Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTISKA CENTRALBYRÅN"— Presentationens avskrift:

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Befolkningsprognos Stockholms län Michael Franzén Therese Karlsson Gustaf Strandell STATISTISKA CENTRALBYRÅN

2 Befolkningsprognos Stockholms län 2008-2017
Resultat Län (uppdelat efter födelseland) Validering av tidigare länsprognoser Metod Antaganden Basområdesprognoser

3 Befolkningsprognos för Stockholms län
… öka till 2  personer år 2017 … i genomsnitt öka med personer per år (1,2 procent)

4 Befolkningsprognos för Stockholms län fördelat efter födelseland

5 En jämförelse mellan prognosåret 2017 och ingångsåret 2007
antalet barn i förskoleåldern (1–5 år) ökar från 127 000 till 144 000 antalet barn i grundskoleåldern (6–15 år) ökar från 223 000 till 263 000 - antalet ungdomar i gymnasieåldern (16–19 år) minskar från 98 000 till 88 000 - antalet i förvärvsaktiv ålder (20–64 år) ökar från 1,2 miljoner till 1,3 miljoner antalet äldre (65 år och äldre) ökar från 277 000 till 356 000 personer - antalet 80 år och äldre är stort sett oförändrat andelen utrikes födda personer ökar från 20 procent till 22 procent av befolkningen, dvs personer

6 Befolkningens åldersammansättning 2007 och 2017

7 Befolkningens åldersammansättning 2007 och 2017 Stockholmsfödda

8 Befolkningens åldersammansättning 2007 och 2017 Utomlänsfödda

9 Befolkningens åldersammansättning 2007 och 2017 Utrikes födda

10 Födelsenetto

11 Flyttningsnetto

12 Befolkningsprognos Stockholm läns kommuner

13 Validering av tidigare prognoser 2004-2007
(diagram)

14 Jämförelse mellan prognos 2007 och 2008

15 Jämförelse mellan prognoser gjorda 2007 och 2008 efter ålder – prognosår 2008

16 Prognosloopen Prognosen produceras ett framtida år i taget
Loop T= Befolkningen år T-1 räknas upp ett år i ålder Prognos av förändringsfaktorer: födda, döda, inrikes flyttare, immigranter, emigranter, Beräkning av folkmängd år T För första prognosåret, T=2008, används befolkningen för det sista observerade året (T-1=2007)

17 Befolkningen år T-1 räknas upp ett år i ålder
101 åringarna räknas samman med 100 åringarna

18 Kvinnor 15-49 år * Åldersspecifika fruktsamhetstal Döda =
Befolkning i utlandet a. Stockholmsfödda b. Utomlänsfödda c. Utrikes födda Befolkning i Stockholms län Befolkning i övriga riket Födda Döda Flyttningar Födda = Kvinnor år * Åldersspecifika fruktsamhetstal Döda = Befolkning år * Kön- ålderspecifika dödstal Befolkning i övriga riket = Befolkning i hela riket enligt riksprognosen – Stockholms län (Stockholmsfödda 4 %, Utomlänsfödda 96 %, av de inrikes födda)

19 Inrikes flyttningsmodell
Inflyttade = Befolkning i övriga riket år * Åldersspecifika inflyttningsrisker Befolkning i Stockholms län Befolkning i övriga riket Utflyttade = Befolkning i Stockholms län år Åldersspecifika utflyttningsrisker

20 Beräkning av ny folkmängd år T
Folkmängden för år T uppdelad efter kön och ålder beräknas nu enligt: Befolkning år T = Befolkning år T-1 (ålder +1) + + födda + immigranter + inflyttare – döda – emigranter - utflyttare

21 Antaganden i prognos Fruktsamhet Dödlighet Flyttningar
Inrikes flyttning till och från annat län Utrikes migration

22 Antaganden i länsprognos: Åldersspecifik fruktsamhet 2003-2007

23

24 Antaganden i länsprognos: Antal födda

25 Antaganden i länsprognos: Dödlighet
Dödsrisker från SCB:s riksprognos Årliga reduktionstal från SCB:s riksprognos – generell ökad medellivslängd SMR-justeringar för födelselandsgrupper, kön och åldersgrupper efter observerat data

26 Antaganden i länsprognos: Antal döda

27 Antaganden i länsprognos: Inrikes flyttning
Flyttningsrisker är ålders- och könsspecifika för respektive födelselandsgrupp

28 Antaganden i länsprognos: Inrikes flyttning
Antal flyttade 2016

29 Antaganden i länsprognos: Utrikes flyttning
Emigration Emigrationsrisker är ålders- och könsspecifika för respektive födelselandsgrupp Immigration Omskalad till Stockholms län efter tidigare andelar av rikets migration Fördelas i födelselandsgrupper efter tidigare observerade andelar Fördelas i kön och åldersgrupper efter tidigare migrationsmönster

30 Antaganden i länsprognos: Utrikes flyttning
Antal flyttade

31 Antaganden i länsprognos: Förändringskomponenter 2008
Justerat nivåerna för prognosår 2008 efter observerade data första halvåret 2008

32

33 Basområdesprognosen Prognos för ca basområden i hela Stockholms län Användbar på aggregerad nivå Kontroll mot aggregerade planområden (247 st)

34 Basområdesprognosen forts.
Konsistent mot länsprognosen (och kommunerna) ↔ begränsar förändringsfaktorerna Anpassad modell för inrikes inflyttning

35 Modell för inrikes inflyttning på basområdesnivå
Permanentering av fritidshus ingår

36 Exempel planområde: Kallhäll (Järfälla kommun)


Ladda ner ppt "STATISTISKA CENTRALBYRÅN"

Liknande presentationer


Google-annonser