Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Planerade bostäder i Stockholms län och Stockholms stad 2009-2018 Indata till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Planerade bostäder i Stockholms län och Stockholms stad 2009-2018 Indata till."— Presentationens avskrift:

1 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Planerade bostäder i Stockholms län och Stockholms stad 2009-2018 Indata till befolkningsprognos i den finansiella krisens tidevarv Roland Engkvist Lina Sjölin

2 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Färdigställda lägenheter i nya hus

3 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Byggantagande •Antal inflyttningsklara lägenheter per: –Prognosår (2009-2018) –Basområde –Lägenhetstyp •Flerbostadshus •Småhus •Ungdoms-/studentbostäder •Äldrebostäder

4 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Underlag för byggantagandet •Bostadsbyggnadsplaner •Historisk data (permanentning) •Kommunala bostadsbyggnadsprogram •Kommunernas hemsidor •Kommunbesök •Byggherrars hemsidor

5 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Underlag för byggantagandet: Stockholms stad •Byggregistret - Pågående byggande –7 900 lgh vid årsskiftet 2008/2009 •”15k-listan” - Planerade byggstarter –ca 280 projekt under planering/utredning –Totalt ca 38 000 lägenheter –Bedömningar av planhandläggare (stadsbyggnadskontoret) och projektledare (exploateringskontoret)

6 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Antagande om inflyttningsklara lägenheter 2009 (per stadsdel) Sabbatsberg: 289 lgh Hammarby sjöstad: 284 lgh Liljeholmen: 374 lgh Telefonplan mm: 418 lgh Västertorp: 353 lgh Larsboda: 296 lgh Iskarnevalen, Västertorp (FB) Ågesta broväg, Farsta (SB) Medevi brunn, Sabbatsberg (SB)

7 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Färdigställda lägenheter enligt plan i några hotspots i länet TÄBY Hägernäs strand, 100 lägenheter 2009 + 200 NACKA Finnboda varv, 120 lägenheter 2009; + 500

8 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Antagande om färdigställda lägenheter enligt plan i några hotspots i länet SOLNA Järvastaden, 200 lägenheter 2009 + 1 300 SUNDBYBERG Stora Ursvik, 90 lägenheter 2009 + 2 000

9 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Antagande - kort sikt •Majoriteten av de lägenheter som är under byggande kommer att färdigställas under 2009 och 2010. •Den ekonomiska krisen påverkar framför allt byggstarten för projekt som skulle påbörjas 2009 och 2010 – och färdigställas 2010-2012

10 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Krisens påverkan på byggstarter •Hyresrätter vs bostads- och äganderätter –Halverad tomträttsavgäld –Ingen kapitalinsats •Centralitet vs periferi –Köpkraft och attraktivitet

11 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Utfall Stockholms stad tom kvartal 3 FärdigställtPåbörjat Bostadsrätt2 046513 Hyresrätt1 4051 066 Äganderätt7262 Totalt3 5231 641

12 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Jämförelse med förra årets planer: Stockholms län exkl staden

13 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Stimulans för fortsatt byggande i Stockholms stad •Tidigarelagda investeringar i infrastruktur och bostäder •Halverad tomträttsavgäld för hyresrätter •Mark som anvisats men som inte kommer att bebyggas i närtid kan i stället markanvisas till de byggherrar som kommer att bygga de närmsta åren

14 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Vad slags kris är vi inne i? •Tillväxt •Arbetsmarknad •Räntor •Bostadsbyggandet Ekonomisk utveckling tid

15 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Sysselsättningsgrad •Tydligt samband för Riket, men … •... extremt svagt samband för Stockholms stad och svagt för Stockholms län Riket Stockholm

16 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Realränta •Tydligt samband för Riket, men … •... inget samband alls för Stockholms stad och ytterst svagt för Stockholms län Riket Stockholm

17 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Så ser kommunerna på krisen och bostadsbyggandet! Resultat från juni 2009

18 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Vad påverkar bostadsbyggandet? Antal

19 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Vilka lägenhetstyper drabbas? Antal

20 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Vad blir effekten på längre sikt? Antal

21 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Optimistiskt realistiska – Vad talar för hack i kurvan? Positiva krafter •Finanskrisen ebbar ut •Kina •Expansiv finans- och penningpolitik Negativa krafter •Lägre sysselsättning •På sikt stigande räntor •Stimulanserna ska finansieras!


Ladda ner ppt "STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS OCH STATISTIKKONTOR AB STOCKHOLM | 2014-07-02 Planerade bostäder i Stockholms län och Stockholms stad 2009-2018 Indata till."

Liknande presentationer


Google-annonser