Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Pettersson, Apoteket AB 2008-04-08 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Pettersson, Apoteket AB 2008-04-08 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson."— Presentationens avskrift:

1 Eva Pettersson, Apoteket AB Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson Karolinska Institutet, IHCAR och Apoteket vid Sunderby sjukhus, Luleå e-post: eller

2 Eva Pettersson, Apoteket AB Syfte Att beskriva och utvärdera behandlingen av infektioner på säbo för äldre Utvärdera en utbildning till deltagande personal

3 Eva Pettersson, Apoteket AB Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Inbjudan att delta gick ut till alla MAS 58 särskilda boenden från Haparanda i norr till Malmö i söder 1.Registrering av diagnoser och antibiotikaanvändning under 3 månader 2.Utbildning för deltagande sjuksköterskor och läkare (utbildare = läkare, apotekare och hygiensjuksköterska) 3.Upprepning av registrering under 3 månader för att se om förskrivningen av antibiotika hade förändrats

4 Eva Pettersson, Apoteket AB Resultat steg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika Antal registrerade infektioner:889  ca 1,2 infektioner/boende och år Boende:84 år, ca 2/3 kvinnor Andel influensavaccinerade:71 % Indikationer för antibiotika – Urinvägsinfektioner:55 % – Hud- och mjukdelsinfektioner: 17 % – Luftvägsinfektioner: 15 % – Övriga:9 % – Diagnos saknades:4 %

5 Eva Pettersson, Apoteket AB Resultat steg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika 84 % av infektionerna behandlades med antibiotika  ca 1 antibiotikakur/ boende och år 38% av all antibiotika förskrevs efter indirekt kontakt Penicilliner38% (PcV 7%, pivmecillinam 15%, övr PC 16%) Kinoloner23 % Trimetoprim18% Tetracykliner7 % Cefalosporiner 5 % Övriga10 %

6 Eva Pettersson, Apoteket AB Urinvägsinfektioner, 489 fall Nedre UVI vanligast. Övre UVI rapporterades bara i 21 fall Lika vanligt med UVI hos män som hos kvinnor i denna patientgrupp Någon form av diagnoshjälpmedel användes i 458 fall Odlade i 49% av alla fall De senaste 3 månaderna hade nära hälften av de registrerade UVI-fallen – fått antibiotika – haft samma typ av infektion

7 Eva Pettersson, Apoteket AB Antibiotikaval vid urinvägsinfektioner (n = 420)

8 Eva Pettersson, Apoteket AB Nedre UVI hos kvinnor (n=226) Hälften av dessa behandlades inte enligt rekommendationerna 47% ej enligt rekommendationerna map behandlingstid - Kvinnor: behandlades för lång tid - Män: behandlades för kort tid 29% ej enligt rekommendationerna map antibiotikaval – Nitrofurantoin är ett av förstahandsmedlen vid nedre UVI hos kvinnor – Användningen av kinoloner var för hög: 88 % av kinolonerna som förskrevs till äldre kvinnor vid UVI - ej enligt rekommendationerna

9 Eva Pettersson, Apoteket AB Pneumoni (n=78) Behandlades i princip alltid med antibiotika Behandlades oftast i 9-10 dagar Man behandlade med antibiotika oberoende av CRP-värdet Medelåldern hos de som hade pneumoni var signifikant högre än vid övriga registrerade infektioner Vanligare hos män än hos kvinnor

10 Eva Pettersson, Apoteket AB Pneumoni forts. Behandlingstiden följde i princip rekommendationerna Antibiotika (n=76): Penicillin V- 25 % Amoxicillin- 20 % Doxycyklin- 33 % Cefalosporiner- 13 % Övriga- 7 %

11 Eva Pettersson, Apoteket AB Hud- och mjukdelsinfektioner, 144 fall Den vanligaste diagnosen var erysipelas (40 fall) Tog prov för odling i 24% av fallen Antibiotika vid hudinfektioner (n=128). Isoxa-PC var vanligast (57 %) följt av PcV (13 %) cefalosporiner (9 %) och kinoloner (6%) Man behandlade vanligen i 10 dagar Långtidsbehandling förekom vid 5% av hud- och mjukdelsinfektionerna

12 Eva Pettersson, Apoteket AB Interventionen/Utbildningen Jag + läkare + hygiensjuksköterska Deltagare: sjuksköterskor och läkare knutna till deltagande säbo Utbildningen bestod av två delar – Del 1: återkoppling till resultaten – Del 2: vårdhygien samt behandlingsrekommendationer för UVI, pneumoni samt hud- och mjukdelsinfektioner 46 säbo med 2294 boenden av 58 säbo med 3002 boenden fullföljde studien 540 jämfört med 889 infektionsepisoder

13 Eva Pettersson, Apoteket AB Resultat av utbildningen Andel ”avvaktande” ökade Andel antibiotika per boende minskade i interventionsgruppen Andel antibiotika enligt rekommendationerna hade ökat i interventionsgruppen Andel kinoloner vid UVI minskade med ca 14 % dock både i interventionsgruppen och kontrollgruppen Ingen ökad användning av nitrofurantoin Ingen effekt på behandlingstiden

14 Eva Pettersson, Apoteket AB Att arbeta vidare med? Implementering av behandlingsriktlinjer: Val av antibiotika vid UVI och pneumoni samt behandlingstider vid UVI En stor andel av all antibiotika förskrivs utan att läkaren har någon kontakt med den boende (38%) Diagnostik av UVI (ABU? Överdiagnostik? Användning av diagnoshjälpmedel?) Vårdhygien

15 Eva Pettersson, Apoteket AB Tack för er uppmärksamhet! Sunderby sjukhus


Ladda ner ppt "Eva Pettersson, Apoteket AB 2008-04-08 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson."

Liknande presentationer


Google-annonser