Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Att bota infektioner - även i framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Att bota infektioner - även i framtiden."— Presentationens avskrift:

1 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Att bota infektioner - även i framtiden

2 En svår balansgång Individens bästa Globala behovet av effektiva antbiotika Rationell antibiotika-användning Butler C et al. JAC 2001; 48:435–440

3 Upptäckt av antibiotika •Enorma medicinska vinster –Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner –Förutsättning för modern sjukvård •Avancerad kirurgi •Cytostatikabehandling •Transplantationer •Neonatalvård

4 ”Antibiotikahistorik” Staphylococcus aureus Penicillin Penicillinas Penicillinas- stabila penicilliner Methicillinresistens (MRSA) Multiresistens Vankomycin Linezolid Linezolidresistens Vankomycin- resistens (VRSA) 2000195019401960

5 Konsekvenser av antibiotikaresistens •Ökad sjuklighet i bakteriella infektionssjukdomar •Högre dödlighet –pga fördröjda eller uteblivna behandlingsresultat •Högre kostnader –pga dyrare antibiotikabehandling, längre vårdtider och ökat behov av sjukvårdsresurser •Tappar förutsättning för modern sjukvård

6 Antibiotika Trängsel Hygienbrist Bakterie- faktorer Selektion Spridning Orsaker till resistensutveckling:

7 Källa: Apoteket AB Försäljning av antibiotika Sverige 1978-1994:

8 10 % 2 % 19881992 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, Skåne ?

9 Källa: Apoteket AB Försäljning av antibiotika Sveriges län 1995

10 STRAMA bildas 1995 •Mål: –Minska förekomsten/begränsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier •Arbetssätt initialt: –minska onödig användning av antibiotika –minska användning av bredspektrumantibiotika –särskilt fokus på antibiotika i öppen vård och användning hos barn

11 Källa: Apoteket AB Försäljning av antibiotika Sverige 1978-2005 STRAMA bildas

12

13 Källa: Apoteket AB, Xplain

14 Antibiotika (ATC J01), förutom Hiprex Vårdcentral 1 Vårdcentral 2 Vårdcentral 2 Jourläkarcentralen Jourläkarcentralen Barnkliniken mottagning Barnkliniken mottagning Privatläkarmottagning 1 Privatläkarmottagning 1 Öron-näsa-hals kliniken Öron-näsa-hals kliniken Privatläkarmottagning 2 Privatläkarmottagning 2 Privatläkarmottagning 3 Privatläkarmottagning 4 Privatläkarmottagning 4 Privatläkarmottagning 5 Privatläkarmottagning 5 Antal recept till barn 0-4 år boende i ”kommun X” från de 10 största arbetsplatskoderna

15 Källa: Health Protection Agency. När England och Wales förlorade slaget mot MRSA Andel MRSA (%) i blododlingar med S. aureus, England och Wales, 1990-2004

16 Andel MRSA i blododlingar orsakade av S. aureus i europeiska länder 2005

17 Staphylococcus aureus methicillinsensitiva (MSSA) methicillinresistenta (MRSA) MSSA säkert val Ekvacillin Heracillin Zinacef Claforan Cefamox Tienam Meronem Tazocin Vancocin Zyvoxid MRSA säkert val Vancocin Zyvoxid Efter resistensbestämning; Dalacin Fucidin Aminoglykosider Trimetoprimsulfa Kinoloner

18

19 E-coli Klebsiella Proteus ESBLMultiresistent ESBL Amimox Trimetoprim Selexid Furadantin Ciprofloxacin Cefadroxil Zinacef Claforan Fortum Tazocin Nebcina Tienam/Meronem Trimetoprom Furadantin Ciprofloxacin Nebcina Tienam Tienam/Meronem Antibiotikaval vid ESBL-produktion Extended Spectrum BetaLactamase = enzym som bryter ner betalaktamantibiotika

20 Resistenshotet och motåtgärderna Antibiotika Smitta Rätt antibiotika Rätt tillfälle Våga avstå - lindriga infektioner självläker God hygien i vårdens alla moment Minskad trängsel

21 Resistensdrivande antibiotika •Kinoloner –MRSA –VRE –ESBL –C. difficile •Cefalosporiner –ESBL –Enterokocker inklusive VRE –C. difficile

22 Normalflora •kolonisation vid födseln •1.5-2 kg normalflora som vuxen •påverkas av antibiotika •”tom nisch” återkoloniseras

23 Resistensbestämning •MIC = Minimun Inhibitory Concentration –Den lägsta antibiotikakoncentration som synligt hämmar en viss bakteries tillväxt –E-test MIC MIC

24 Resistensbestämning •Disk-diffusion –Hämningszoner som motsvarar MIC-värden –Mer lätthanterligt, billigare –Tolkas till S, I, R

25 SIR = tolkning av resistensbestämningen •S = Känslig •Infektionen kan förväntas svara på behandling med detta antibiotikum vid dosering rekommenderad för denna typ av infektion. Bakterien har inga påvisade resistensmekanismer mot medlet •I = Indeterminant •Behandlingseffekten med detta medel är osäker. Bakterien har förvärvat låggradig resistens mot medlet eller har naturligt lägre känslighet för medlet. •R = Resistent •Klinisk effekt av behandling med detta medel är osannolik. Bakterien har förvärvat betydelsefulla resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot medlet.

26 •Verksamt mot rätt bakteriella agens •Når den vävnad som är infekterad •Ingen onödig resistensutveckling •Ingen onödig påverkan på normala bakteriefloran

27


Ladda ner ppt "STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Att bota infektioner - även i framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser