Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg."— Presentationens avskrift:

1 Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg

2 Antibiotikabehandling  Rätt indikation, dos, tid och kostnadseffektivt  Antibiotikas verkningar och biverkningar  Patientens förutsättningar  Infektionens orsak

3 Antibiotika per åldersgrupp i öppenvård 1987 - 2004 Antibiotika per åldersgrupp i öppenvård 1987 - 2004

4 Antibiotika till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

5 Pivmecillinam till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

6 Kinoloner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

7 Penicillin V till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

8 Tetracykliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

9 Penicillinasresistenta penicilliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

10 Antibiotikaresistens  Flera mekanismer  Här och i utlandet  Kinolonernas roll  Clostridium difficile  MRSA ESBL VRE

11 Escherichia coli

12 Streptococcus pneumoniae

13 Staphylococcus aureus

14 Högre ålder betyder  Ökande risk för sjukdom  Mindre marginaler att klara sjukdom  Mindre lokala och mer allmänna symtom  Mera förskrivning av antibiotika

15 Vården skapar risker  Nedsatt autonomi  Vårdsituationen  Vårdpersonalens samspel  Vårdpersonalens händer - handsprit!  Riktlinjer för infektionsbehandling

16 Urinvägsinfektioner är vanliga och inte farliga  Hos män – avflödeshinder  Exspectans vid tvekan  Stor risk för överbehandling  Behandla 5 dygn hos kvinnor  KAD  ABU

17 Luftvägsinfektioner kan vara farliga  Pneumoni: 10% mortalitet  Öli eller pneumoni?  CRP  Vaccinera!  Behandla 7 dagar

18 Hud- och mjukdelsinfektioner  5 % av sjukhemsklientel har sår  Etiologi till såret  Revision och rätt förband  Kolonisering eller infektion?  Odla med förstånd  Korttidsbehandling med antibiotika  Utvärdera effekten av behandlingen

19 Budskap  Minskad antibiotikaanvändning möjlig vid urinvägsinfektioner och mjukdelsinfektioner  Följ nationella strategier för antibiotikaanvändning  Behandla kort  Förstärk vårdens hygieniska standard  Använd handsprit!

20 Budskap Urinvägsinfektioner  Antibiotika med liten risk för resistensutveckling  Undvik kinoloner  Skilj på ABU och urinvägsinfektion  Behandla i 5 dygn  Undvik KAD

21 Budskap Luftvägsinfektioner VVVVid misstanke om nedre luftvägsinfektion skall patienten läkarundersökas SSSSträva efter positiv diagnostik BBBBehandla i 7 dygn

22 Budskap Mjukdelsinfektioner  God profylax mot sår  Revidera nekroser  Antibiotika endast vid säkra tecken på infektion

23

24 Ingen vårdrelaterad smittöverföring! God vård:

25

26

27 Våra källor  Medline  Cochrane  SBU  Läkartidningen  Apoteksbolaget  SMI / Strama

28 Antibiotikabehandling  Antibiotikaanvändning skapar resistens  Risker för framtida patienter  Antibiotikas miljöpåverkan  Föreligger bakteriell infektion?

29 Makrolider till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

30 Penicilliner med utvidgat spektrum till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

31 Klindamycin till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

32 Cefalosporiner till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

33 Penicilliner med enzymhämmare till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

34 Nitrofurantoin till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

35 Trimetoprim + sulfa till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

36 Haemophilus influenzae

37 Trimetoprim till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005


Ladda ner ppt "Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg."

Liknande presentationer


Google-annonser