Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott spelar det någon roll för vårdrelaterade infektioner?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott spelar det någon roll för vårdrelaterade infektioner?"— Presentationens avskrift:

1 Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott spelar det någon roll för vårdrelaterade infektioner?

2 Eva Haglind 2008-11-11 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet •Vårdrelaterade infektioner •Fallolyckor •Läkemedelsanvändning •Trycksår

3 Eva Haglind 2008-11-11 Sahlgrenska Universitetssjukhuset MRSA 1998-2000 –omfattande –ovanligt –uppmärksammat

4 Eva Haglind 2008-11-11 Andra utbrott resistenta bakterier •MRSA – Stor-Stockholm •MRSA – Östergötland •ESBL – Uppsala •m. fl.

5 Eva Haglind 2008-11-11 ”Vinterkräksjuka” •Sjukhus •Andra vårdande institutioner •Daghem/förskolor •Skolor •Arbetsplatser

6 Eva Haglind 2008-11-11 MRSA förekomst •SA=Staphylococcus aureus:hudbakterie •M=methicillin •R=resistent •MRSA= methicillin resistent staphylococcus aureus •Förekomst: andel MRSA- av alla SA- stammar som odlas fram

7 Eva Haglind 2008-11-11 Internationell MRSA förekomst •Sverige c:a 1% •Frankrike c:a 30% •Italien c:a 30% •USA c:a 30% •Thailand c:a 30% (?) •Storbritannien c:a 50%

8 Eva Haglind 2008-11-11 Resistenta bakterier i allmänhet •Vanligt •Blir snabbt vanligare •Finns hela tiden på sjukhus •Bärs av medborgare ute i samhället •Syns inte utanpå patienten!

9 Eva Haglind 2008-11-11 Luftburen smitta t.ex. Tbc •Åter viss aktualitet – resistenta stammar! •Importerad smitta •Medial fokusering – vaccinationsläget!

10 Eva Haglind 2008-11-11 Patienter med luftburen smitta på sjukhus •Vid behov av operation •Vid behov av intensivvård •Vid behov av ”allmän sjukhusvård” •Sammanfattningsvis mycket ovanligt

11 Eva Haglind 2008-11-11 Samband byggnad och VRI •Kunskapsläget MRSA –Överbeläggning –Trångboddhet –Utlokalisering –Brist isoleringsmöjlighet •Clements et al Lancet Infect Dis 2008:8:427-34

12 Eva Haglind 2008-11-11 Troliga samband –Omorganisation –Personalbrist –Många omflyttningar av patienter

13 Eva Haglind 2008-11-11 Viktigast!!! •”basala hygienrutiner” –Handhygien –Kläder –Skyddskläder

14 Eva Haglind 2008-11-11 Vad tror experter? •Många patienter i samma rum – enklare ”slarva” med handhygien •”Isolera” patient med smitta minskar risken •Usla lokaler kan medföra ökat ”slarv”

15 Eva Haglind 2008-11-11 Önskemål - dyra •Fler enkelrum med egen toalett •Fler äkta isoleringsrum (egen toalett + ”spolo”) •Färre/inga mång-bäddssalar •Ytterligare vårdenhet (förutom Infektion) med enbart enkelrum

16 Eva Haglind 2008-11-11 Önskemål – vårdplatslokaler •Flexibla lösningar –Team-arbete idag kräver ”konferensrum” –xx -arbete imorgon kräver ….. –möjlighet dela 2 bäddssal = 2 x 1 bäddssal –administrationsyta idag = vårdyta imorgon –vårdyta idag = adminstrationsyta imorgon

17 Eva Haglind 2008-11-11 Önskemål- enkla och omgående •Plats för spritdispenser ”överallt” •Värdeskåp för personal ”överallt” •Väggklocka varje rum •Krokar för långärmat ”överallt” •Utrymme för personalkläder ”överallt” •Ledstänger i korridorer •Sträva golvmaterial

18 Eva Haglind 2008-11-11 Vård vid luftburen smitta - resistenta bakterier •Mycket höga krav luftcirkulation –undertryck –”slutna system” •Hela kedjan av lokaler •akutmottagning •vårdavdelning •IVA •operation

19 Eva Haglind 2008-11-11 Operation hos patient med resistent Tbc •Sahlgrenska Universitetssjukhuset –<5 på 3 år •Övriga sjukhus –Enstaka fall •Förslag: –Gå samman –Skapa lokaler på ett universitetssjukhus i Sverige –Obs! hela kedjan lokaler

20 Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott? •Vårdrelaterade infektioner – ”slott” –Utrymme –Isolering –Ventilationskrav

21 Eva Haglind 2008-11-11 ”Medicinteknisk utveckling” •Överblick av utveckling som skett •Gissning om utveckling som kommer att ske

22 Eva Haglind 2008-11-11 Nyheter senaste 20 åren •Laparoskopi •Minimalinvasiv behandling •MR kamera •PET-CT •Robot •Simulator

23 Eva Haglind 2008-11-11 Minimalinvasiv behandling •Njursten •Laparoskopisk operation för fetma, cancer m.m. •Bråck på hjärnartär •Bråck på kroppspulsådern (aortaaneurysm) •och många fler

24 Eva Haglind 2008-11-11 MR teknik i utredning •hjärna •rygg •bäckenorgan •leder •mjukdelar •bukorgan

25 Eva Haglind 2008-11-11 MR nu och närmaste framtiden •Vanligare •Ersätta mycket av CT •Tyngre •Större

26 Eva Haglind 2008-11-11 PET-CT •”skräddarsydd” antikropp med isotop •möjliggör högre specificitet och upplösning vid kartläggning •används för beslut om start resp. slut specifik tumörbehandling •utrymme för tillverkning (isotop) resp. användning

27 Eva Haglind 2008-11-11 ”operations-robot” •1997: röststyrd enarmad operationsrobot •2008: ”da Vinci” systemet –laparoskopi –operatören styr två instrument ”elektroniskt” –operatören sitter vid separat pulpet –operatören ser operationsfältet i 3D –övriga ser operationsfältet i 2D –värdet ej vetenskapligt visat –dyrt

28 Eva Haglind 2008-11-11 Simulatorer •1995: ”docka” för HjärtLungRäddning •2000: ”datorspel” enklare modell, för träning operationsmoment i 2D miljö •2008: ”datorspel” i allt mer realistisk miljö, för träning hela ”operationer” med hela team

29 Eva Haglind 2008-11-11 Framtiden •Simulerade ingrepp på individnivå, ”träningsoperation dagen före” •Kombination av minimalinvasiv, MR, PET-CT i realtid under operation •Datastöd för tolkning av övervakning t.ex. IVA, narkos •Tysta miljöer – larm direkt ”i örat”

30 Eva Haglind 2008-11-11 Framtiden •”Robot” fler typer av ingrepp •Nya orienteringstekniker, typ GPS •Verklig robot •Program för vissa typer av ingrepp

31 Eva Haglind 2008-11-11 Framtidens tekniktäta lokaler •STORA operationssalar –”robot”, MR, CT, PET-CT •Fler operationssalar •Stora röntgenrum •Inbyggd säkerhet –Isotoper –Cellgifter –Antibiotika –m.m.

32 Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott? •Vårdrelaterade infektioner – ”slott” –Utrymme –Isolering –Ventilationskrav •Medicinsk teknik – ”palats” –Utrymme –Specialkrav


Ladda ner ppt "Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott spelar det någon roll för vårdrelaterade infektioner?"

Liknande presentationer


Google-annonser