Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nedre UVI inom slutenvården Torsten Sandberg Infektion SU/Ö Göteborg Sjukhus-STRAMA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nedre UVI inom slutenvården Torsten Sandberg Infektion SU/Ö Göteborg Sjukhus-STRAMA."— Presentationens avskrift:

1 Nedre UVI inom slutenvården Torsten Sandberg Infektion SU/Ö Göteborg Sjukhus-STRAMA

2 Diagnostiska problem Äldre patienter Svårigheter att meddela symtom Ospecifika symtom Kroniska urinvägsbesvär är vanliga Klinisk försämring feltolkas ofta som UVI Illaluktande urin, inkontinens Urinprov kontamineras lätt ”Ful urinsticka” Hög prevalens av ABU ABU misstolkas ofta som symtomgivande UVI

3 ABU Hög prevalens hos kvinnor >65 år: 5-20 % På sjukhem 25-50 % Pyuri hos > 90 % Pyuri hos 30 % utan bakteriuri Symtomgivande UVI ovanligt hos dem med ABU

4 Diagnostiska svårigheter  överförbrukning av antibiotika  resistensproblem

5 Testremsa på urinen är inget rutinprov! Selektiv användning av testremsa (U-Nitrit/U-LPK) vid misstanke om symtomgivande UVI Urinodling med resistensbestämning Negativ urinodling talar starkt emot UVI Frånvaro av pyuri talar emot UVI Illaluktande urin är ingen behandlingsindikation Överväg antibiotika vid nytillkomna urinvägssymtom Vid diagnostisk osäkerhet – avvakta med antibiotika Strategi

6 Behandling av samhällsförvärvad och vårdrelaterad cystit hos kvinnor, PPS 2003/2004 Samhällsförvärvad n=314, Vårdrelaterad n=244

7 PPS 2003/2004: Cystit hos kvinnor Andel givna preparat Samhällsförvärvad infektion (n=314) Pivmecillinam 32% Kinolon 29% Trimetoprim 20% Cefalosporin 9% Nitrofurantoin 4% Amoxicillin 3% Vårdrelaterad infektion (n=244) Pivmecillinam 39% Kinolon 28% Trimetoprim 18% Nitrofurantoin 8% Trimetoprim+sulfa 3% Cefalosporin 2%

8 Antibiotika för behandling av samhällsförvärvad cystit, PPS 2003/2004 Antal givna preparat

9 Antibiotika för behandling av samhällsförvärvad cystit, PPS 2003/2004 Andel givna preparat (kvinnor n=316, män n=121)

10 PPS 2004: Samhällsförvärvad cystit hos kvinnor Internmedicin och Geriatrik: 96 av 162 (59 %) antibiotikabehandlade patienter hade diagnosen cystit. Av dessa behandlades 32 av 96 (33 %) med en kinolon.

11 Behandling med kinoloner per diagnosgrupp PPS 2003/2004 Andel givna preparat (n=1067)

12 Mål vid cystit hos kvinnor inom slutenvården Förbättrad diagnostik Minska användningen av kinoloner med 15 % - enheter Öka användningen av pivmecillinam och nitrofurantoin Optimera behandlingstidens längd

13 Terapiförslag vid cystit hos kvinnor Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg x 3 i 5 dygn (ej vid kr cl < 40 ml/min) Selexid (pivmecillinam) 200 mg x 3 i 5 dygn Obs! Försiktighet med Furadantin vid vårdrelaterad UVI (Klebsiella, Proteus) Återhållsamhet med Trimetoprim pga resistensproblem

14 KAD vs ABU ABU efter kateterdragning är ingen behandlings- indikation!

15 Nedre UVI hos män i slutenvård Relativt ovanlig diagnos (undantaget urologi) Ofta underliggande kronisk bakteriell prostatit Vid behandling av symtomgivande infektion: ciprofloxacin eller trimetoprim Behandlingstid: 2 veckor


Ladda ner ppt "Nedre UVI inom slutenvården Torsten Sandberg Infektion SU/Ö Göteborg Sjukhus-STRAMA."

Liknande presentationer


Google-annonser