Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreomsorg KPR 2012-09-18. Programchefens information…… Lokal värdighetsgaranti • Till socialnämnden i november • MAS, hemtjänstföretag, pensionärsorganisationerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreomsorg KPR 2012-09-18. Programchefens information…… Lokal värdighetsgaranti • Till socialnämnden i november • MAS, hemtjänstföretag, pensionärsorganisationerna."— Presentationens avskrift:

1 Äldreomsorg KPR 2012-09-18

2 Programchefens information…… Lokal värdighetsgaranti • Till socialnämnden i november • MAS, hemtjänstföretag, pensionärsorganisationerna och särskilda boende har varit remissinstans

3 Köpta boendeplatser  För närvarande köps 35 boendeplatser i andra kommuner  Ca 15 av dessa är nischplatser d v s de är inte köpta beroende på platsbrist i Järfälla  Budget finns för 18 boendeplatsköp

4 Almens äldreboende  FFU för Almen ligger ute…  Anbudstid går ut 2012-09-21  Anbudsöppning 2012-09-24  Värderingsarbete tar vid  Nämndbehandling i november som tidigast

5 Parboendegarantin  Utredning av hur parboendegarantin ska genomföras pågår  Lite komplicerat med juridiken och många frågetecken att reda ut bl a  Vad ska den som medbor betala  Beslutsformuleringar  Ska den som beviljas parboende få bo kvar  Hälso och sjukvårdsansvaret  Nämndbehandling i november

6 Övertagande av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende  Lite smådetaljer kring inventarier kvarstår  Övertagandena har i stort fungerat bra. Vi har under vårens och sommaren haft en plan tillsammans med Carema med månadsvisa avstämningar.  Dialogen har varit öppet och positiv. Caremas verksamhetschefer har informerat våra tillträdande verksamhetschefer om allt som är viktigt.  Efter övertagandet har vi noterat att nästan alla fast anställda medarbetare har följt med över till Vård och omsorg. Våra verksamhetschefer har haft möjlighet att ha samtal med alla som har önskat detta innan övertagandet.

7 Övertagande av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende  Nya scheman och delvis ny ansvarsfördelning på avdelningarna har väckt frågor men inte i den grad att det har påverkat de boende.  Det som har varit den största utmaningen är IT-infrastruktur och behörigheter till alla nödvändiga system. Vi trodde att allt var klart den 31/8 men så var inte fallet. De boende har inte märkt av detta men det är frustrerande för cheferna och medarbetarna. I avvaktan på att allt är på plats har vi fått lösa dessa uppgifter på alternativt sätt.  Vi har haft en uppföljning med Carema AB som tycker att det har gått bra. Vi kommer själva att ha en uppföljning efter första månaden.

8 Information om Olovslunds äldreboenden  Förtätning och upprustning  Ytskikt och golv  3 nya lägenheter  Nya personalutrymmen  Bättre driftsekonomi

9 Hur länge bor man på äldreboendet? • Omfattar totalt 110 personer • Inflytt mellan 2000-11-24 och 2012-07-17 • Avlidna mellan 2012-01-05 och 2012-09-13 • Boendelängd mellan 1 dag och 11,7 år • Boendelängdsmedel 2,22 år (26,61 månader) • Boendelängdsmedian 1,31 år (15,75 månader)

10

11 Hemsjukvård  Planerat övertagande 2015  De flesta stora frågor kvarstår  Pågår många arbetsgrupper men ingen rapportering har skett  Remiss svar gemensamt med nordvästkommunerna

12 Bemanning inom demensvården  Remiss i april 2012, vissa förändringar gjorde, mindre administration  Träder i kraft januari 2014  Behöver få återkomma vid nästa tillfälle…..


Ladda ner ppt "Äldreomsorg KPR 2012-09-18. Programchefens information…… Lokal värdighetsgaranti • Till socialnämnden i november • MAS, hemtjänstföretag, pensionärsorganisationerna."

Liknande presentationer


Google-annonser