Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem flyttar vart och varför? Seminarium i Gävle den 12 september arrangerat av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Thomas Niedomysl, Fil. Dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem flyttar vart och varför? Seminarium i Gävle den 12 september arrangerat av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Thomas Niedomysl, Fil. Dr."— Presentationens avskrift:

1 Vem flyttar vart och varför? Seminarium i Gävle den 12 september arrangerat av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Thomas Niedomysl, Fil. Dr

2 Befolkningen är framtiden! Bästa prognosinstrumentet - förändringar i befolkningsstrukturer kan användas för att förutse alltifrån ekonomisk tillväxt till konflikter En befolknings demografiska beteende är relativt förutsägbart (visst undantag för flyttningar) Befolkningsstrukturer förändras relativt långsamt men har ett starkt samband med samhällsförändringar Tre fjärdedelar av den kommunala verksamheten har ett starkt samband med befolkningsstrukturen

3 Vem flyttar?

4 Cirka 11 % av den svenska befolkningen flyttar varje år (ungefär 1 miljon flyttningar), varav unga är klart överrepresenterade

5 Dalarna 1997 Dalarna 2007 Gävleborg 1997 Gävleborg 2007 Antal flyttningar över länsgräns för olika åldersgrupper

6 Mora 2007 Falun 2007 Ovanåker 2007 Gävle 2007 Antal flyttningar över kommungräns för olika åldersgrupper

7 Vart flyttar man?

8 De flesta flyttningarna sker över korta avstånd 39% 28% 17% 15%

9 Flyttningar över olika avstånd för olika åldersgrupper

10 VARIFRÅN KOMMER INFLYTTARNA?

11

12 VAR HAMNAR UTFLYTTARNA?

13

14 VARIFRÅN KOMMER INFLYTTARNA? VAR HAMNAR UTFLYTTARNA?

15 Varför flyttar man?

16 Regionalpolitiska utredningen (SOU 2000:87) ”Idag flyttar vi inte av samma orsaker som tidigare. Att flytta på grund av arbete har blivit mindre vanligt och det har blivit mer vanligt att flyttmotiven bygger på valet av boendemiljö och livskvalitetsfaktorer.” Stort genomslag – men kan det verkligen stämma? Metodologiska brister (enkätdesign och urval) Men ändå inte helt otänkbart resultat – exempel: • Pendlingen ökar • Åldrande befolkning • Livsstilsförändringar • Teknikförändringar

17 Projektets syfte – undersöka varför svenskarna flyttar (särskilt fokus på arbetsmarknaden) Metod – enkätundersökning 10 000 enkäter till flyttare över 20 km Svarsfrekvens 49% Största flyttmotivstudien i Sverige

18 Varför flyttar man? Personer som flyttat längre än 20 km

19 Varför flyttar man? Arbete och studier viktigast över längre avstånd Boende och boendemiljö viktigast över korta avstånd Sociala orsaker mindre avståndskänsliga (alltid viktiga)

20 Hur var det nu med arbetets betydelse? Personer som angett arbete som viktigaste flyttmotiv och personer som bytt arbetsplats i samband med flytt

21 Varför flyttar man i olika åldrar?

22 Flyttar män och kvinnor av olika anledningar?

23 Flyttar olika sysselsättningsgrupper av olika anledningar?

24 Alla flyttare (4987 st) Dalarna (157 st) Gävleborg (130 st) Avslutningsvis, hur nöjda är flyttarna med resultatet av flytten?

25 Sammanfattning •Vem flyttar? •Vart? •Varför? Tre frågor som hör ihop och möjliggör en mängd tänkbara svarskombinationer. Hur påverkar kommande ungdomsgrupper och vad väljer 40-talisterna att göra?

26 Tack för er uppmärksamhet! Thomas Niedomysl Institutet för Framtidsstudier Box 591, 801 29 Stockholm Email: Thomas.Niedomysl@framtidsstudier.se Hemsida: www.framtidsstudier.se Tel: 08 - 4021 208 eller 0765 - 401 208


Ladda ner ppt "Vem flyttar vart och varför? Seminarium i Gävle den 12 september arrangerat av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Thomas Niedomysl, Fil. Dr."

Liknande presentationer


Google-annonser