå."— Presentationens avskrift:

1 Demografikonsulten 2005 Efterkrigstidens in- och utvandring Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå Av Åke Nilsson E-post: ake.nilsson@demografikonsulten.seake.nilsson@demografikonsulten.se www.demografikonsulten.se

2 Demografikonsulten 2005 Invandring och utvandring per 1000 av folkmängden

3 Demografikonsulten 2005 Andel utrikes födda i befolkningen

4 Demografikonsulten 2005

5 Definition Invandrare Har för avsikt att bosätta sig i Sverige minst ett år Uppehållstillstånd krävs för utomnordiska medborgare Utvandrare Har för avsikt att bosätta sig utomlands minst ett år

6 Demografikonsulten 2005 Svenska medborgares migration

7 Demografikonsulten 2005 Nordbor utom Sverige In- och återutvandring Tusental År

8 Demografikonsulten 2005 EU15 utom Norden In- och återutvandring

9 Demografikonsulten 2005 De 10 nya EU-länderna In- och återutvandring

10 Demografikonsulten 2005 Asien In- och återutvandring Tusental År

11 Demografikonsulten 2005 Invandring månadsvis jan 2004 - juni 2005 Europeiska medborgare

12 Demografikonsulten 2005 Utvandring månadsvis jan 2004 - juni 2005 Europeiska medborgare

13 Demografikonsulten 2005 Invandring månadsvis jan 2004 - juni 2005 Utomeuropeiska medborgare

14 Demografikonsulten 2005 Utrikes födda, exkl. nordbor, efter grund för bosättning År för invandring Tusental

15 Demografikonsulten 2005 Utrikes födda, invandrade 1984-2003, exkl. nordbor, efter grund för bosättning Tusental

16 Demografikonsulten 2005 Definitioner Invandrare Personer födda utomlands och folkbokförda i Sverige. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande räknas alla som har arbetat i genomsnitt minst en timme per vecka under november månad

17 Demografikonsulten 2005 Förvärvsfrekvenser år 2002

18 Demografikonsulten 2005 Summerat antal år i förvärvsarbete

19 Demografikonsulten 2005 År i förvärvsarbete – födda i Sverige och födda utomlands

20 Demografikonsulten 2005 År i förvärvsarbete för män födda utomlands efter tid i Sverige

21 Demografikonsulten 2005 År i förvärvsarbete för män födda utomlands efter tid i Sverige och invandringsperiod

22 Demografikonsulten 2005 Migrationsstatistik Migrationen till / från länet med avseende på födelselän/land utbildningsnivå aktivitet året efter flyttningen ( förvärvsarbete, studier, bidrag ) näringsgren året efter flytten familjetyp kommuntyp pendlar till länet efter utflyttningen kön och ålder

23 Demografikonsulten 2005 Integrationsstatistik Personer födda i Sverige med föräldrar födda utomlands för kommuner och basområden befolkningsutveckling studieresultat från grund- och gymnasieskola sysselsättningsgrad förvärvsinkomst egenföretagare arbetslösa utanför

24 Demografikonsulten 2005 Sysselsättningsstatistik Sysselsättningsnivå efter födelseland (grupper) tid i Sverige bosatta i Stockholms län hela tiden / inflyttade från annat län för Stockholms län och dess kommuner


Ladda ner ppt "Demografikonsulten 2005 Efterkrigstidens in- och utvandring Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå."

Liknande presentationer


Google-annonser