Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan."— Presentationens avskrift:

1 Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan bakterier inom och mellan arter ofta plasmidmedierad

2 MRSA Meticillinresistenta Staphylococcus aureus Normalflora: hud, näsa, svalg Sårinfektion, bölder, sepsis Resistensen medför resistens mot samtliga penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer Kromosomal (celldelning/arv) Ibland multiresistenta Resistensmekanism: utbytt penicillinbindande protein (PBP2a), betalaktamantibiotika kan ej binda in Kan överleva länge i miljön (veckor)

3 Antibiotikaval vid meticillinsensitiva (MSSA) och meticillin resistenta S aureus (MRSA) MSSA säkert val före resistens- bestämning MRSA säkert val före resistens- bestämning Efter resistens- bestämning Ekvacillin Heracillin Zinacef Claforan Cefamox Tienam Meronem Tazocin Vancocin Zyvoxid Vancocin Zyvoxid Dalacin Fucidin Aminoglykosider Trimetoprimsulfa Kinoloner Rifampicin

4 Staphylococcus aureus Finns på hud (talgkörtlar), näsa, svalg, perineum….sår Stafylokocker är en av de första bakterierna att kolonisera oss vid födseln - 90% samma stam som modern Bärarskap Var tredje person här i samlingen har just nu S aureus i näsan Ökat bärarskap bland äldre personer, kronisk sjukdom, atopiskt eksem 80 % kommer någon gång att härbärgera S aureus i näsa och svalg Byte av stafylokockstam Smittvägar indirekt via händer, sjukvårdspersonal till sår, KAD mm. Sjukvårdspersonal kan smittas och kan smitta patienter Indirekt kontakt via föremål Ökad smittrisk om sår eller böld - högre bakteriehalt, ökad kolonisation av huden

5 Medianbärartid 139 dagar 4,6 månader

6 Epidemiologi

7 Källa: Health Protection Agency. När England och Wales förlorade slaget mot MRSA Mindre av vårdplatser, isoleringsrum, personal, tid Mer av epidemiska MRSA-stammar (EMRSA-15 och 16)

8 MRSA bacteraemia reports via mandatory and voluntary surveillance: England 1993–2008. Pearson A et al. J. Antimicrob. Chemother. 2009;64:i11-i17 © The Author Published by Oxford University Press on behalf of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. All rights reserved. For Permissions, please

9

10


Ladda ner ppt "Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser