Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan."— Presentationens avskrift:

1 Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan bakterier inom och mellan arter ofta plasmidmedierad

2 MRSA Meticillinresistenta Staphylococcus aureus Normalflora: hud, näsa, svalg Sårinfektion, bölder, sepsis Resistensen medför resistens mot samtliga penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer Kromosomal (celldelning/arv) Ibland multiresistenta Resistensmekanism: utbytt penicillinbindande protein (PBP2a), betalaktamantibiotika kan ej binda in Kan överleva länge i miljön (veckor)

3 Antibiotikaval vid meticillinsensitiva (MSSA) och meticillin resistenta S aureus (MRSA) MSSA säkert val före resistens- bestämning MRSA säkert val före resistens- bestämning Efter resistens- bestämning Ekvacillin Heracillin Zinacef Claforan Cefamox Tienam Meronem Tazocin Vancocin Zyvoxid Vancocin Zyvoxid Dalacin Fucidin Aminoglykosider Trimetoprimsulfa Kinoloner Rifampicin

4 Staphylococcus aureus Finns på hud (talgkörtlar), näsa, svalg, perineum….sår Stafylokocker är en av de första bakterierna att kolonisera oss vid födseln - 90% samma stam som modern Bärarskap Var tredje person här i samlingen har just nu S aureus i näsan Ökat bärarskap bland äldre personer, kronisk sjukdom, atopiskt eksem 80 % kommer någon gång att härbärgera S aureus i näsa och svalg Byte av stafylokockstam 20 - 60 - 20 Smittvägar indirekt via händer, sjukvårdspersonal till sår, KAD mm. Sjukvårdspersonal kan smittas och kan smitta patienter Indirekt kontakt via föremål Ökad smittrisk om sår eller böld - högre bakteriehalt, ökad kolonisation av huden

5 Medianbärartid 139 dagar 4,6 månader

6 Epidemiologi

7 Källa: Health Protection Agency. När England och Wales förlorade slaget mot MRSA Mindre av vårdplatser, isoleringsrum, personal, tid Mer av epidemiska MRSA-stammar (EMRSA-15 och 16)

8 MRSA bacteraemia reports via mandatory and voluntary surveillance: England 1993–2008. Pearson A et al. J. Antimicrob. Chemother. 2009;64:i11-i17 © The Author 2009. Published by Oxford University Press on behalf of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: journals.permissions@oxfordjournals.org

9

10


Ladda ner ppt "Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser