Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien"— Presentationens avskrift:

1 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien
Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson Karolinska Institutet, IHCAR och Apoteket vid Sunderby sjukhus, Luleå e-post: eller Eva Pettersson, Apoteket AB

2 Eva Pettersson, Apoteket AB 2008-04-08
Syfte Att beskriva och utvärdera behandlingen av infektioner på säbo för äldre Utvärdera en utbildning till deltagande personal Eva Pettersson, Apoteket AB

3 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien
Inbjudan att delta gick ut till alla MAS 58 särskilda boenden från Haparanda i norr till Malmö i söder Registrering av diagnoser och antibiotikaanvändning under 3 månader Utbildning för deltagande sjuksköterskor och läkare (utbildare = läkare, apotekare och hygiensjuksköterska) Upprepning av registrering under 3 månader för att se om förskrivningen av antibiotika hade förändrats Eva Pettersson, Apoteket AB

4 Resultat steg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika
Antal registrerade infektioner: 889  ca 1, infektioner/boende och år Boende: år, ca 2/3 kvinnor Andel influensavaccinerade: 71 % Indikationer för antibiotika Urinvägsinfektioner: 55 % Hud- och mjukdelsinfektioner: 17 % Luftvägsinfektioner: 15 % Övriga: 9 % Diagnos saknades: 4 % Eva Pettersson, Apoteket AB

5 Resultat steg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika
84 % av infektionerna behandlades med antibiotika  ca 1 antibiotikakur/ boende och år 38% av all antibiotika förskrevs efter indirekt kontakt Penicilliner 38% (PcV 7%, pivmecillinam 15%, övr PC 16%) Kinoloner 23 % Trimetoprim 18% Tetracykliner 7 % Cefalosporiner 5 % Övriga 10 % Eva Pettersson, Apoteket AB

6 Urinvägsinfektioner, 489 fall
Nedre UVI vanligast. Övre UVI rapporterades bara i 21 fall Lika vanligt med UVI hos män som hos kvinnor i denna patientgrupp Någon form av diagnoshjälpmedel användes i 458 fall Odlade i 49% av alla fall De senaste 3 månaderna hade nära hälften av de registrerade UVI-fallen fått antibiotika haft samma typ av infektion Eva Pettersson, Apoteket AB

7 Antibiotikaval vid urinvägsinfektioner (n = 420)
Eva Pettersson, Apoteket AB

8 Nedre UVI hos kvinnor (n=226)
Hälften av dessa behandlades inte enligt rekommendationerna 47% ej enligt rekommendationerna map behandlingstid Kvinnor: behandlades för lång tid Män: behandlades för kort tid 29% ej enligt rekommendationerna map antibiotikaval Nitrofurantoin är ett av förstahandsmedlen vid nedre UVI hos kvinnor Användningen av kinoloner var för hög: 88 % av kinolonerna som förskrevs till äldre kvinnor vid UVI - ej enligt rekommendationerna Eva Pettersson, Apoteket AB

9 Eva Pettersson, Apoteket AB 2008-04-08
Pneumoni (n=78) Behandlades i princip alltid med antibiotika Behandlades oftast i 9-10 dagar Man behandlade med antibiotika oberoende av CRP-värdet Medelåldern hos de som hade pneumoni var signifikant högre än vid övriga registrerade infektioner Vanligare hos män än hos kvinnor Eva Pettersson, Apoteket AB

10 Eva Pettersson, Apoteket AB 2008-04-08
Pneumoni forts. Behandlingstiden följde i princip rekommendationerna Antibiotika (n=76): Penicillin V % Amoxicillin % Doxycyklin % Cefalosporiner % Övriga % Eva Pettersson, Apoteket AB

11 Hud- och mjukdelsinfektioner, 144 fall
Den vanligaste diagnosen var erysipelas (40 fall) Tog prov för odling i 24% av fallen Antibiotika vid hudinfektioner (n=128). Isoxa-PC var vanligast (57 %) följt av PcV (13 %) cefalosporiner (9 %) och kinoloner (6%) Man behandlade vanligen i 10 dagar Långtidsbehandling förekom vid 5% av hud- och mjukdelsinfektionerna Eva Pettersson, Apoteket AB

12 Interventionen/Utbildningen
Jag + läkare + hygiensjuksköterska Deltagare: sjuksköterskor och läkare knutna till deltagande säbo Utbildningen bestod av två delar Del 1: återkoppling till resultaten Del 2: vårdhygien samt behandlingsrekommendationer för UVI, pneumoni samt hud- och mjukdelsinfektioner 46 säbo med 2294 boenden av 58 säbo med 3002 boenden fullföljde studien 540 jämfört med 889 infektionsepisoder Eva Pettersson, Apoteket AB

13 Resultat av utbildningen
Andel ”avvaktande” ökade Andel antibiotika per boende minskade i interventionsgruppen Andel antibiotika enligt rekommendationerna hade ökat i interventionsgruppen Andel kinoloner vid UVI minskade med ca 14 % dock både i interventionsgruppen och kontrollgruppen Ingen ökad användning av nitrofurantoin Ingen effekt på behandlingstiden Eva Pettersson, Apoteket AB

14 Eva Pettersson, Apoteket AB 2008-04-08
Att arbeta vidare med? Implementering av behandlingsriktlinjer: Val av antibiotika vid UVI och pneumoni samt behandlingstider vid UVI En stor andel av all antibiotika förskrivs utan att läkaren har någon kontakt med den boende (38%) Diagnostik av UVI (ABU? Överdiagnostik? Användning av diagnoshjälpmedel?) Vårdhygien Eva Pettersson, Apoteket AB

15 Tack för er uppmärksamhet!
Sunderby sjukhus Eva Pettersson, Apoteket AB


Ladda ner ppt "Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien"

Liknande presentationer


Google-annonser