Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning Gunilla Stridh Ekman, apotekare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning Gunilla Stridh Ekman, apotekare,"— Presentationens avskrift:

1 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län gunilla.stridh.ekman@akademiska.se

2 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Vanliga mått • DDD - Defined Daily Dose ” den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen (70 kg) vid medlets huvudindikation” - fastställes av WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology i Oslo, www.whocc.no • Recept • PDD – prescribed daily dose

3 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Vanliga nämnare • TIN – tusen invånare • TIND – tusen invånare och dag • 100 vårddagar • 100 vårdtillfällen • Antal besök • Antal listade

4 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Källor för statistik över antibiotikaförbrukning • Concise – eHälsomyndigheten – Försäljning via recept (inkl Dos) – Försäljning via rekvisition – Olika abonnemang ger olika åtkomst – Uppgift om förskrivningsorsak saknas – Rådatafil till landstingen

5 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Förskrivningsmål från Strama • UVI-antibiotika till kvinnor 18 – 79 år – Pivmecillinam – Nitrofurantoin – Trimetoprim – Ciprofloxacin & Norfloxacin – max 10 % av recepten • Luftvägsantibiotika till barn 0 – 6 år • Pc V – minst 80 % • Amoxicillin • Amoxi-klav • Cefalosporiner • Makrolider

6 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Jämförelser ökar motivationen! T ex • Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor • Andel pcV av luftvägsantibiotika till barn • Andel recept/besök eller listade

7 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Vem förskriver antibiotika till VC Liljans listade patienter? Patientområde: Vårdcentralen Liljan Källa: eHälsomyndigheten, Concise

8 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Från Folkhälsomyndigheten Statistik över antibiotikaförsäljning – Via recept – Via rekvisition – Kvartalsrapporter – SWEDRES

9 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Under 2011 förskrevs i genomsnitt 63% av alla antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) från vårdcentraler, 18% från akutsjukhus, 5% från tandvård och 8% från övriga förskrivare. • I data för Kalmar och Norrbotten inkluderas jourcentraler i kategorin Vårdcentraler. • I data från Västra Götaland inkluderas jourmottagningar i kategorin Vårdcentraler.

10 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Från Folkhälsomyndigheten Statistik över antibiotikaförsäljning – Via recept – Via rekvisition – Kvartalsrapporter – SWEDRES

11 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län 11 2014-06-26

12 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län forts. källor… • Patientjournalsystem • Antibiotikaförskrivning på individnivå (patient och förskrivare) • Diagnoskopplad antibiotikaförskrivning • mm

13 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län *diagnoskoderna J20 akut bronkit, J21 Akut bronkiolit & J22 Icke spec. akut NLI **exkl de med färre än 10 kontakter med diagnosen.

14 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Förskrivarprofil • Ett sätt att få individuell återkoppling • Antibiotikamodul • Kostnadsfritt • Beställs av enskild förskrivare eller verksamhetschef – Beställs via eHälsomyndighetens hemsida

15 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Individuell återkoppling • Patientsäkerhetssatsningen 2014 – En överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet – Totalt 525 miljoner till de Lt som uppfyller kraven, bl a

16 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län forts. källor… • Läkemedelsregistret • Individbaserade data → nytt mått: brukare eller patienter Data kan hämtas från interaktiv databas på Socialstyrelsens hemsida ( www.socialstyrelsen.se, gå till Statistik – Statistikdatabas – Läkemedelsstatistik ) alt. beställas

17 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

18 Infektionsverktyget • Syfte: att motverka VRI, öka följsamheten till behandlingsrekommendationer samt minska bruket av bredspektrumantibiotika • Vid antibiotikaordination inom slutenvård registrerar ordinatören: • Indikation för antibiotikaordination: samhällsförvärvad infektion, vårdrelaterad infektion eller profylax • Ordinationsorsak (pneumoni, sepsis, UVI osv)

19 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Pneumoni och ordinerad kemisk substans, Kliniken X på sjukhuset Y

20 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Karbapenemer, ordinationsorsak, klinik X på sjukhus Y

21 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Frågor?

22 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Jämförelser ökar motivationen! T ex • Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor • Andel pcV av luftvägsantibiotika till barn • Andel recept/besök eller listade


Ladda ner ppt "Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning Gunilla Stridh Ekman, apotekare,"

Liknande presentationer


Google-annonser