Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott spelar det någon roll för vårdrelaterade infektioner?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott spelar det någon roll för vårdrelaterade infektioner?"— Presentationens avskrift:

1 Eva Haglind Koja eller slott spelar det någon roll för vårdrelaterade infektioner?

2 Eva Haglind Nationell satsning för ökad patientsäkerhet •Vårdrelaterade infektioner •Fallolyckor •Läkemedelsanvändning •Trycksår

3 Eva Haglind Sahlgrenska Universitetssjukhuset MRSA –omfattande –ovanligt –uppmärksammat

4 Eva Haglind Andra utbrott resistenta bakterier •MRSA – Stor-Stockholm •MRSA – Östergötland •ESBL – Uppsala •m. fl.

5 Eva Haglind ”Vinterkräksjuka” •Sjukhus •Andra vårdande institutioner •Daghem/förskolor •Skolor •Arbetsplatser

6 Eva Haglind MRSA förekomst •SA=Staphylococcus aureus:hudbakterie •M=methicillin •R=resistent •MRSA= methicillin resistent staphylococcus aureus •Förekomst: andel MRSA- av alla SA- stammar som odlas fram

7 Eva Haglind Internationell MRSA förekomst •Sverige c:a 1% •Frankrike c:a 30% •Italien c:a 30% •USA c:a 30% •Thailand c:a 30% (?) •Storbritannien c:a 50%

8 Eva Haglind Resistenta bakterier i allmänhet •Vanligt •Blir snabbt vanligare •Finns hela tiden på sjukhus •Bärs av medborgare ute i samhället •Syns inte utanpå patienten!

9 Eva Haglind Luftburen smitta t.ex. Tbc •Åter viss aktualitet – resistenta stammar! •Importerad smitta •Medial fokusering – vaccinationsläget!

10 Eva Haglind Patienter med luftburen smitta på sjukhus •Vid behov av operation •Vid behov av intensivvård •Vid behov av ”allmän sjukhusvård” •Sammanfattningsvis mycket ovanligt

11 Eva Haglind Samband byggnad och VRI •Kunskapsläget MRSA –Överbeläggning –Trångboddhet –Utlokalisering –Brist isoleringsmöjlighet •Clements et al Lancet Infect Dis 2008:8:427-34

12 Eva Haglind Troliga samband –Omorganisation –Personalbrist –Många omflyttningar av patienter

13 Eva Haglind Viktigast!!! •”basala hygienrutiner” –Handhygien –Kläder –Skyddskläder

14 Eva Haglind Vad tror experter? •Många patienter i samma rum – enklare ”slarva” med handhygien •”Isolera” patient med smitta minskar risken •Usla lokaler kan medföra ökat ”slarv”

15 Eva Haglind Önskemål - dyra •Fler enkelrum med egen toalett •Fler äkta isoleringsrum (egen toalett + ”spolo”) •Färre/inga mång-bäddssalar •Ytterligare vårdenhet (förutom Infektion) med enbart enkelrum

16 Eva Haglind Önskemål – vårdplatslokaler •Flexibla lösningar –Team-arbete idag kräver ”konferensrum” –xx -arbete imorgon kräver ….. –möjlighet dela 2 bäddssal = 2 x 1 bäddssal –administrationsyta idag = vårdyta imorgon –vårdyta idag = adminstrationsyta imorgon

17 Eva Haglind Önskemål- enkla och omgående •Plats för spritdispenser ”överallt” •Värdeskåp för personal ”överallt” •Väggklocka varje rum •Krokar för långärmat ”överallt” •Utrymme för personalkläder ”överallt” •Ledstänger i korridorer •Sträva golvmaterial

18 Eva Haglind Vård vid luftburen smitta - resistenta bakterier •Mycket höga krav luftcirkulation –undertryck –”slutna system” •Hela kedjan av lokaler •akutmottagning •vårdavdelning •IVA •operation

19 Eva Haglind Operation hos patient med resistent Tbc •Sahlgrenska Universitetssjukhuset –<5 på 3 år •Övriga sjukhus –Enstaka fall •Förslag: –Gå samman –Skapa lokaler på ett universitetssjukhus i Sverige –Obs! hela kedjan lokaler

20 Eva Haglind Koja eller slott? •Vårdrelaterade infektioner – ”slott” –Utrymme –Isolering –Ventilationskrav

21 Eva Haglind ”Medicinteknisk utveckling” •Överblick av utveckling som skett •Gissning om utveckling som kommer att ske

22 Eva Haglind Nyheter senaste 20 åren •Laparoskopi •Minimalinvasiv behandling •MR kamera •PET-CT •Robot •Simulator

23 Eva Haglind Minimalinvasiv behandling •Njursten •Laparoskopisk operation för fetma, cancer m.m. •Bråck på hjärnartär •Bråck på kroppspulsådern (aortaaneurysm) •och många fler

24 Eva Haglind MR teknik i utredning •hjärna •rygg •bäckenorgan •leder •mjukdelar •bukorgan

25 Eva Haglind MR nu och närmaste framtiden •Vanligare •Ersätta mycket av CT •Tyngre •Större

26 Eva Haglind PET-CT •”skräddarsydd” antikropp med isotop •möjliggör högre specificitet och upplösning vid kartläggning •används för beslut om start resp. slut specifik tumörbehandling •utrymme för tillverkning (isotop) resp. användning

27 Eva Haglind ”operations-robot” •1997: röststyrd enarmad operationsrobot •2008: ”da Vinci” systemet –laparoskopi –operatören styr två instrument ”elektroniskt” –operatören sitter vid separat pulpet –operatören ser operationsfältet i 3D –övriga ser operationsfältet i 2D –värdet ej vetenskapligt visat –dyrt

28 Eva Haglind Simulatorer •1995: ”docka” för HjärtLungRäddning •2000: ”datorspel” enklare modell, för träning operationsmoment i 2D miljö •2008: ”datorspel” i allt mer realistisk miljö, för träning hela ”operationer” med hela team

29 Eva Haglind Framtiden •Simulerade ingrepp på individnivå, ”träningsoperation dagen före” •Kombination av minimalinvasiv, MR, PET-CT i realtid under operation •Datastöd för tolkning av övervakning t.ex. IVA, narkos •Tysta miljöer – larm direkt ”i örat”

30 Eva Haglind Framtiden •”Robot” fler typer av ingrepp •Nya orienteringstekniker, typ GPS •Verklig robot •Program för vissa typer av ingrepp

31 Eva Haglind Framtidens tekniktäta lokaler •STORA operationssalar –”robot”, MR, CT, PET-CT •Fler operationssalar •Stora röntgenrum •Inbyggd säkerhet –Isotoper –Cellgifter –Antibiotika –m.m.

32 Eva Haglind Koja eller slott? •Vårdrelaterade infektioner – ”slott” –Utrymme –Isolering –Ventilationskrav •Medicinsk teknik – ”palats” –Utrymme –Specialkrav


Ladda ner ppt "Eva Haglind 2008-11-11 Koja eller slott spelar det någon roll för vårdrelaterade infektioner?"

Liknande presentationer


Google-annonser