Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aino Kempe Vårdhygien Årsmöte undersköterskor hud.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aino Kempe Vårdhygien Årsmöte undersköterskor hud."— Presentationens avskrift:

1 Aino Kempe Vårdhygien Årsmöte undersköterskor hud

2 Aino Kempe Vårdhygien Basala hygienrutiner

3 Aino Kempe Vårdhygien Bakterier Mer bakterier än vi har celler i kroppen ca 2 kilo bakterier

4 Aino Kempe Vårdhygien Smittspridningsvägar

5 Aino Kempe Vårdhygien Kontaktsmitta -indirekt och direkt Smittspridningsvägar

6 Aino Kempe Vårdhygien Tarmsmitta Smittspridningsvägar

7 Aino Kempe Vårdhygien Smittspridningsvägar Droppsmitta Luftburen smitta

8 Aino Kempe Vårdhygien Blodburen smitta Smittspridningsvägar

9 Aino Kempe Vårdhygien Rena händer Hur kan ni ha det?

10 Aino Kempe Vårdhygien Har ni det? N lltolerans

11 Aino Kempe Vårdhygien …samt …samt Hel hud?

12 Aino Kempe Vårdhygien Var har du varit med dina händer?

13 Aino Kempe Vårdhygien Sprit Använder ni sprit?

14 Aino Kempe Vårdhygien När? före …omedelbart före kontakt med patient

15 Aino Kempe Vårdhygien ….och efter …omedelbart efter kontakt med patient

16 Aino Kempe Vårdhygien ….alltid!!!!! före … före användande av handskar efter ……och efter

17 Aino Kempe Vårdhygien Tvätta

18 Aino Kempe Vårdhygien När? •Synlig och/eller kännbar smuts •Före matlagning •Efter toalettbesök •Efter kontakt med magsjuk patient

19 Aino Kempe Vårdhygien Skyddsutrustning Varför? Hur gör ni?

20 Aino Kempe Vårdhygien Handskar bara Ska bara användas; - vid kontakt med kroppsvätskor -smörjning av patient samt - vid risk för nedsmutsning

21 Aino Kempe Vårdhygien Handskar Handskar ska tas av direkt efter arbetsmomentet

22 Aino Kempe Vårdhygien Plastförkläde När?

23 Aino Kempe Vårdhygien Plastförkläde Risk för stänk Kontakt med kroppsvätskor Kontakt med patient

24 Aino Kempe Vårdhygien Arbetskläder

25 Aino Kempe Vårdhygien Är det rent hos er ? Hur gör ni?

26 Aino Kempe Vårdhygien Tvättrenhet cfu/dm 2 Tvättrenhet cfu/dm 2 •Höggradigt rena plagg max 100 cfu/dm 2 •I hyllan 1440 cfu/dm 2

27 Aino Kempe Vårdhygien Begagnade skjortor cfu/dm 2 •20 blandade 3150 •10 kvinnor 2140 •10 män6960 •8 av 40 S. aureus

28 Aino Kempe Vårdhygien Patientkläder •Rena flergångs? •Engångs? •Egna kläder med i väskan?

29 Aino Kempe Vårdhygien Provtagning på pump •Förpackningar i omklädningsrum •Koagulasnegativa stafylokocker •Hårstrå

30 Aino Kempe Vårdhygien Salvor/krämer •Vårdpersonal pytsar upp i burk/på spatel ? •Patienten tar själv ur pumpflaska ? •Patienten pytsar upp på engångstallrik/burk? •Patienten tar med egna?

31 Aino Kempe Vårdhygien MRB MRB MRB MultiResistenta Bakterier MRSA-sång

32 Aino Kempe Vårdhygien Vilka bakterier pratar vi om? MRSA ESBL VRE

33 Aino Kempe Vårdhygien Hur ska vi tänka? •Riskfaktorer - sår - eksem - diarré - KAD, infarter m.m. - inkontinens - demens

34 Aino Kempe Vårdhygien Hur sker spridningen? MRSA •Händerna •Kläder VRE •Händerna •Kläder ESBL •Händerna •Kläder

35 Aino Kempe Vårdhygien VRE •Tarmbakterier - Enterokock -faecium -faecalis •Ökad resistens •Lätt utveckla resistens • Orsakar bl.a; - UVI

36 Aino Kempe Vårdhygien •Tarmbakterier; -E.coli -Klebsiella -Proteus etc. ESBL

37 Aino Kempe Vårdhygien Antibiotika ESBL Nedbrytning av Antibiotika

38 Aino Kempe Vårdhygien Hur smittar det? Via munnen; •Importerat kycklingkött -95% av proverna från Sydamerika -61% av proverna från EU-länder -15% av proverna från Danmark •Mindre omfattning från nöt och gris

39 Aino Kempe Vårdhygien Expressen 12/3 2012 Läkarna står maktlösa. De har inga botemedel mot en ny typ av multiresistenta bakterier som sprider sig snabbt över världen - och kan vålla dödliga infektioner. - Vi har kommit till vägs ände när, vi har inga antibiotika mot ­infektioner som vållas av de här otäcka bakterierna. Inger Riesenfeldt Örn, Socialstyrelsen

40 Aino Kempe Vårdhygien Motståndskraftig mot i stort sett all antibiotika ESBL CARBA

41 Aino Kempe Vårdhygien ESBL CARBA New Dehli, Indien; •21 milj. Invånare •10% är bärare i tarmen •Finns i dricksvattnet

42 Aino Kempe Vårdhygien 2010 Paris: - 3 patienter lades in på IVA - Screenodlade 260 patienter från april-juni -7 infekterade -5 patienter pneumoni -3 patienter kateterrelaterad sepsis -1 både ock -5 avled ESBL CARBA

43 Aino Kempe Vårdhygien ESBL CARBA 2010-2011 Essen; •7 nytransplanterade patienter •5 fick infektioner, 2 tarmbärare •5 avled •4 direkt av infektionen •miljöodlingar var negativa •screenades för MRSA

44 Aino Kempe Vårdhygien Istanbul -15 insjuknat 10 avled Grekland och Italien -15% - 50% av ESBL är ESBL CARBA ESBL CARBA

45 Aino Kempe Vårdhygien •Sverige 2012: 23 fall 2013: 11 fall •Smittland: Indien 8 personer Irak 4 personer Egypten 2 personer ESBL CARBA

46 Aino Kempe Vårdhygien MRSA •Stafylokock aureus •Hudbakterie •Ökad resistens •Finns bl.a - näsa - svalg - perineum •Orsakar bl.a; - bölder - sårinfektioner

47 Aino Kempe Vårdhygien MRSA Resistent mot allt

48 Aino Kempe Vårdhygien MRB •Alltid bärare •” Inte aktiv ”?????

49 Aino Kempe Vårdhygien Hur har det blivit så här? •Reser mycket •Invandring •Operationer utomlands •Överförskrivning av antibiotika

50 Aino Kempe Vårdhygien Hur ser det ut i Sverige? Hur ser det ut i Sverige? MRSA ESBL VRE •2009: 1479 •2010: 1579 •2011: 1884 •2012: 2097 •2013: 546 (8/3) • 2009: 3753 • 2010: 4951 • 2011: 5666 •2012: 7225 •2013: 2011 (8/3) •2006: 24 •2007: 53 •2008: 617 •2009: 402 •2010: 214 •2011: 122 •2012: 152 •2013: 36 (8/3)

51 Aino Kempe Vårdhygien Tack Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Aino Kempe Vårdhygien Årsmöte undersköterskor hud."

Liknande presentationer


Google-annonser