Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaresistens. Antibiotika har effekt på bakterieinfektioner Livräddande - Hjärnhinneinflammation, blodförgiftning … Minskar komplikationer - Sexuellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaresistens. Antibiotika har effekt på bakterieinfektioner Livräddande - Hjärnhinneinflammation, blodförgiftning … Minskar komplikationer - Sexuellt."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaresistens

2 Antibiotika har effekt på bakterieinfektioner Livräddande - Hjärnhinneinflammation, blodförgiftning … Minskar komplikationer - Sexuellt överförda infektioner … Lindrar symtom - Blåskatarr … Osäker/liten effekt - Bihåleinflammation … Ingen effekt - Förkylning …

3 Barn med lunginflammation och Streptococcus pneumoniae i blodet Källa: Austrian et al. Ann. Int. Med 1964; 60, 759 Dagar Penicillin Obehandlade % överlevande dagar

4 Antibiotikaresistens •Resistenta bakterier ökar i oroväckande takt •Väl belagt samband mellan förbrukning och resistens (såväl uppkomst som spridning)

5 H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87 Ju mer penicillin - dess högre andel penicillinresistenta Streptococcus pneumoniae

6 Antibiotikaresistens - ett hot mot avancerad sjukvård Högspecialiserad sjukvård är beroende av effektiva antibiotika Exempel: - cytostatikabehandling vid malign sjukdom - avancerade kirurgiska ingrepp - vård av för tidigt födda barn

7 Varför har antibiotikaresistens blivit ett problem? •Överanvändning av antibiotika •Underanvändning av hygien och smittskydd •Okunskap •Brist på nya läkemedel

8 Utveckling av resistens följer tätt efter introduktion av en antibiotikaklass 1940 1960 1980 2000 Penicillin Chloramfenikol Streptomycin Erytromycin Tetracykline Vankomycin Meticillin Cefalosporiner Gentamicin QuinolonesLinezolid Penicillinresistens Cm-, Sm-, Em-, Tet-resistens MRSA Gentamicinresistens Kinolonresistens Vancomycinresistens Linezolidresistens Tid

9 Sulfa Tetracykliner Penicilliner Makrolider Streptograminer Kloramfenikol Kinoloner Trimetoprim 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Oxazolidinones Utveckling av nya antibiotika Glycopeptider Linkosamider Aminoglykosider Lipopeptider Mycket få nya preparat sedan slutet på 70-talet!

10 Bakterier – inte bara fiender!

11 Tidsaxel Människa ca ½-¼ miljon år 4 3 2 1 0 Miljarder år sedan Första bakteriernaO 2 bildande bakterier Första eukaryota cellerna Djur

12 Bakterier – förmåga att anpassa sig •Den enklaste formen av liv vi känner till •Encelliga – förökar sig genom delning •Delar sig ofta •Generationstid = 20 min – 1 dygn •Finns i stora antal •Förändrar lätt arvsmassan  möjlighet att i varje läge anpassa sig •Finns i de flesta miljöer på vår jord

13 Bakterier – källan till allt liv •Utgör källan till allt liv •Finns överallt •Fritt i naturen •I och på andra organismer som normalflora

14 Normalfloran •100 000 000 000 000 (10 14 ) bakterier/människa •1-2 kg bakterier/människa •dvs 10 x fler celler; 100 x fler gener

15 Normalfloran •Skyddar mot andra bakterier •Stimulerar immunsvaret –Aktivering vid födseln –Kontinuerligt •Hjälper till med nedbrytning och upptag av födan •Producerar nyttiga substanser (ex. K-vitamin) •Skyddar oss sannolikt från vissa sjukdomar, Inflammatoriska tarmsjukdomar, autism, mfl •Många funktioner återstår sannolikt att inse

16 Normalfloran •Ett av våra större organ •Uppemot 1 000 olika arter •Ofullständigt karakteriserad •Mycket viktigt för vår utveckling, hälsa och välbefinnande

17 Bakterier orsakar också sjukdom •I många fall är det just bakterier från normalfloran som på fel plats gör att vi blir sjuka •”inte meningen” •En frisk värd är ofta den bästa tillväxtmiljön •Skadade celler = näring •Nysningar, hosta, diarré = bra spridning

18 Barn med lunginflammation och pneumokock-bakterier i blodet Källa Austrian et al. Ann. Int. Med 1964; 60, 759 Dagar Penicillin Obehandlade % överlevande dagar

19 Antibiotikaresistens- konsekvensen känner vi till Antibiotika är inte längre effektivt!

20 Vad är det som har hänt? Bakterierna har förändrats så att de inte längre är mottagliga för antibiotikas effekter

21 Hur uppstår dessa förändringar? •Spontana mutationer sker hela tiden i bakteriernas gener •De flesta mutationer leder inte till några nya egenskaper •En del mutationer leder till nya egenskaper •Om fördel i den miljö den befinner sig i  Bakterier med denna egenskap växer till sig

22 Vilka förändringar gör bakterierna resistenta?  Antibiotika kan inte längre transporteras in i bakterien

23 Vad gör bakterierna resistenta?  Antibiotika bryts ner av ämnen som bakterien bildar

24 Vad gör bakterierna resistenta?  Antibiotika pumpas ut ur bakterien

25 Vad gör bakterierna resistenta?  Antibiotika kan inte längre fästa på eller i bakterien

26 Vad gör bakterierna resistenta?  En mängd olika mekanismer  Orsakas i regel av ett fåtal genetiska händelser

27 Kors-resistens Vissa typer av resistens är ospecifika och bakterien blir resistent mot flera olika sorters typer av antibiotika

28 Väl etablerad resistens kan spridas via små rörliga genetiska element

29 Den ideala miljön för utveckling av antibiotikaresistens •Stora mängder av bakterier –sannolikheten att det skall förändringar med effekt på antibiotikaresistens är hög •Rikligt med antibiotika i miljön –de bakterier som blir antibiotikaresistenta får en fördel gentemot de icke-resistenta

30 Mutationer uppstår hela tiden som gör att bakterierna förändras •En del förändringar leder till att bakterierna blir motståndskraftiga för antibiotika •Om vi samtidigt exponerar bakterierna för antibiotika så överlever dessa bakterier emedan de andra dödas av Mutation som gör att just denna bakterie kan överleva antibiotika Antibiotika

31 Antibiotika selekterar alltså för resistensen •En del förändringar leder till att bakterierna blir motståndskraftiga för antibiotika •Om vi samtidigt exponerar bakterierna för antibiotika så överlever dessa bakterier emedan de andra dödas av Mutation som gör att just denna bakterie kan överleva antibiotika Antibiotika

32 Selektion är en förutsättning för stort genomslag •Enstaka genetiska händelser får bara genomslag om förändringen leder till en förbättrad anpassning till miljön Mutation som gör att just denna bakterie kan överleva antibiotika Antibiotika

33 Antibiotikabehandling lämnar avtryck i vår normalflora •I 40-50 % av undersökta patienter kan resistenta bakterier påvisas efter avslutad antibiotikabehandling •Hos hälften finns dessa kvar ett år senare (I för liten mängd hos övriga ?) •Utgör reservoir för antibiotika resistens –Bakterier –Arvsanlag (Gener)

34 En epidemi i det tysta •De flesta antibiotikaresistenta bakterierna är del av vår normala flora •Så länge de är del av vår normala flora så märker vi inte att de är resistenta •Bakterier, resistenta som icke-resistenta sprids genom kontakt

35 Selektion avgör effektiviteten av spridningen Antibiotika

36 Resistensen är multisektoriell -det är inte enbart på sjukhus de optimala betingelserna finns •Inom sjukvården •I miljön •Via djur –Livsmedelsproducerande –Sport- och sällskapsdjur

37 Antibiotikaresistens är ett globalt problem MRSA i EuropaMRSA i Sydamerika

38

39 Bakteriestammarna kan spåras

40 Vad vet vi om resistensens uppkomst och spridning i Sverige idag? •I Sverige –Resistens uppstår under pågående antibiotikabehandling –Resistens sprids på svenska sjukhus –Resistens förekommer bland djur i Sverige –Resistens kan förekomma i föda producerad i Sverige •Import –Friska turister har antibiotikaresistenta bakterier i sin normala flora när de återvänder hem –Patienter som vårdas utomlands bär i hög grad på resistenta bakterier –Föda som införs till Sverige kan innehålla resistenta bakterier

41 Dagar Penicillin Obehandlade % överlevande dagar Vi behöver verksamma antibiotika!


Ladda ner ppt "Antibiotikaresistens. Antibiotika har effekt på bakterieinfektioner Livräddande - Hjärnhinneinflammation, blodförgiftning … Minskar komplikationer - Sexuellt."

Liknande presentationer


Google-annonser