Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VA-PLAN NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VA-PLAN NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare."— Presentationens avskrift:

1 VA-PLAN NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare

2 VA-plan VA-strategi Beslutad VA-utvecklingsplan Beslutad Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

3 3 VA-planens syften MiljöHälsaUtveckling övergödning inre kustvikar smittorisk saltrisk

4 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening VA-strategin Behovsanalys Vägval Kommunalt VA fastigheter Enskilt eller gemensamt VA f Flytta utsläppspunkter från inre kustvikar Vatten från Mälaren och Gorran

5 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening VA-utvecklingsplanen Exempel Lindholmen m fl- planerat område för kommunalt VA Tidplan för VA-utbyggnad snabb, klar på ca 15 år Handlingsplaner Områdesbeskrivningar

6 18 juni - 16 september 2013 Många yttranden om bland annat Remisstid Ekonomi Genomförandetid Alternativa lösningar Områdesbeskrivningar, utveckling Trafik Remissammanställning Inga större förändringar i VA-utvecklingsplanen 6 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Remiss

7 Finansiering och kostnader Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening VA-utbyggnadDetaljplan genom VA-taxan genom planavgift vid bygglov

8 Kostnader för VA-utbyggnad Överföringsledningar Lokala VA-ledningar inom de flesta av områdena - fram till tomtgräns Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Kommunen bygger ut Avlopp (heldragen linje) Vatten (streckad linje) Genomsnittliga kostnader på cirka tkr/fastighet inkl moms

9 Finansiering av VA-kostnader De som får nytta av kommunalt vatten och avlopp betalar 1. Genom anläggningsavgiften, ca kr/fastighet (engångskostnad för anslutning) om kommunen bygger ut 2. Delvis av brukningsavgiften, ca kr/år Enhetlig VA-taxa i hela kommunen, ingen särtaxa Förtätning i omvandlingsområden och finansiering från exploateringar nödvändig för finansieringen Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Principer

10 Processen, VA-utbyggnad Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Om kommunen bygger ut VA i ett område Projekt Process Planläggning Markåtkomst VA-proj. och utbyggnad VA-drift Bygglovprövning I väntan på kommunalt VAKommunalt VA Anslutningsavgift

11 Alternativ- Anslutning via en vatten- och avloppssamfällighet Anslutningsavgiften till kommunen blir mindre Exempel VA-taxa planerad 2015, inte dagvatten Grundavgift: kr/samfällighet Avgift per fastighet (lägenhetsavgift): kr Avtal mellan kommunen och samfälligheten Om ledningsnätet i området byggs efter kommunens standard kan kommunen eventuellt ta över ledningarna i framtiden Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Om föreningen bygger ut VA-ledningar i området

12 Våra roller? Genomföra VA-planen Detaljplanering av områdena VA-utbyggnad Enskilt och gemensamt VA – fortlöper som planerat Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Nynäshamns kommun Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF Tillsynsmyndighet för vatten och avlopp Ger tillstånd för enskilda avlopp Ska inventera alla enskilda avlopp i Nynäshamn som inte berörs av VA-utbyggnad

13 Våra roller? Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening VA-rådgivning Ny tjänst Nynäshamns och Haninge kommun Ger råd och stöttar i processen Enskilda och gemensamt avlopp, även de som väntar på kommunalt VA

14 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Kundtjänst VA tel


Ladda ner ppt "VA-PLAN NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening 2014-04-13 Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser