Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdplanering Liselott Sjöqvist Västmanlands Sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdplanering Liselott Sjöqvist Västmanlands Sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Vårdplanering Liselott Sjöqvist Västmanlands Sjukhus

2 Tvärsnittstudie Medicinkliniken

3 Andel patienter som behöver vårdplaneras

4 Patienter som planeras till SÄBO

5 Återinläggning inom 30 dagar

6

7 Informationsöverföring och samordnad vårdplanering
Hem PATIETENS VÄG Första kontakt Tas emot av akut-/jour-mottagning Utreds, vårdas och behandlas Bedömning av rehab- och hjälpm.behov Skrivs ut från slutenvård Behov av sjukvård Inläggning? Utskrivning? Korttid JA JA NEJ SÄBO NEJ Vård-rapport Inskriv medd. Kalle-lse Vård-plan Sam-ordnad vård-plan Utskriv. klar Kom-mun klar Utskriv medd. Faktiskt utskrivndatum STÖD I PRATOR Ssk-kommun /psyk öv skickar Ssk/läk-slv läser ev. ska svara om pat. ej läggs in Ssk-slv skriver Ssk-kommun /bhl och läk-slv kvitterar Ssk-slv skriver Ssk-kommun /bhl och läk-slv kvitterar Ssk-slv ssk-läk och ev. övriga-slv skriver Ssk-kommun/ bhl, FL, kvitterar Ssk-kommun och FL justerar Patient ska få justerad kopia Ssk-slv skriver Ssk-kommun/bhl, FL kvitterar Bhk/ ssk-kommunskriver Ssk-slv kvitterar Ssk och ev. läk-slv skriver Ssk-kommun, bhl, FL kvitterar Ssk-slv skriver ROLLER Extrameddelanden Obligatoriskt Vid behov Slv = Slutenvård FL= Familjeläkare Bhl = Biståndshandläggare

8 Genomföra vårdplaneringar 2012

9 Statistik Antal dagar från kallelse/vårdplan till vårdplanering/utskrivningsklar 3 dagar Antal dagar utskrivningsklar till faktiskt utskrivningsdatum 4 dagar Antal patienter som in i Prator per månad 677

10 Fördelning per specialitet
Medicin 35 % Ortoped 30 % Geriatrik och med rehab 10 % Kirurg 8 % Kärlkirurg, infektion, onkolog ~ 4 % per enhet Urolog 3 % Kvinnoklinik 1 %

11 Hur påverkas rutiner & vårdplaneringstid
Överbeläggning påverkar rutiner, patientsäkerhet & arbetsmiljö Många läkare och sjuksköterskor som ska kunna rutiner för vårdplanering Icke standardiserade in- och utskrivnings rutiner Har blivit mer komplext i samband med växlingen av hemsjukvård

12 Egna aktiviteter för att optimera vårdflöde, ex
Vårdplaneringsteam Utökat uppdrag AH Översyn samverkansdokument – metod för att mäta följsamhet Processöversyn dörr-dörr Nya rutiner – kontaktsjuksköterska för KOL och hjärtsvikt Läkemedelsgenomgångar Checklistor, standardiserade arbetssätt in- och utskrivning Återuppringning inom 72 timmar

13 Vårddygn Totalt antal vårddygn 2012 var 218 000
Från kallelse till vårdplanering till faktiskt utskrivningsklar förbrukades vårddygn Dessa dygn motsvarar 48 vårdplatser Skulle man minska denna tid med 2 dygn motsvarar det vårddygn och 14 vårdplatser

14 Hur många tjänster avsätts till vårdplanering
Idag avsätts ca 9 tjänster Tidsåtgång för Prator och fax: 15 tim/dag, 75 tim/vecka, tim/år motsvarar 2,2 tjänst

15 Kostnad för utskrivningsklara patienter
Ett patientdygn kostar ca kr enligt KPP (Uppskattar rörlig kostnad till kr/VDG) Från kallelse till vårdplanering 3 dygn Från vårdplanering till faktiskt utskriven 4 dygn Kostnad för en utskrivningsklar patient: 2 500x4= kr Kostnad för patienter x 2 530= 25,3 Mkr


Ladda ner ppt "Vårdplanering Liselott Sjöqvist Västmanlands Sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser