Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaresistens - en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaresistens - en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaresistens - en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling

2 Antibiotikaresistenta bakterier Orsaker Konsekvenser Åtgärder Eva Gustafsson, Infektionsläkare, Smittskydd Skåne

3 En svår balansgång Individens bästa Globala behovet av effektiva antbiotika Omdömesgill antibiotikaanvändning Butler C et al. JAC 2001; 48:435–440

4

5 Yehuda Carmeli, Ekot, jan 2008 Israel – upprepade utbrott med multiresistenta tarmbakterier Initialt 1000 patienter drabbade, 400 döda Extrema åtgärder –Tvättvakter – följsamhet till handhygien –Påminnelsemail till läkare/ssk varje morgon om vilka patienter som bär och hur hantera resistenta bakterier Bristande följsamhet = ingen lön

6 Sulfa Tetracykliner Penicilliner Aminoglykosider Makrolider Glycopeptider Streptograminer Kloramfenikol Kinoloner Trimetoprim Linkosamider 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Oxazolidinoner Introduktion av nya grupper av antibiotika Karbapenemer Cefalosporiner

7 Upptäckt av antibiotika - enorma medicinska vinster Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

8 50 % 10 % TID 12 3 4 Andel resistenta stammar 5

9 Källa: Health Protection Agency. När England och Wales förlorade slaget mot MRSA:

10 Förekomst av vanliga luftvägsbakterier i näsa/svalg hos barn och personal i förskolan samt friska skolbarn (M Söderberg avhandling 1990)

11 Data source: ESAC

12 AT, Austria; BE, Belgium; HR, Croatia; CZ, Czech Republic; DK, Denmark; FI, Finland; FR, France; DE, Germany; HU, Hungary; IE, Ireland; IT, Italy; LU, Luxembourg; NL, The Netherlands; PL, Poland; PT, Portugal; SI, Slovenia; ES, Spain; UK, England only. H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87 Korrelation mellan penicillinanvändning och förekomst av penicillinresistenta pneumokocker

13 Antibiotikaresistenta bakterier - konsekvenser Ökad sjuklighet i bakteriella infektionssjukdomar Ökad dödlighet –pga fördröjda eller uteblivna behandlingsresultat Ökade kostnader –pga dyrare antibiotikabehandling, längre vårdtider och ökat behov av sjukvårdsresurser Förlorad förutsättning för modern sjukvård

14

15 MRSA Meticillinresistenta Staphylococcus aureus Kromosomal, mec A Infektion: hud- o mjukdelsinfektion Bärarskap: hud, talgkörtlar, näsa/svalg Smitta Kontakt, direkt eller indirekt Vård, förskola, träningslokaler, utland Sår, hudinfektioner, eksem, drän, katetrar Kan överleva länge (veckor)

16 Antibiotikaval vid meticillinsensitiva (MSSA) och meticillin resistenta S aureus (MRSA) MSSA säkert val före resistens- bestämning MRSA säkert val före resistens- bestämning Efter resistens- bestämning Ekvacillin Heracillin Zinacef Claforan Cefamox Tienam Meronem Tazocin Vancocin Zyvoxid Vancocin Zyvoxid Dalacin Fucidin Aminoglykosider Trimetoprimsulfa Kinoloner Rifampicin

17 Källa: EARSS 2009

18 Andel invasiva MRSA per laboratorier i Sverige och Storbritannien

19

20


Ladda ner ppt "Antibiotikaresistens - en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling."

Liknande presentationer


Google-annonser