Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldresatsningen 2012-04-25. Äldresatsningen Läkemedel –Olämpliga läkemedel –D-interaktioner –Utsättning av neuroleptika Återinläggningar inom 30 dagar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldresatsningen 2012-04-25. Äldresatsningen Läkemedel –Olämpliga läkemedel –D-interaktioner –Utsättning av neuroleptika Återinläggningar inom 30 dagar."— Presentationens avskrift:

1 Äldresatsningen 2012-04-25

2 Äldresatsningen Läkemedel –Olämpliga läkemedel –D-interaktioner –Utsättning av neuroleptika Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Brytpunktssamtal Demensregister

3 Äldre och läkemedel Olämpliga läkemedel – tramadol, Propavan, långverkande benso, antikolinergika Olämpliga interaktioner = D-interaktioner Psykosläkemedel i särskilda boende Målsättning att minska respektive med 10 %

4

5

6

7 Neuroleptika antal patienter/1000 invånare 2010, 80 år och äldre

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Åtgärder läkemedel Läkemedelsgenomgångar – fokusområde Utbildning för kommunsjuksköterskor Råd om utsättning av neuroleptika Lokal uppföljning av aktuella mått Intresserade enheter borde kunna få listor på sina egna patienter

17 Återinläggningar 30 dagar 4300 återinläggningar av totalt 26700 inläggningar 16 % av alla inläggningar

18

19

20

21 65+ år

22

23 Undvikbar slutenvård –alla åldrar

24 Undvikbar slutenvård – bakgrund Måttet innefattas av vårdtillfällen orsakade av utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården. Bland de diagnoser som valts ut finns först sådana som främst bedömts belysa hur väl den icke sjukhusbundna vården handlägger kroniska eller mer långvariga åkommor. Utöver detta ingår även en del mer akuta tillstånd där adekvat behandling given inom rimlig tid bedömts kunna förhindra inläggning på sjukhus. Måttet avser att mäta kvaliteten i den öppna vården.

25 Undvikbar slutenvård – bakgrund Diabetes som bidiganos väger mycket tungt Egentligen ingår bara diabetes med komplikationer –Varför diabetes utan komplikationer inte ingår förstår jag ej Frågan är hur detta mått kommer att hanteras

26 Brytpunktssamtal Palliativregistrets text: –Fick personen ett s.k. brytpunktssamtal, alltså ett individuellt anpassat och i den medicinska journalen dokumenterat informerande läkarsamtal om att han/hon befann sig i livets slutskede och att vården var inriktad på livskvalitet och symtomlindring? Planeringsunderlagets text: –Patienten är informerad om prognos Ja/nej –Är närstående informerad om prognos? Ja/nej –Vilka närstående? …. Av vilken läkare? –Kommentar:…..

27 Brytpunktssamtal – mitt förslag Patienten har haft ett brytpunktssamtal Ja/nej Närstående har deltagit i brytpunktssamtal Ja/Nej Vilka närstående? …. Av vilken läkare? Kommentar:….. Förklaring av brytpunktssamtal som en fotnot på planeringsunderlaget

28


Ladda ner ppt "Äldresatsningen 2012-04-25. Äldresatsningen Läkemedel –Olämpliga läkemedel –D-interaktioner –Utsättning av neuroleptika Återinläggningar inom 30 dagar."

Liknande presentationer


Google-annonser