Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VA-PLAN NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VA-PLAN NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare."— Presentationens avskrift:

1 VA-PLAN NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare

2 VA-plan VA-strategi Beslutad 2012-06-13 VA-utvecklingsplan Beslutad 2014-03-12 2 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13

3 3 VA-planens syften MiljöHälsaUtveckling övergödning inre kustvikar smittorisk saltrisk

4 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 4 VA-strategin Behovsanalys Vägval Kommunalt VA -2500 fastigheter Enskilt eller gemensamt VA -2200 f Flytta utsläppspunkter från inre kustvikar Vatten från Mälaren och Gorran

5 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 5 VA-utvecklingsplanen Exempel Lindholmen m fl- planerat område för kommunalt VA Tidplan för VA-utbyggnad snabb, klar på ca 15 år Handlingsplaner Områdesbeskrivningar

6 18 juni - 16 september 2013 Många yttranden om bland annat Remisstid Ekonomi Genomförandetid Alternativa lösningar Områdesbeskrivningar, utveckling Trafik Remissammanställning Inga större förändringar i VA-utvecklingsplanen 6 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 Remiss

7 Finansiering och kostnader Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 7 VA-utbyggnadDetaljplan genom VA-taxan genom planavgift vid bygglov

8 Kostnader för VA-utbyggnad Överföringsledningar Lokala VA-ledningar inom de flesta av områdena - fram till tomtgräns Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 8 Kommunen bygger ut Avlopp (heldragen linje) Vatten (streckad linje) Genomsnittliga kostnader på cirka 225-290 tkr/fastighet inkl moms

9 Finansiering av VA-kostnader De som får nytta av kommunalt vatten och avlopp betalar 1. Genom anläggningsavgiften, ca 225-290 000 kr/fastighet (engångskostnad för anslutning) om kommunen bygger ut 2. Delvis av brukningsavgiften, ca 7-8 000 kr/år Enhetlig VA-taxa i hela kommunen, ingen särtaxa Förtätning i omvandlingsområden och finansiering från exploateringar nödvändig för finansieringen Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 9 Principer

10 Processen, VA-utbyggnad Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 10 Om kommunen bygger ut VA i ett område Projekt Process Planläggning Markåtkomst VA-proj. och utbyggnad VA-drift Bygglovprövning I väntan på kommunalt VAKommunalt VA Anslutningsavgift

11 Alternativ- Anslutning via en vatten- och avloppssamfällighet Anslutningsavgiften till kommunen blir mindre Exempel VA-taxa planerad 2015, inte dagvatten Grundavgift: 100 000 - 150 000 kr/samfällighet Avgift per fastighet (lägenhetsavgift): 50 000- 70 000 kr Avtal mellan kommunen och samfälligheten Om ledningsnätet i området byggs efter kommunens standard kan kommunen eventuellt ta över ledningarna i framtiden Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 11 Om föreningen bygger ut VA-ledningar i området

12 Våra roller? Genomföra VA-planen Detaljplanering av områdena VA-utbyggnad Enskilt och gemensamt VA – fortlöper som planerat www.nynashamn.se/va-plan Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 12 Nynäshamns kommun Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF Tillsynsmyndighet för vatten och avlopp Ger tillstånd för enskilda avlopp Ska inventera alla enskilda avlopp i Nynäshamn som inte berörs av VA-utbyggnad 2015-2019 www.smofh.se

13 Våra roller? Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 13 VA-rådgivning Ny tjänst Nynäshamns och Haninge kommun Ger råd och stöttar i processen Enskilda och gemensamt avlopp, även de som väntar på kommunalt VA www.haninge.se/va-rad

14 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 14 www.nynashamn.se/va-plan Kundtjänst VA tel 08-520 689 90


Ladda ner ppt "VA-PLAN NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser