Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdplaneringsmodell ”Trygg hemgång” Ulla Arwidson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdplaneringsmodell ”Trygg hemgång” Ulla Arwidson."— Presentationens avskrift:

1 Vårdplaneringsmodell ”Trygg hemgång” Ulla Arwidson

2 Syfte Att möjliggöra hemgång till det egna boendet efter sjukhusvistelse. Att för den enskilde skapa trygghet i vardagen och därmed möjlighet att bo kvar hemma. Att öka möjligheten till en mer genomarbetad och rättsäker bedömning av brukarens behov av insatser. Att minska på kostnaderna för utskrivningsklara patienter. Ulla Arwidson

3 Verksamhetens mål Att alla personer som har varit inlagd på sjukhus och som har behov av insatser via trygg hemgång skall erbjudas stöd i hemmet så snart som möjligt efter kallelse till samordnad vårdplanering. Ulla Arwidson

4 Målgrupp Alla nya personer som har behov av insatser via hemvården. Alla tidigare kända personer med ett utökat behov av insatser via hemvården. Undantaget tidigare kända personer med omfattande insatser och ett litet utökat behov av insatser från hemvården. Makar, små förändringar i känt ärende till ordinarie hemvård. Är det dock ett ärende för Trygg Hemgång så tar teamet båda makarna under den tid som Trygg Hemgång är aktuellt. Personer i Servicehus, små förändringar i känt ärende lämnas till ordinarie personal. Personer med stora förändringar hanteras av Trygg Hemgång. Ulla Arwidson

5 Arbetsgrupp: 12 åaundersköterska 07-22 3 åasjuksköterska dagtid (ordinarie hemsjukvård, kväll/helg) 3 åaSG/AT dagtid 2,5 åa biståndshandläggare dagtid Enhetschef (ansvarig även för Bemanningsenhet) Ulla Arwidson

6 Insatser efter behov - Teamet möter upp hemma Olika yrkesgrupper – USK, SSK samt SG/AT med vid första mötet Möjlighet till en trygghetsplats- Om det inte skulle fungera hemma Nattinsatser - Utförs av ordinarie nattpatrull Kontakt med ordinarie hemvård Planeringsmöte - Biståndshandläggar och personal från teamet planerar tillsammans med brukaren de fortsatta insatserna Utslussning till ordinarie hemvård Ulla Arwidson

7 Inför hemgång Sjukhus informerar Planera – 5 vardagar Betalningsansvar 3.576:-/dygn Hemgång – Information enl. ruti n …enligt Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård ( SOSFS 2005:27) Ulla Arwidson

8 Förutsättningar till hemgång: Utskrivningsklar, enl. den rutin som finns i VGR ( Samordnad vårdplanering – SVPL gemensam rutin samt stödet KLARA SVPL) All nödvändig info ska finnas i ”KLARA” Omvårdnadsepikris, Prel. Läkarepikris, Rehabepikris, Läkemedelslista ska följa patienten/faxas Ulla Arwidson

9 Omsorgsförvaltningen 2012 ”Klara” minst 1.938 personer (162/mån) Ulla Arwidson

10 2013 jan – april 598 personer Omsorgsförvaltningen 2013 ”Klara”

11 Utvärdering Ulla Arwidson

12 Att möjliggöra hemgång till det egna boendet efter sjukhusvistelse. Ulla Arwidson

13 Av dessa 718 har totalt 24 personer erbjudits trygghetsplats då det ej har fungerat hemma. (16 st 2012, 8 st 2013) Ulla Arwidson April -2012-augusti 2013 718 personer vilket motsvarar ca 30 % av alla personer som är aktuella via KLARA.

14 144 personer har också beviljats korttidsboende direkt från sjukhuset. 57 personer har åkt tillbaka till sjukhuset under tiden som de har insatser via trygg hemgång. Ulla Arwidson

15 Att för den enskilde skapa trygghet i vardagen och därmed möjlighet att bo kvar hemma. Ulla Arwidson

16 Efter trygg hemgång

17 Att öka möjligheten till en mer genomarbetad och rättsäker bedömning av brukarens behov av insatser.

18 Idag skrivs brukarna ut efter i genomsnitt 2,2 dagar varav karenstidens 5 möjliga dagar inte nyttjas. Den genomsnittsliga tiden med stöd via trygg hemgång är knappt 5.7 dagar per person. Meridianen ligger på 7 dagar

19

20 Antal karensdagar Juli – Dec 2012  252 personer  630 karensdagar totalt (0-5 dagar)  17 personer - fem karensdagar  Snitt: 2,5 dagar Ulla Arwidson

21 Antal karensdagar Jan – April 2013  169 personer  354 karensdagar totalt (0-5 dagar)  Snitt: 2,1 dagar

22 Den korta tiden i Trygg hemgång och den relativt korta tiden för planering innan hemgång påverkar möjligheten att göra en mer genomarbetad och ”rätt” biståndsbedömning.

23 Att minska på kostnaderna för utskrivningsklara patienter.

24 Antal betalningsdagar 2011 - 335 dagar April - Dec 2012 - 25 dagar Jan – Augusti 2013 - 17 dagar Ulla Arwidson

25 Vad tycker man då om ”Trygg hemgång” ? 38 pers. har tillfrågats Ulla Arwidson

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


Ladda ner ppt "Vårdplaneringsmodell ”Trygg hemgång” Ulla Arwidson."

Liknande presentationer


Google-annonser