Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolkningsprognos Stockholms län 2008-2017 Michael Franzén Therese Karlsson Gustaf Strandell STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2008-11-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolkningsprognos Stockholms län 2008-2017 Michael Franzén Therese Karlsson Gustaf Strandell STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2008-11-07."— Presentationens avskrift:

1 Befolkningsprognos Stockholms län Michael Franzén Therese Karlsson Gustaf Strandell STATISTISKA CENTRALBYRÅN

2 Befolkningsprognos Stockholms län Resultat Län (uppdelat efter födelseland) Validering av tidigare länsprognoser Metod Antaganden Basområdesprognoser

3 Befolkningsprognos för Stockholms län … öka till personer år 2017 … i genomsnitt öka med personer per år (1,2 procent)

4 Befolkningsprognos för Stockholms län fördelat efter födelseland

5 - antalet äldre (65 år och äldre) ökar från till personer - antalet 80 år och äldre är stort sett oförändrat En jämförelse mellan prognosåret 2017 och ingångsåret antalet barn i förskoleåldern (1–5 år) ökar från till antalet barn i grundskoleåldern (6–15 år) ökar från till antalet ungdomar i gymnasieåldern (16–19 år) minskar från till antalet i förvärvsaktiv ålder (20–64 år) ökar från 1,2 miljoner till 1,3 miljoner - andelen utrikes födda personer ökar från 20 procent till 22 procent av befolkningen, dvs personer

6 Befolkningens åldersammansättning 2007 och 2017

7 Befolkningens åldersammansättning 2007 och 2017 Stockholmsfödda

8 Befolkningens åldersammansättning 2007 och 2017 Utomlänsfödda

9 Befolkningens åldersammansättning 2007 och 2017 Utrikes födda

10 Födelsenetto

11 Flyttningsnetto

12 Befolkningsprognos Stockholm läns kommuner

13 Validering av tidigare prognoser (diagram)

14 Jämförelse mellan prognos 2007 och 2008

15 Jämförelse mellan prognoser gjorda 2007 och 2008 efter ålder – prognosår 2008

16 1.Befolkningen år T-1 räknas upp ett år i ålder 2.Prognos av förändringsfaktorer: födda, döda, inrikes flyttare, immigranter, emigranter, 3.Beräkning av folkmängd år T För första prognosåret, T=2008, används befolkningen för det sista observerade året (T-1=2007) Prognosloopen Prognosen produceras ett framtida år i taget

17 Befolkningen år T-1 räknas upp ett år i ålder 101 åringarna räknas samman med 100 åringarna

18 Befolkning i utlandet a. Stockholmsfödda b. Utomlänsfödda c. Utrikes födda Befolkning i Stockholms län a. Stockholmsfödda b. Utomlänsfödda c. Utrikes födda Befolkning i övriga riket a. Stockholmsfödda b. Utomlänsfödda c. Utrikes födda FöddaDöda Flyttningar Födda = Kvinnor år * Åldersspecifika fruktsamhetstal Döda = Befolkning år * Kön- ålderspecifika dödstal Befolkning i övriga riket = Befolkning i hela riket enligt riksprognosen – Stockholms län (Stockholmsfödda 4 %, Utomlänsfödda 96 %, av de inrikes födda)

19 Inrikes flyttningsmodell Inflyttade = Befolkning i övriga riket år * Åldersspecifika inflyttningsrisker Befolkning i Stockholms län Befolkning i övriga riket Utflyttade = Befolkning i Stockholms län år * Åldersspecifika utflyttningsrisker

20 Beräkning av ny folkmängd år T Folkmängden för år T uppdelad efter kön och ålder beräknas nu enligt: Befolkning år T = Befolkning år T-1 (ålder +1) + + födda + immigranter + inflyttare – döda – emigranter - utflyttare

21 Antaganden i prognos Fruktsamhet Dödlighet Flyttningar –Inrikes flyttning till och från annat län –Utrikes migration

22 Antaganden i länsprognos: Åldersspecifik fruktsamhet

23

24 Antaganden i länsprognos: Antal födda

25 Antaganden i länsprognos: Dödlighet Dödsrisker från SCB:s riksprognos Årliga reduktionstal från SCB:s riksprognos – generell ökad medellivslängd SMR-justeringar för födelselandsgrupper, kön och åldersgrupper efter observerat data

26 Antaganden i länsprognos: Antal döda Antal döda År

27 Flyttningsrisker är ålders- och könsspecifika för respektive födelselandsgrupp Antaganden i länsprognos: Inrikes flyttning

28 Antal flyttade 2016

29 Emigration –Emigrationsrisker är ålders- och könsspecifika för respektive födelselandsgrupp Immigration –Omskalad till Stockholms län efter tidigare andelar av rikets migration –Fördelas i födelselandsgrupper efter tidigare observerade andelar –Fördelas i kön och åldersgrupper efter tidigare migrationsmönster Antaganden i länsprognos: Utrikes flyttning

30 Antal flyttade

31 Justerat nivåerna för prognosår 2008 efter observerade data första halvåret 2008 Antaganden i länsprognos: Förändringskomponenter 2008

32

33 Basområdesprognosen Prognos för ca basområden i hela Stockholms län Användbar på aggregerad nivå Kontroll mot aggregerade planområden (247 st)

34 Konsistent mot länsprognosen (och kommunerna) ↔ begränsar förändringsfaktorerna Anpassad modell för inrikes inflyttning Basområdesprognosen forts.

35 Modell för inrikes inflyttning på basområdesnivå Permanentering av fritidshus ingår

36 Exempel planområde: Kallhäll (Järfälla kommun)


Ladda ner ppt "Befolkningsprognos Stockholms län 2008-2017 Michael Franzén Therese Karlsson Gustaf Strandell STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2008-11-07."

Liknande presentationer


Google-annonser