Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Projekt Läkemedelsavstämning Avdelning 17, Infektion 2012-01-16 t.o.m. 2012-05-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Projekt Läkemedelsavstämning Avdelning 17, Infektion 2012-01-16 t.o.m. 2012-05-18."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Projekt Läkemedelsavstämning Avdelning 17, Infektion 2012-01-16 t.o.m. 2012-05-18

2 Arbetsgrupp Avd 17 Infektion Charlotte Svensson (avd chef), Emma Renemark (SSK), Emmie (SSK), Kristofer Soldan (avd Dr) Läkemedelsenheten Louise Furubom, Cara Enzenross, Anna Falk, Magnus Munge FoU Kjell-Åke Jönsson

3 Bakgrund till projektet Projekt våren 2011 avd 17, infektion –Förbättringspotential i lagerhållningen av läkemedel –Resurs på avdelningen –Oklarheter i läkemedelslistan Fel i läkemedelslistor hos 40-85% av patienterna när man skrivs in/ut från sjukhus i Skåne Brister i överföringen av information om läkemedelsbehandling står för 50% av läkemedelsavvikelserna inom slutenvården och för 20% av alla negativa läkemedelsutfall

4 Vad är läkemedelsavstämning? Läkemedelsavstämning Kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel Enkel läkemedelsgenomgång (enligt SOSFS 2012:9) vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför vilka av dessa läkemedel patienten använder vilka övriga läkemedel patienten använder ex receptfria läkemedel inklusive växtbaserade läkemedel eventuella läkemedelsrelaterade problem, till exempel olämpliga läkemedelsval, felaktiga doseringar, biverkningar, interaktioner eller hanteringsproblem

5 Syfte med projektet Korrekt läkemedelslista vid inskrivning Ta fram metod för läkemedelsavstämning för bred implementering inom Landstinget Kronoberg

6 Metod Inklusionskriterier ≥ 65 år ≥ 5 läkemedel Apotekare på avdelningen 3 timmar per dag måndag-fredag 1.Journalgranskning 2.Patientsamtal 3.Överrapportering till patientansvarig läkare 4.Dokumentation

7 Resultat – inkluderade patienter 424 Antal vårdade på infektionskliniken 263 Antal patienter som uppfyllde inklusionskriterierna 139 Antal inkluderade patienter

8 Resultat – exklusionsorsaker ExklusionsorsakAntal, n Utlokaliserad under hela vårdtiden55 Mindre än fem läkemedel vid inskrivning16 Demens12 Utlokaliserad länge innan kom till avd 1710 Hann skrivas ut innan LMA10 Oklar orsak8 LMA gjord tidigare4 Hörselnedsättning2 Språkproblem2 Trött (+ utskriven innan LMA hann göras)2 Ej medgivande till LMA2 Psykisk funktionsnedsättning1 Totalt124

9 Resultat – patientpopulation (n=139) 51% kvinnor Medelålder 80 år I genomsnitt 3 kroniska diagnoser 42 (31%) hade ApoDos Antal läkemedel i genomsnitt Totalt: 14.9 Stående: 10.4 Med indikation: 10.8

10 Resultat – avvikelser i läkemedelslistan 78% av patienterna hade minst en avvikelse

11 Resultat – avvikelser i läkemedelslistan

12 De 5 vanligaste avvikelserna (n total = 355) Står vid behov men används inte (n=99) Aktiv ändring under vårdtiden (n=54) Står som stående men används inte (n=45) Står vid behov men används stående (n=40) Används vid behov men saknas (n=38)

13 Resultat – avvikelser i läkemedelslistan Klinisk relevans? Stående ordinationer som patienten inte tar (n=45) Tas stående men saknas (n=20) Stående ordinationer som tas vid behov (n=20) Ordinationer vid behov som tas stående (n=40)  121 avvikelser = 34% av totala antalet avvikelser

14 Resultat – ändringar 56% av avvikelserna korrigerades (170/301) För patienter med minst en avvikelse gjordes minst en ändring för 69%

15 Resultat – ändringar De 5 vanligaste ändringarna (n total = 170) Utsättning (n=103) Vid behov ändrades till stående (n=15) Stående ändrades till vid behov (n=14) Dosminskning (n=13) Insättning stående (n=10)

16 Slutsatser Avvikelser i läkemedelslistan förekommer ofta Korrekt läkemedelslista är en förutsättning för att göra korrekta beslut Problemet behöver uppmärksammas Fortsättning? Informera/Utbilda Rutiner Stickprov


Ladda ner ppt "Resultat Projekt Läkemedelsavstämning Avdelning 17, Infektion 2012-01-16 t.o.m. 2012-05-18."

Liknande presentationer


Google-annonser