Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planerade bostäder i Stockholms län och Stockholms stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planerade bostäder i Stockholms län och Stockholms stad"— Presentationens avskrift:

1 Planerade bostäder i Stockholms län och Stockholms stad 2009-2018
Indata till befolkningsprognos i den finansiella krisens tidevarv Roland Engkvist Lina Sjölin STOCKHOLM |

2 Färdigställda lägenheter i nya hus
Färdigställda lägenheter i nya hus STOCKHOLM |

3 Byggantagande Antal inflyttningsklara lägenheter per:
Byggantagande Antal inflyttningsklara lägenheter per: Prognosår ( ) Basområde Lägenhetstyp Flerbostadshus Småhus Ungdoms-/studentbostäder Äldrebostäder STOCKHOLM |

4 Underlag för byggantagandet
Underlag för byggantagandet Bostadsbyggnadsplaner Historisk data (permanentning) Kommunala bostadsbyggnadsprogram Kommunernas hemsidor Kommunbesök Byggherrars hemsidor STOCKHOLM |

5 Underlag för byggantagandet: Stockholms stad
Underlag för byggantagandet: Stockholms stad Byggregistret - Pågående byggande 7 900 lgh vid årsskiftet 2008/2009 ”15k-listan” - Planerade byggstarter ca 280 projekt under planering/utredning Totalt ca lägenheter Bedömningar av planhandläggare (stadsbyggnadskontoret) och projektledare (exploateringskontoret) STOCKHOLM |

6 Antagande om inflyttningsklara lägenheter 2009 (per stadsdel)
Antagande om inflyttningsklara lägenheter 2009 (per stadsdel) Sabbatsberg: 289 lgh Medevi brunn, Sabbatsberg (SB) Liljeholmen: 374 lgh Hammarby sjöstad: 284 lgh Iskarnevalen, Västertorp (FB) Västertorp: 353 lgh Larsboda: 296 lgh Telefonplan mm: 418 lgh Ågesta broväg, Farsta (SB) STOCKHOLM |

7 Färdigställda lägenheter enligt plan i några hotspots i länet
Färdigställda lägenheter enligt plan i några hotspots i länet TÄBY Hägernäs strand, 100 lägenheter 2009 + 200 NACKA Finnboda varv, 120 lägenheter 2009; + 500 STOCKHOLM |

8 Antagande om färdigställda lägenheter enligt plan i några hotspots i länet SOLNA Järvastaden, 200 lägenheter 2009 SUNDBYBERG Stora Ursvik, 90 lägenheter 2009 STOCKHOLM |

9 Antagande - kort sikt Majoriteten av de lägenheter som är under byggande kommer att färdigställas under 2009 och 2010. Den ekonomiska krisen påverkar framför allt byggstarten för projekt som skulle påbörjas 2009 och 2010 – och färdigställas STOCKHOLM |

10 Krisens påverkan på byggstarter
Krisens påverkan på byggstarter Hyresrätter vs bostads- och äganderätter Halverad tomträttsavgäld Ingen kapitalinsats Centralitet vs periferi Köpkraft och attraktivitet STOCKHOLM |

11 Utfall Stockholms stad tom kvartal 3
Utfall Stockholms stad tom kvartal 3 Färdigställt Påbörjat Bostadsrätt 2 046 513 Hyresrätt 1 405 1 066 Äganderätt 72 62 Totalt 3 523 1 641 STOCKHOLM |

12 Jämförelse med förra årets planer: Stockholms län exkl staden
Jämförelse med förra årets planer: Stockholms län exkl staden STOCKHOLM |

13 Stimulans för fortsatt byggande i Stockholms stad
Stimulans för fortsatt byggande i Stockholms stad Tidigarelagda investeringar i infrastruktur och bostäder Halverad tomträttsavgäld för hyresrätter Mark som anvisats men som inte kommer att bebyggas i närtid kan i stället markanvisas till de byggherrar som kommer att bygga de närmsta åren STOCKHOLM |

14 Vad slags kris är vi inne i?
Tillväxt Arbetsmarknad Räntor Bostadsbyggandet Ekonomisk utveckling tid STOCKHOLM |

15 Sysselsättningsgrad Tydligt samband för Riket, men …
... extremt svagt samband för Stockholms stad och svagt för Stockholms län Stockholm STOCKHOLM |

16 Realränta Tydligt samband för Riket, men …
... inget samband alls för Stockholms stad och ytterst svagt för Stockholms län Stockholm STOCKHOLM |

17 Så ser kommunerna på krisen och bostadsbyggandet!
Resultat från juni 2009 STOCKHOLM |

18 Vad påverkar bostadsbyggandet?
Antal STOCKHOLM |

19 Vilka lägenhetstyper drabbas?
Antal STOCKHOLM |

20 Vad blir effekten på längre sikt?
Antal STOCKHOLM |

21 Optimistiskt realistiska – Vad talar för hack i kurvan?
Positiva krafter Finanskrisen ebbar ut Kina Expansiv finans- och penningpolitik Negativa krafter Lägre sysselsättning På sikt stigande räntor Stimulanserna ska finansieras! STOCKHOLM |


Ladda ner ppt "Planerade bostäder i Stockholms län och Stockholms stad"

Liknande presentationer


Google-annonser