Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bostadsbyggandet prognos

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bostadsbyggandet prognos"— Presentationens avskrift:

1 Bostadsbyggandet prognos 2009-2018
Bakgrunden till ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” är att titta på hur en förändring i byggplanerna skulle påverka prognoserna för basområden Inget samband mellan byggande och folkökning på länsnivå, men i vissa kommuner på kommunnivå, och ett starkare samband på basområdesnivå

2 Enkäten till kommunerna:16 respondenter av 26.
Påverkan på längre sikt, > 2 år, ”inte alls”

3 Påverkan på olika lägenhetstyper.

4 Inrikes inflyttning till respektive kommun per prognosår bestäms efter regressionsmodeller innehållande planerad nyproduktion av bostäder, utflyttning (inklusive utvandring), avlidna och födda: Den tillämpade modellen garanterar inte att ett stort planerat byggande i en kommun genererar ett stort antal inflyttare. Konstanterna β1 och β2 i regressionsmodellen varierar en hel del mellan kommunerna.

5 Skillnaden i befolkning år 2018 mellan prognos som tar hänsyn till planerat bostadsbyggande och prognos med enkel framskrivning. Negativa tal innebär att framskrivnings-prognosen ger en högre befolkning än den byggbaserade prognosen. Byggande i olika delar av länet ger olika effekter på befolkningsförändringen. Det blir konkurrens om bostadsbytarna inom länet som till större del fördelas till kommuner med höga positiva komponenter.

6 Byggfaktorernas (flerbostadshus, småhus) samband med befolkningsutvecklingen i Sundbyberg (byggkänslig) och Värmdö (okänslig).

7 Jämförelse 2009-2018 och 2008-2017 av bostadsbyggnadsplanerna per kommun exkl. Stockholms stad.
För perioden har de flesta kommunerna marginellt mindre ambitiösa planer än

8 Summering av kommunernas (exkl. Sth Stad) bostadsbyggnadsplaner.
Den lägre nivån beror främst på mindre ambitiösa planer under periodens första del. Totalt är det drygt 24 000 färre lägenheter, ca 22 procents minskning. Solna och Sundbyberg redovisar en stor mängd lägenheter för perioden 2018 och framåt.

9 Jämförelse av prognoserna för Stockholms stad för perioden 2008-2017 och 2009-2018.
Stockholms stad har fattat vissa beslut som kan tänkas mildra den förväntade nedgången i antalet byggstarter.

10 Stockholms stad: För perioden beräknas 32 493 byggstarter ske, och 38 410 lägenheter beräknas enligt USK:s prognos att färdigställas. 44 231 lägenheter är möjligt att färdigställa inom perioden (om man räknar in allt pågående och planerat).

11 Stockholms län – Antal nyproducerade bostäder efter kommun 2009–2018
Planerad nyproduktion av bostäder under prognosperioden som används i kommun-prognoserna. (OBS! Solnas och Sundbybergs rapportering för 2018). Antalet pågående och planerade lägenheter i Stockholms stad uppgår till under prognosperioden.

12 Planerad produktion av lägenheter, knappt 60 000, 2009-2018 (exkl
Planerad produktion av lägenheter, knappt , (exkl. Stockholms stad).

13 Planerad produktion av småhus, knappt 26 000, 2009-2018 exkl
Planerad produktion av småhus, knappt , exkl. Stockholms stad. Solna och Sundbyberg =0.

14 Planerade lägenheter och småhus i kommunerna exkl
Planerade lägenheter och småhus i kommunerna exkl. Stockholms stad och relativ fördelning inom varje kommun Lägenheter Småhus Solna 11737 Sundbyberg 9944 Nacka 4944 1890 Täby 4831 289 Värmdö 2722 1643 Järfälla 2686 618 Sollentuna 2406 766 Norrtälje 2099 3023 Sigtuna 1912 581 Haninge 1888 1603 Upplands-Bro 1858 1241 Södertälje 1810 1140 Upplands Väsby 1797 1816 Vallentuna 1349 1881 Lidingö 1230 60 Tyresö 1165 725 Huddinge 1059 1973 Botkyrka 959 1638 Österåker 794 1520 Ekerö 655 Vaxholm 621 312 Nynäshamn 620 1367 Danderyd 370 232 Salem 191 269 Nykvarn 32 476 59679 25718

15 Stockholms stad: småhus (rött) och flerbostadshus 2009-2018
Hustyp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hyreshus 4327 2870 3602 3375 3536 3730 3950 3904 3832 3405 Småhus 149 80 142 261 298 219 225 117 64 18 FB 36531 SM +1573 =38104 ÄB, SB +306 =38410

16 Äldreboende och studentboende; planer 2009-2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summa Botkyrka 66 40 106 Danderyd 34 Ekerö Haninge Huddinge 169 135 70 80 454 Järfälla 50 Lidingö 35 114 149 Nacka 51 30 131 Norrtälje 85 Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna 14 42 Solna Sundbyberg Södertälje 75 Tyresö Täby Upplands Väsby 6 Upplands-Bro 32 36 68 Vallentuna 64 Vaxholm Värmdö Österåker 21 22 43 Totalt 440 492 294 101 52 1411 Stockholms stad 120 306 Totalt inkl Staden 506 172 1717

17 Planerat byggande 2008 och utfall 2008 i Stockholms län per kommun
Utfallet nästan 90 %

18 11 procent av de inflyttade i småhusen och 16 procent i flerbostadshusen är utrikes födda (20 procent i hela länet). Barnfamiljer i större utsträckning än andra flyttar till nya bostäder, och särskilt till småhusen. Åldersfördelning för de boende i nybyggda lägenheter i Stockholms län

19 Boende 2008-12-31 i nyproducerade lägenheter 2007-2008 per kommun i Stockholms län
Problem med inrapportering ger ofullständiga boendetätheter

20 www.regionplanekontoret.sll.se Ulla Moberg, 070-737 4485


Ladda ner ppt "Bostadsbyggandet prognos"

Liknande presentationer


Google-annonser