Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg"— Presentationens avskrift:

1 Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg
Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg

2 Antibiotikabehandling
Rätt indikation, dos, tid och kostnadseffektivt Antibiotikas verkningar och biverkningar Patientens förutsättningar Infektionens orsak

3 Antibiotika per åldersgrupp i öppenvård 1987 - 2004

4 Antibiotika till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

5 Pivmecillinam till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

6 Kinoloner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

7 Penicillin V till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

8 Tetracykliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

9 Penicillinasresistenta penicilliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

10 Antibiotikaresistens
Flera mekanismer Här och i utlandet Kinolonernas roll Clostridium difficile MRSA ESBL VRE

11 Escherichia coli

12 Streptococcus pneumoniae

13 Staphylococcus aureus

14 Högre ålder betyder Ökande risk för sjukdom
Mindre marginaler att klara sjukdom Mindre lokala och mer allmänna symtom Mera förskrivning av antibiotika

15 Vården skapar risker Nedsatt autonomi Vårdsituationen
Vårdpersonalens samspel Vårdpersonalens händer - handsprit! Riktlinjer för infektionsbehandling

16 Urinvägsinfektioner är vanliga och inte farliga
Hos män – avflödeshinder Exspectans vid tvekan Stor risk för överbehandling Behandla 5 dygn hos kvinnor KAD ABU

17 Luftvägsinfektioner kan vara farliga
Pneumoni: 10% mortalitet Öli eller pneumoni? CRP Vaccinera! Behandla 7 dagar

18 Hud- och mjukdelsinfektioner
5 % av sjukhemsklientel har sår Etiologi till såret Revision och rätt förband Kolonisering eller infektion? Odla med förstånd Korttidsbehandling med antibiotika Utvärdera effekten av behandlingen

19 Budskap Minskad antibiotikaanvändning möjlig vid urinvägsinfektioner och mjukdelsinfektioner Följ nationella strategier för antibiotikaanvändning Behandla kort Förstärk vårdens hygieniska standard Använd handsprit!

20 Budskap Urinvägsinfektioner
Antibiotika med liten risk för resistensutveckling Undvik kinoloner Skilj på ABU och urinvägsinfektion Behandla i 5 dygn Undvik KAD

21 Budskap Luftvägsinfektioner
Vid misstanke om nedre luftvägsinfektion skall patienten läkarundersökas Sträva efter positiv diagnostik Behandla i 7 dygn

22 Budskap Mjukdelsinfektioner
God profylax mot sår Revidera nekroser Antibiotika endast vid säkra tecken på infektion

23

24 Ingen vårdrelaterad smittöverföring!
God vård: Ingen vårdrelaterad smittöverföring!

25

26

27 Våra källor Medline Cochrane SBU Läkartidningen Apoteksbolaget
SMI / Strama

28 Antibiotikabehandling
Antibiotikaanvändning skapar resistens Risker för framtida patienter Antibiotikas miljöpåverkan Föreligger bakteriell infektion?

29 Makrolider till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

30 Penicilliner med utvidgat spektrum till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

31 Klindamycin till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

32 Cefalosporiner till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

33 Penicilliner med enzymhämmare till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

34 Nitrofurantoin till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

35 Trimetoprim + sulfa till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

36 Haemophilus influenzae

37 Trimetoprim till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005


Ladda ner ppt "Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg"

Liknande presentationer


Google-annonser