Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulla Moberg 1 2014-07-02 Bostadsbyggandet prognos 2009-2018  Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulla Moberg 1 2014-07-02 Bostadsbyggandet prognos 2009-2018  Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring."— Presentationens avskrift:

1 Ulla Moberg 1 2014-07-02 Bostadsbyggandet prognos 2009-2018  Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring i byggplanerna skulle påverka prognoserna för basområden  Inget samband mellan byggande och folkökning på länsnivå, men i vissa kommuner på kommunnivå, och ett starkare samband på basområdesnivå

2 Ulla Moberg 2 2014-07-02 Enkäten till kommunerna:16 respondenter av 26. Påverkan på längre sikt, > 2 år, ”inte alls”

3 Ulla Moberg 3 2014-07-02 Påverkan på olika lägenhetstyper.

4 Ulla Moberg 4 2014-07-02 Inrikes inflyttning till respektive kommun per prognosår bestäms efter regressionsmodeller innehållande planerad nyproduktion av bostäder, utflyttning (inklusive utvandring), avlidna och födda: Den tillämpade modellen garanterar inte att ett stort planerat byggande i en kommun genererar ett stort antal inflyttare. Konstanterna β 1 och β 2 i regressionsmodellen varierar en hel del mellan kommunerna.

5 Ulla Moberg 5 2014-07-02 Skillnaden i befolkning år 2018 mellan prognos som tar hänsyn till planerat bostadsbyggande och prognos med enkel framskrivning. Negativa tal innebär att framskrivnings- prognosen ger en högre befolkning än den byggbaserade prognosen. Byggande i olika delar av länet ger olika effekter på befolkningsförändringen. Det blir konkurrens om bostadsbytarna inom länet som till större del fördelas till kommuner med höga positiva komponenter.

6 Ulla Moberg 6 2014-07-02 Byggfaktorernas (flerbostadshus, småhus) samband med befolkningsutvecklingen i Sundbyberg (byggkänslig) och Värmdö (okänslig).

7 Ulla Moberg 7 2014-07-02 Jämförelse 2009-2018 och 2008-2017 av bostadsbyggnadsplanerna per kommun exkl. Stockholms stad. För perioden 2009-2018 har de flesta kommunerna marginellt mindre ambitiösa planer än 2008-2017.

8 Ulla Moberg 8 2014-07-02 Summering av kommunernas (exkl. Sth Stad) bostadsbyggnadsplaner. Den lägre nivån beror främst på mindre ambitiösa planer under periodens första del. Totalt är det drygt 24 000 färre lägenheter, ca 22 procents minskning. Solna och Sundbyberg redovisar en stor mängd lägenheter för perioden 2018 och framåt.

9 Ulla Moberg 9 2014-07-02 Jämförelse av prognoserna för Stockholms stad för perioden 2008-2017 och 2009-2018. Stockholms stad har fattat vissa beslut som kan tänkas mildra den förväntade nedgången i antalet byggstarter.

10 Ulla Moberg 10 2014-07-02 Stockholms stad: För perioden 2009-2018 beräknas 32 493 byggstarter ske, och 38 410 lägenheter beräknas enligt USK:s prognos att färdigställas. 44 231 lägenheter är möjligt att färdigställa inom perioden (om man räknar in allt pågående och planerat).

11 Ulla Moberg 11 2014-07-02 Stockholms län – Antal nyproducerade bostäder efter kommun 2009–2018 Planerad nyproduktion av bostäder under prognosperioden som används i kommun- prognoserna. (OBS! Solnas och Sundbybergs rapportering för 2018). Antalet pågående och planerade lägenheter i Stockholms stad uppgår till 44 200 under prognosperioden.

12 Ulla Moberg 12 2014-07-02 Planerad produktion av lägenheter, knappt 60 000, 2009-2018 (exkl. Stockholms stad).

13 Ulla Moberg 13 2014-07-02 Planerad produktion av småhus, knappt 26 000, 2009-2018 exkl. Stockholms stad. Solna och Sundbyberg =0.

14 Ulla Moberg 14 2014-07-02 Planerade lägenheter och småhus i kommunerna exkl. Stockholms stad 2009-2018 och relativ fördelning inom varje kommun LägenheterSmåhus Solna117370 Sundbyberg99440 Nacka49441890 Täby4831289 Värmdö27221643 Järfälla2686618 Sollentuna2406766 Norrtälje20993023 Sigtuna1912581 Haninge18881603 Upplands-Bro18581241 Södertälje18101140 Upplands Väsby17971816 Vallentuna13491881 Lidingö123060 Tyresö1165725 Huddinge10591973 Botkyrka9591638 Österåker7941520 Ekerö655 Vaxholm621312 Nynäshamn6201367 Danderyd370232 Salem191269 Nykvarn32476 5967925718

15 Ulla Moberg 15 2014-07-02 Hustyp2009201020112012201320142015201620172018 Hyreshus4327287036023375353637303950390438323405 Småhus149801422612982192251176418 Stockholms stad: småhus (rött) och flerbostadshus 2009-2018 FB36531 SM+1573 =38104 ÄB, SB+306 =38410

16 Ulla Moberg 16 2014-07-02 2009201020112012201320142015201620172018Summa Botkyrka66 40 106 Danderyd 34 Ekerö 0 Haninge 40 Huddinge1691357080 454 Järfälla 50 Lidingö35114 149 Nacka51 50 30 131 Norrtälje3550 85 Nykvarn 0 Nynäshamn 0 Salem 0 Sigtuna 0 Sollentuna144250 106 Solna 0 Sundbyberg 0 Södertälje 75 Tyresö 0 Täby 0 Upplands Väsby6 6 Upplands-Bro3236 68 Vallentuna32 64 Vaxholm 0 Värmdö 0 Österåker 2122 43 Totalt440492294101520320001411 Stockholms stad66 120 306 Totalt inkl Staden506492294101172120320001717 Äldreboende och studentboende; planer 2009-2018

17 Ulla Moberg 17 2014-07-02 Planerat byggande 2008 och utfall 2008 i Stockholms län per kommun Utfallet nästan 90 %

18 Ulla Moberg 18 2014-07-02 11 procent av de inflyttade i småhusen och 16 procent i flerbostadshusen är utrikes födda (20 procent i hela länet). Barnfamiljer i större utsträckning än andra flyttar till nya bostäder, och särskilt till småhusen. Åldersfördelning för de boende i nybyggda lägenheter 2007-2008 i Stockholms län

19 Ulla Moberg 19 2014-07-02 Boende 2008-12-31 i nyproducerade lägenheter 2007-2008 per kommun i Stockholms län Problem med inrapportering ger ofullständiga boendetätheter

20 Ulla Moberg 20 2014-07-02 www.regionplanekontoret.sll.se  Ulla Moberg, 070-737 4485  ulla.moberg@regionplanekontoret.sll.se


Ladda ner ppt "Ulla Moberg 1 2014-07-02 Bostadsbyggandet prognos 2009-2018  Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser