Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulla Moberg 1 2014-07-02 Bostadsbyggandet prognos 2009-2018  Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulla Moberg 1 2014-07-02 Bostadsbyggandet prognos 2009-2018  Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring."— Presentationens avskrift:

1 Ulla Moberg Bostadsbyggandet prognos  Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring i byggplanerna skulle påverka prognoserna för basområden  Inget samband mellan byggande och folkökning på länsnivå, men i vissa kommuner på kommunnivå, och ett starkare samband på basområdesnivå

2 Ulla Moberg Enkäten till kommunerna:16 respondenter av 26. Påverkan på längre sikt, > 2 år, ”inte alls”

3 Ulla Moberg Påverkan på olika lägenhetstyper.

4 Ulla Moberg Inrikes inflyttning till respektive kommun per prognosår bestäms efter regressionsmodeller innehållande planerad nyproduktion av bostäder, utflyttning (inklusive utvandring), avlidna och födda: Den tillämpade modellen garanterar inte att ett stort planerat byggande i en kommun genererar ett stort antal inflyttare. Konstanterna β 1 och β 2 i regressionsmodellen varierar en hel del mellan kommunerna.

5 Ulla Moberg Skillnaden i befolkning år 2018 mellan prognos som tar hänsyn till planerat bostadsbyggande och prognos med enkel framskrivning. Negativa tal innebär att framskrivnings- prognosen ger en högre befolkning än den byggbaserade prognosen. Byggande i olika delar av länet ger olika effekter på befolkningsförändringen. Det blir konkurrens om bostadsbytarna inom länet som till större del fördelas till kommuner med höga positiva komponenter.

6 Ulla Moberg Byggfaktorernas (flerbostadshus, småhus) samband med befolkningsutvecklingen i Sundbyberg (byggkänslig) och Värmdö (okänslig).

7 Ulla Moberg Jämförelse och av bostadsbyggnadsplanerna per kommun exkl. Stockholms stad. För perioden har de flesta kommunerna marginellt mindre ambitiösa planer än

8 Ulla Moberg Summering av kommunernas (exkl. Sth Stad) bostadsbyggnadsplaner. Den lägre nivån beror främst på mindre ambitiösa planer under periodens första del. Totalt är det drygt färre lägenheter, ca 22 procents minskning. Solna och Sundbyberg redovisar en stor mängd lägenheter för perioden 2018 och framåt.

9 Ulla Moberg Jämförelse av prognoserna för Stockholms stad för perioden och Stockholms stad har fattat vissa beslut som kan tänkas mildra den förväntade nedgången i antalet byggstarter.

10 Ulla Moberg Stockholms stad: För perioden beräknas byggstarter ske, och lägenheter beräknas enligt USK:s prognos att färdigställas lägenheter är möjligt att färdigställa inom perioden (om man räknar in allt pågående och planerat).

11 Ulla Moberg Stockholms län – Antal nyproducerade bostäder efter kommun 2009–2018 Planerad nyproduktion av bostäder under prognosperioden som används i kommun- prognoserna. (OBS! Solnas och Sundbybergs rapportering för 2018). Antalet pågående och planerade lägenheter i Stockholms stad uppgår till under prognosperioden.

12 Ulla Moberg Planerad produktion av lägenheter, knappt , (exkl. Stockholms stad).

13 Ulla Moberg Planerad produktion av småhus, knappt , exkl. Stockholms stad. Solna och Sundbyberg =0.

14 Ulla Moberg Planerade lägenheter och småhus i kommunerna exkl. Stockholms stad och relativ fördelning inom varje kommun LägenheterSmåhus Solna Sundbyberg99440 Nacka Täby Värmdö Järfälla Sollentuna Norrtälje Sigtuna Haninge Upplands-Bro Södertälje Upplands Väsby Vallentuna Lidingö Tyresö Huddinge Botkyrka Österåker Ekerö655 Vaxholm Nynäshamn Danderyd Salem Nykvarn

15 Ulla Moberg Hustyp Hyreshus Småhus Stockholms stad: småhus (rött) och flerbostadshus FB36531 SM+1573 =38104 ÄB, SB+306 =38410

16 Ulla Moberg Summa Botkyrka Danderyd 34 Ekerö 0 Haninge 40 Huddinge Järfälla 50 Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn 0 Nynäshamn 0 Salem 0 Sigtuna 0 Sollentuna Solna 0 Sundbyberg 0 Södertälje 75 Tyresö 0 Täby 0 Upplands Väsby6 6 Upplands-Bro Vallentuna32 64 Vaxholm 0 Värmdö 0 Österåker Totalt Stockholms stad Totalt inkl Staden Äldreboende och studentboende; planer

17 Ulla Moberg Planerat byggande 2008 och utfall 2008 i Stockholms län per kommun Utfallet nästan 90 %

18 Ulla Moberg procent av de inflyttade i småhusen och 16 procent i flerbostadshusen är utrikes födda (20 procent i hela länet). Barnfamiljer i större utsträckning än andra flyttar till nya bostäder, och särskilt till småhusen. Åldersfördelning för de boende i nybyggda lägenheter i Stockholms län

19 Ulla Moberg Boende i nyproducerade lägenheter per kommun i Stockholms län Problem med inrapportering ger ofullständiga boendetätheter

20 Ulla Moberg  Ulla Moberg, 


Ladda ner ppt "Ulla Moberg 1 2014-07-02 Bostadsbyggandet prognos 2009-2018  Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser