Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografikonsulten 2005 Efterkrigstidens in- och utvandring Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografikonsulten 2005 Efterkrigstidens in- och utvandring Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå."— Presentationens avskrift:

1 Demografikonsulten 2005 Efterkrigstidens in- och utvandring Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå Av Åke Nilsson E-post:

2 Demografikonsulten 2005 Invandring och utvandring per 1000 av folkmängden

3 Demografikonsulten 2005 Andel utrikes födda i befolkningen

4 Demografikonsulten 2005

5 Definition Invandrare Har för avsikt att bosätta sig i Sverige minst ett år Uppehållstillstånd krävs för utomnordiska medborgare Utvandrare Har för avsikt att bosätta sig utomlands minst ett år

6 Demografikonsulten 2005 Svenska medborgares migration

7 Demografikonsulten 2005 Nordbor utom Sverige In- och återutvandring Tusental År

8 Demografikonsulten 2005 EU15 utom Norden In- och återutvandring

9 Demografikonsulten 2005 De 10 nya EU-länderna In- och återutvandring

10 Demografikonsulten 2005 Asien In- och återutvandring Tusental År

11 Demografikonsulten 2005 Invandring månadsvis jan juni 2005 Europeiska medborgare

12 Demografikonsulten 2005 Utvandring månadsvis jan juni 2005 Europeiska medborgare

13 Demografikonsulten 2005 Invandring månadsvis jan juni 2005 Utomeuropeiska medborgare

14 Demografikonsulten 2005 Utrikes födda, exkl. nordbor, efter grund för bosättning År för invandring Tusental

15 Demografikonsulten 2005 Utrikes födda, invandrade , exkl. nordbor, efter grund för bosättning Tusental

16 Demografikonsulten 2005 Definitioner Invandrare Personer födda utomlands och folkbokförda i Sverige. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande räknas alla som har arbetat i genomsnitt minst en timme per vecka under november månad

17 Demografikonsulten 2005 Förvärvsfrekvenser år 2002

18 Demografikonsulten 2005 Summerat antal år i förvärvsarbete

19 Demografikonsulten 2005 År i förvärvsarbete – födda i Sverige och födda utomlands

20 Demografikonsulten 2005 År i förvärvsarbete för män födda utomlands efter tid i Sverige

21 Demografikonsulten 2005 År i förvärvsarbete för män födda utomlands efter tid i Sverige och invandringsperiod

22 Demografikonsulten 2005 Migrationsstatistik Migrationen till / från länet med avseende på födelselän/land utbildningsnivå aktivitet året efter flyttningen ( förvärvsarbete, studier, bidrag ) näringsgren året efter flytten familjetyp kommuntyp pendlar till länet efter utflyttningen kön och ålder

23 Demografikonsulten 2005 Integrationsstatistik Personer födda i Sverige med föräldrar födda utomlands för kommuner och basområden befolkningsutveckling studieresultat från grund- och gymnasieskola sysselsättningsgrad förvärvsinkomst egenföretagare arbetslösa utanför

24 Demografikonsulten 2005 Sysselsättningsstatistik Sysselsättningsnivå efter födelseland (grupper) tid i Sverige bosatta i Stockholms län hela tiden / inflyttade från annat län för Stockholms län och dess kommuner


Ladda ner ppt "Demografikonsulten 2005 Efterkrigstidens in- och utvandring Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå."

Liknande presentationer


Google-annonser